Stjórnarfundir FSN- 2014

February 17, 2014

 

Fundur 1

 

2014-02-17-fundur 1
Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi.
Haldinn á Akureyri þann 17. febrúar 2014 kl. 13:00 í Gömlu gróðrarstöðinni.
Mætt voru: Anna Ragnarsdóttir formaður, Páll Ingvarsson, Davíð Herbertsson og Helga
Sigurrós Bergsdóttir. Sigurlína Jóhannesdóttir boðaði forföll.
Dagskrá:
1. Tilnefna mann í kolefnisnefnd
2. Hvenær var FSN stofnað
3. Árgjald – hækkun
4. Gæðastuðlar á trjám
5. Aðalfundur FSN
6. Staða félagsgjalda
7. Styrkir til vöruþróunar eða tækjakaupa
8. Fagráðstefna á Selfossi
9. Aðalfundur LSE 2014
Formaður setti fundinn og stjórnaði honum.
1. Kolefnisnefnd. Tilnefndir hafa verið þrír menn sem allir eru á Austurlandi: Björn
Ármann, Ívar Ingimarsson og Hilmar Guðnason. Öll félögin eiga að tilnefna einn
mann, sem tengilið frá kolefnisnefnd til félaganna. Frá FSN, var stungið upp á Leif
Guðmundssyni í Kauf í Eyjafjarðarsveit.
2. FSN var stofnað 26. nóvember 1997 að Laugaborg í Eyjafirði.
3. Tillaga frá stjórn LSE um hækkun félagsgjalda. Stjórn FSN telur ekki hægt að hækka
félagsgjöldin frekar.Við síðustu hækkun töpuðust félagar og hætt er við að fleiri falli
burt ef frekari hækkanir verða.
4. Stjórn FSN fer framm á að Norðurlandsskógar sendi gæðastuðla plantnanna með
framkvæmdaskránni í vor.
5. Aðalfundur FSN verður haldinn 15. mars í Eyvindarstofu á Blönduósi kl. 14:00
Formaður og framkvæmdastjóri LSE hafa lýst áhuga á að koma á fundinn. Stjórnin
hittist í Varmahlíð kl. 11:00 til að skoða aðstæður fyrir aðalfund LSE í haust, þar sem
norðlendingar sjá um fundinn.
6. Staða félagsgjalda – Páll upplýsir um að útistandandi sé tæplaga 100 þúsund krónur í
félagsgjöldum. Samþykkt er að senda út reikninga fyrir félagsgjöldum ársins 2014
með gjaldddaga 1. maí nk. og eindagi verði ca hálfum mánuði síðar. Staða á
félagasjóði er um 1,5 milljón. LSE veitir 300.000 kr styrk til aðalfundarhalds. Ath. í
lögum félagsins um hvernig staða þeirra félaga sé sem ekki hafi greitt félagsgjöld í
meira en 3 ár. Hugsanlega detti þeir sjálfkrafa út af skrá.
2014-02-17-fundur 1
7. Hugmynd frá LSE. Stofna samvinnufélag um vinnslu úr vöru sem til fellur við grisjun
skóganna, vöruþróun og markaðssetningu. Slíkt verkefni er farið af stað fyrir austan.
Athuga hvort hægt sé að gera samning við verktaka um vinnslu er varðar kurlun.
8. Fagráðstefna skógræktar 2014 verður haldinn á Hótel Selfossi dagana 12-13 mars.
Þema ráðstefnunnar er skógur og skipulag.
9. Aðalfund LSE verður í Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð 29.-31. ágúst 2014.
Formaður er búinn að panta húsið og ræða við ferðaþjónustuaðila á svæðinu um að
halda gistimöguleikum opna þessa helgi.
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:00
Í framhaldi af fundi FSN var fundur með Hrönn um stofnun leshópa.
Fram kom að leshópar væru farnir af stað á Suður- og Vesturlandi. Þetta eru um 10
manna hópar. Vesturland fór þá leið á hringja í fólk, og bar það nokkurn árangur.
Stefnt að 7 leshópatímum á ári, einnig væri hægt að sameina og taka t.d. 2 fundi
saman. Hrönn sendir bréf með upplýsingum um leshópana til skógareigenda. Stjórn
FSN hringi í framhaldi af því og stefna skal að því að lokið hafi verið við að hringja út
28. febrúar.
Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari.

