top of page
umhverfi_nattura_
umhverfi_nattura_

press to zoom
mynd1
mynd1

press to zoom
skogardagur
skogardagur

press to zoom
umhverfi_nattura_
umhverfi_nattura_

press to zoom
1/10

Rammasamningur
 

Undirritaðir aðilar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (ANR) og Bændasamtök Íslands (BÍ) gera með sér svohljóðandi:

 

SAMKOMULAG

Um verkefni skv. 12. gr. rammasamnings um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins (búnaðarlagasamning) skv. búnaðarlögum nr. 77/1998, vegna átaksverkefna í skógrækt, skógarafurðum, vöruþróun og markaðssetningu skógarafurða og verkefni vegna kolefnisbindingar skóga, sem gildir frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2026, sbr. 20. gr. rammasamnings.

 1. gr.

Markmið verkefnisins

Markmið verkefnisins samkvæmt samkomulagi þessu er að auka virði skógarafurða, efla áframvinnslu, vöruþróun, kolefnisbinding, tryggja nægt framboð hráefnis og hámarka arðsemi skógræktar sem atvinnugreinar.

 

 1. gr.

Um verkefnið

Til að uppfylla markmið verkefnisins mun BÍ leggja áherslu á eftirfarandi atriði:

 • Standa vörð um og efla íslenska nytjaskógrækt, skjólbeltarækt og stuðla að fræðslu og kynningu á þeim tækifærum sem felast í skógrækt

 • Koma á stöðugu framboði af innlendum skógarafurðum, þar á meðal kolefnisbindingu í skógum, hvetja til aukinnar notkunar á efni úr íslenskum viði og ýta undir þróun úrvinnsluiðnaðar

 

 1. gr.

Hlutverk búgreinardeildar skógarbænda BÍ

Hlutverk búgr.deildar skógarbænda innan BÍ er að nýta framlagið til að standa straum af kostnaði við eftirfarandi verkefni:

 • Fræða og hvetja bændur um þau tækifæri sem felast í skógrækt.

 • Hvetja skógarbændur til að sinna ræktun sinni vel.

 • Samstarf við Skógræktina og skógarbændur um nákvæma viðarmagnsúttekt í hverjum landshluta og raunhæfa spá um það viðarmagn sem fellur til á næstu áratugum. Slík vinna er forsenda fyrir áframhaldandi verkefnum á sviði úrvinnslu og markaðssetningar skógarafurða.

 • Leggja grunn að þróun, framleiðslu og söluferli fjölbreyttra skógarafurða og elfa menntun, hönnun,  framleiðsluferli og markaðssetningu. Meta m.a. hvaða leiðir eru hagkvæmar.

 • Gera ítarlega markaðsgreiningu og kanna samkeppnishæfni við innflutta vöru.

 • Safna upplýsingum á einn stað um nýtanlegt magn viðar sem liggur fyrir og hvar hægt er að nálgast efnið.

 • Vinna skýrslur um gang verkefnisins.

 • Vinna að kolefnisjöfnun íslensks landbúnaða með öðrum búgreinum.

 

 1. gr.

Hlutverk ANR

Hlutverk ANR er að greiða til BÍ umsamdar fjárhæðir eins og þær eru tilgreindar í rammasamningi um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins. ANR hefur rétt til að stöðva greiðslur eða fresta þeim telji ráðuneytið að framkvæmd verkefnisins sé ekki í samræmi við samkomulag þetta.

 

 1. gr.

Greiðslur og greiðslutilhögun

Heildarfjárhæð vegna verkefnisins er tilgreind í rammasamningi um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins fyrir árin 2017-2026. Samkomulag þetta nær til framlaga samkvæmt rammasamningi á árunum 2017-2026 sbr. 40 gr. laga um opinber fjármál og taka mið af verðlagsuppfærslu skv. 19. gr. rammasamnings.

 

Þann 15. janúar á hverju ári greiðist 100% framlagsins..

 

 1. gr.

ANR skal hafa aðgang að öllum upplýsingum um framgang verkefnisins hvenær sem þess er óskað. Skila skal til ANR árlegri skýrslu um verkefnið, eigi síðar en 1. desember, sbr. 5. gr. og skal kostnaðaryfirlit fylgja skýrslunni þar sem kostnaður er sundurliðaður á einstaka verkþætti. Í öllum niðurstöðum verkefnisins skal koma fram að verkefnið hafi verið styrkt af opinberu fé.

 

 1. gr.

Samkomulag þetta gildir frá 1. janúar 2022 til 31. desember 2026.

 

 1. gr.

Verði BÍ staðið að verulegum vanefndum við framkvæmd samkomulags þessa getur ANR frestað greiðslum eða stöðvað þær.

 

 1. gr.

Ýmis ákvæði

Af samkomulagi þessu eru gerð tvö samhljóða eintök og hvert um sig telst fullgilt frumrit samkomulagsins. Eitt eintak skal vera í vörslu ANR og annað í vörslu BÍ .

 

 

Reykjavík, ________ 2021

 

f.h. Bændasamtaka Íslandsf.h. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins

Gunnar Þorgeirsson

formaður BÍ

 

 

Jóhann Gísli Jóhannsson

formaður búgreinadeildar skógarbænda

bottom of page