 

 

Fundur 2

2014-03-15-fundur 2
Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi.
Haldinn í Eyvindarstofu á Blönduósi þann 15. mars 2014 kl. 16:50
Mætt voru : Páll Ingvarsson, Sigurlína Jóhannesdóttir, Davíð Herbertsson, Sigrún
Þorsteinsdóttir og Helga Sigurrós Bergsdóttir.
Dagskrá:
1. Stjórn skiptir með sér verkum.
Páll formaður, Sigrún varaformaður, Sigurlína gjaldkeri, Helga ritari og Davíð
meðstjórnandi
2. Skipan í nefnd um endurskoðun laga.
Stjórnin ákveður að fara sjálf í endurskoðun laga, við fáum Valgerði til að safna
saman lögum annarra félaga og senda okkur.
3. Aðalfundur LSE
Fram kom tillaga um að fá Víkurbændur með kynningu á Gæðingi á aðalfundi
LSE í haust. Sigrún hefur samband við þau í Vík.
Fundi slitið kl. 17:15
Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari.

 

 

Fundur 3

 

2014-03-16-fundur 3
Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi.
Haldinn í Gömlu Gróðrarstöðinni á Akureyri þann 16. apríl 2014 kl. 14:00
Mætt voru : Páll Ingvarsson, Sigurlína Jóhannesdóttir, Davíð Herbertsson, Sigrún
Þorsteinsdóttir og Helga Sigurrós Bergsdóttir. Auk þess sat Valgerður Jónsdóttir
framkvæmdastjóri Norðurlandsskóga fundinn.
Dagskrá:
1. Landsfundur í haust – skemmtiatriði á laugardagskvöldi
Rætt um að fá t.d. Álftagerðisbræður, etv of dýrt, einnig góðan veislustjóra, t.d.
Gunnar Rögnvaldson og Jón Hall Ingólfsson eða Bjarna Maronsson, einnig voru
nefndir Agnar á Miklabæ og séra Magnús Magnússon á Staðarbakka í Miðfirði.
Sigrún byrjar á að heyra i Bjarna Maronssyni.
2. Tækjamál -
Páll upplýsir að Óli – (akureyringur) hafi keypt kurlara og fari um sveitir eftir
óskum. Skógræktarfélag Eyjafjarðar og Jóhannes á Silfrastöðum eiga
sameiginlega stauravél, einnig á sama félag flettisög sameiginlega með
Norðurlandsskógum.
3. Aðalfundur LSE
Skógarferð eftir aðalfundinn í Reykjarhólsskóg.
Ákveðið að sækja um styrki til Norðurlandsskóga og Skógræktar ríkisins, KS og
Varmahlíðarstjórnar, einnig senda bréf til LSE með ósk um styrk til kynningar á
skógrækt í Skagafirði. Helga útbýr umsóknareyðublað en Páll sér um að senda
umsóknir.
Hafa samband við Önnu á Krithól um að afpanta kaffibrauð á laugardeginum, því
við verðum þá í skógarferðinni, nóg að hafa bara kaffi og te. Helga sendir
sníkjubréf um súkkulaðibita til Nóa Síríus.
Samþykkt að leita eftir því að Norðurlandsskógar og Skógrækt ríkisins sjái um
veitingar, eins og ketilkaffi, brauðmeti og ef til vill eitthvað fleira, í skógargöngu.
Valgerður viðar að sér upplýsingum um Reykjarhólsskóg til að nota í
skógarferðinni og verður með kynningu áður en farið er út.
Kraftmeiri skógar verða með fund á undan aðalfundinum, athuga að þeir taki þátt í
kostnaði við leigu á Miðgarði. Valgerður ræðir það við Hrönn.
Fundarstjóri – tillaga um Önnu - Páll ræðir við hana. Einnig kom tillaga um
Helgu á Mælifellsá.
Fordrykkur – biðja Önnu um að ræða við þau í Miðgarði um hvort það sé í lagi að
félagið sjái um það sjálft. Einnig um hvort félagsmenn megi koma með borðvín
með sér sjálfir.
2014-03-16-fundur 3
Gjöfin - Ákveðið að hafa frekar lógó „Félags skógareigenda á Norðurlandi“, á
svuntunum ef það er ekki mikið dýrara en að hafa texta. En áður var ákveðið að
hafa textan „ Ég er skógarbóndi“. Panta 100 svuntur í skógargrænum lit. Helga
sér um þetta.
4. Skógarganga
Ákveðið að sleppa hefðbundinni skógargöngu þetta sumarið, en láta gönguna um
Reykhólaskóg, á LSE fundunum duga.
5. Framlag til LSE
Frekari umræðu frestað, en fundarmenn töldu að réttast væri að stjórn LSE kæmi
með tillögu um hvernig þessu væri háttað og að sömu reglur giltu um öll
landshlutafélögin.
Fundi slitið kl. 16:30
Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari.

 

 

Fundur 4

 

2014-07-07-fundur 4
Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi.
Haldinn í Gömlu Gróðrarstöðinni á Akureyri þann 7. júlí 2014 kl. 13:00
Mætt voru : Páll Ingvarsson, Sigurlína Jóhannesdóttir, Davíð Herbertsson, Sigrún
Þorsteinsdóttir og Helga Sigurrós Bergsdóttir. Auk þess sat Valgerður Jónsdóttir
framkvæmdastjóri Norðurlandsskóga fundinn.
Dagskrá:
Páll setti fundinn og þau Valgerður sögðu okkur frá Skógardeginum í Kjarnaskógi
á Akureyi um síðustu helgi. Veðrið var nógu ekki gott og þátttaka því undir
væntingum, en framkvæmdin tókst þó með ágætum og þeir sem mættu voru
ánægðir, enda boðið upp á lummur, ketilkaffi og poppað yfir eldi.
1. Aðalfundur LSE
Borist hafa jákvæð svör við styrkumsóknum frá: Menningarsjóði Kaupfélags
Skagfirðinga, Menningarsetri Skagfirðinga, Norðurlandsskógum og Skógrækt
ríkisins. LSE leggur félaginu til kr. 300.000,- vegna aðalfundarins.
Kraftmeiri skógar taka þátt í kostnaði við leigu á Miðgarði.
Fundarstjóri veður Rögnvaldur Ólafsson í Flugumýrarhvammi, honum til aðstoðar
verður Sigríður Bjarnadóttir í Hólsgerði. Ritari kemur frá LSE, en Helga
Bergsdóttir verður honum til aðstoðar.
Sjá um að fundarstjóri fái í hendur lög og samþykktir LSE og sérstök ákvæði er
lúta að aðalfundi. – Hrönn framkvæmdastjóri LSE
Auglýsing á heimasíðu LSE; hvar á að skrá sig, panta gistingu – Hrönn
framkvæmdastjóri LSE
Dagskrá, (fundarmappa, fundargögn, merkisspöld og pennar), borðfánar, stórir
fánar frá öllum félögunum í fánaborg – LSE
Fréttatilkynningar í fjölmiðla – LSE
(Helga sér um að senda fréttatilkynningu á www.feykir.is)
Kjörgengi félagsmanna.
Einungis kjörgengir félagsmenn geta tekið þátt í atkæðagreiðslu. Æskilegt að
setja upp kjörbréfanefnd sem færi yfir félagatal og úrskurðaði um kjörgengi
manna, hugmynd til Hrannar.
Boðskort, hefðir, hverjum hefur verið boðið?
Stjórnin sammæltist um að bjóða styrkveitendum og framkvæmdastjóra
Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
Heimamenn í nefndinni (Anna, Helga og Sigrún) sjá um undirbúning í Miðgarði,
gera eins mikið á fimmtudeginum 28. ágúst og mögulegt er, skreytingar og önnur
praktísk atriði. Fá lánað statíf fyrir fánaborg hjá Sv.fél. Skagafirði. Uppröðun í sal
og fleira í samráði við Hrönn framkvæmdastjóra LSE.
2014-07-07-fundur 4
Skógarferð eftir aðalfundinn í Reykjarhólsskógi. Sigrún athugar betur hjá
Útvíkurbónda um bjórkynningu og kostnað. Gjöfin, áletruð svunta, afhent í
skóginum. Veitingar og leiðsögn í skóginum verða á hendi Norðurlandsskóga og
Skógræktar ríksins.
Árshátíð: fordrykkur í boði félagins / ? – borðhald, – dinnertónlist – hátíðarræða,
hver ? – skemmtiatriði – fjöldasöngur, - tónlist/ dans? eftir borðhald.
Kvöldverður á föstudegi, hádegisverður og hátíðarkvöldverður á laugardegi er
keyptur frá Hótel Varmahlíð. Tilboð þar um hafa borst.
Miðgarður sér um drykki meðan á fundi stendur og fordrykk fyrir
hátíðarkvöldverð.
Í vinnslu er að fá styrk í formi skyr/mjólkurdrykkja frá MS til að bjóða upp á á
föstudeginum þegar gestir mæta á svæðið.
Akstur; Steinsstaðir – eftir skógarferð, fyrir árshátíð og eftir árshátíð
Þessi atriði eru í vinnslu.


Anna: dinnertónlist og danstónlist
Helga: hátíðarræða - sveitarstjóri?
Sigrún: gamansöngur og undirleikur - Sigvaldi ?
Páll: fjöldasöngur, stjórnandi? forsöngvari ásamt fleirum
Valgerður: sönghefti

Fundi slitið kl.
Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari.

 

Fundur 5

 

2014-11-04-fundur 5
Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi.
Haldinn í Gömlu Gróðrarstöðinni á Akureyri þann 4. nóvember 2014 kl. 13:00
Mætt voru : Páll Ingvarsson, Davíð Herbertsson, Sigrún Þorsteinsdóttir og Helga Sigurrós
Bergsdóttir. Sigurlína Jóhannesdóttir tilkynnti forföll.
Dagskrá:
1. Aðalfundur LSE - framkvæmd og kostnaður.
Ekki verður annað séð en að flestir hafi verið sáttir með framkvæmd aðalfundarins
í Miðgarði sem haldinn var í lok ágúst.
Gjaldkeri er fjarverandi svo bíða verður með að fá kostnaðartölur og stöðu á
reikningum félagins.
2. Innheimtukerfi - félagsgjöld
Nauðsynlegt að fá skrá yfir þá sem eru í Norðurlandsskógum, þá sem eiga skóg
eða eru að rækta skóg. Eitthvað er um félagsmenn sem eru félagar vegna áhuga á
skógrækt en stunda hana ekki.
Félagsgjaldið var kr. 5.000,- hjá okkur í FSN og af því fóru kr. 3.000 til LSE.
Samþykkt var á aðalfundi LSE að árgjaldið sem rynni til LSE værði kr. 3.000 af
hverri jörð og kr. 1.000 af hverjum félagsmanni.
Tillaga kom fram um að árgjaldið yrði samtals kr. 8.000 eða kr. 4.000 á jörð og kr.
2.000 á einstakling. Af því tökum við kr. 1.000 af jarðargjaldi og kr. 1.000 af
einstaklingsgjaldi.
Getur jörð verið skráð í félagakerfið án þess að einstaklingur standi þar á bak við?
Kanna þarf hverjir hafi ekki verið að greiða félagsgjaldið og í framhaldi af því
hringja til að fá upplýsingar um hvort viðkomandi vilji vera áfram í félaginu.
Þeir sem ekki hafa greitt árgjald þriggja síðustu ára verða strikaðir út geri þeir ekki
bragarbót.
3. Lög LSE
Nýjar samþykktir frá aðalfundi LSE í ágúst.
Farið yfir samþykktirnar, spurning vaknaði er varðar félagsbú, ehf félög, og fl. þar
sem margir eigendur eru, hverjir hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.?
Rætt um að nauðsyn sé að koma á kjörbréfum á aðalfundi – framkvæmd !
Mikilvægt að þær tillögur sem leggja á fyrir aðalfund séu lagðar fram til stjórnar,
og kynntar með ákveðnum fyrirvara. Með því að setja tímamörk á hvenær tillögur
verði lagðar fram, er hægt að skipulegga nefndastörfin betur, sem fæli í sér
markvissari vinnubrögð og stytti þar af leiðandi tímann sem fer í nefndarstörf.
Ólíðandi er að hægt sé að leggja fram tillögur á þinginu sjálfu sem ekki hafa verið
kynntar fyrirfram.
2014-11-04-fundur 5
Fram kom tillaga um að kynna þessar hugmyndir fyrir stjórn LSE
ásamt því að tekið verði á hugmynd um kjörbréf til atkvæðabærra
félaga.
4. Grisjun
Fram kom að tveir menn á Eyjafjarðarsvæðinu séu að gefa kost á sér í grisjun.
5. Björkin - fréttabréf
Koma þarf út einni Björk með upplýsingum um félagsgjöldin og hvernig verði
staðið að innheimtu á þeim, ásamt upplýsingum um grisjun.
Fundi slitið kl. 15:00
Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

 Landssamtök skógareigenda (LSE)  - Bændahöllinni við Hagatorg  - 107 Reykjvaík  -  GSM: 775 1070  -  hlynur@skogarbondi.is - kt 660897-2089