Stjórnarfundir LSE 2016

104 stjórnarfundur LSE (símafundur) haldinn 26. janúar 2016.

Mættir voru Jóhann Gísli Jóhannsson, Hraundís Guðmundsdóttir, Sighvatur Jón Þórarinsson, María E. Ingvadóttir, Agnes Þórunn Guðbergsdóttir og Hrönn Guðmundsdóttir.

Formaður bauð fundargesti velkomna og tekk svo til dagskrár

 1. Frá síðast

 2. Fundur með ráðherra SIJ og BÍ 11 nóvember. Farið yfir fund sem formaður og framkvæmdastjóri LSE áttu með Sigurði Inga Jóhannssyni og aðstoðarmanni hans og fundar með formanni Bændasamtaka Íslands. Rætt var um nýja búnaðarlagasamninga möguleikann á að gerður verði búnaðarlagasamningu við LSE til tíu ára. Verið er að vinna að gerð saminganna og er stefnt að því að kalla öll aðildarfélögin til fundar með samninganefnd BÍ. Mikilvægt er að mynna á LSE og gæta þess að við höldumst inn í ferlinu.

 3. Fjárhagur LSE Hrönn fór yfir fjárhagsstöðu LSE og þeim möguleikum um fjármagn fyrir árið 2016. Sótt var um styrki af rekstrarliðum ráðuneytanna og til Framleiðnisjóðs, vonast er eftir jákvæðri afgreiðslu þessara styrkumsókna. Auk þess sem verið er að skoða fleyri möguleika.

 4. Tímavélin hans Jóns: Formaður og framkvædastjóra var boðið á ráðstefnu sem haldin var í tilefni 70 ára afmælis Jóns Loftssonar og þess að hann var að láta af störfum sem skógræktarstjóri nú um áramótin. Ráðstefnan var mjög fróðleg og skemmtileg og nálgast má erindin sem flutt voru á vef skógræktarinnar. Jóni voru færð tvö tré og góða kveðjur frá skógarbændum í lokahófi sem boðað var til.

 5. Fundur með ráðherra umhverfismála Sigrúnu Magnúsdóttir og Líneyk Önnu Sævarsdóttir þingmanns: Formaður og framkvæmdastjóri LSE fóru á fund með SM og LÖS þar sem farið var yfir fjárhagsstöðu LSE og möguleika til fjármögnunar. Einnig var farið yrir stöðu verkefna sem LSE er að vinna að og hugmyndum að nýju verkefni, sem felur í sér að hvetja bændur að kolefnisjafna búskap sinn. Fyrir fund með ráðherra hittum við framkvæmdastjóra sauðfjárbænda og viðruðum hugmyndina við hann sem tók vel í hana. Það sem þarf að gera er að skoða hvað meðalbú er að losa af koltvíseringi út í andrúmsloftið og hvað þarf til að slíkt bú kolefnisjafni sig. Rætt hefur verið við Brynhildi Bjarnadóttir Lektor til HA um aðkomu að verkefninu. Verið er að skoða mögulegt samstarf LSE, LS og UAR um þetta verkefni. Töluverðar umræður sköpuðust um að allir þurfi að leggja sitt að mörkum í loftlagsmálum og skapa jákvæða ímynd. Framkvæmdastjóra falið að vinna að málinu og leggja fyrir næsta stjórnarfund. Í framhldi upplýsiti María að Landsbánki Íslands ætlaði að boða til fundar um loftlagsmál, ábyrgð og væntanlega kaupendur kolefnisjöfnunar. Fulltrúar LSE óska eftir sækja þann fund og ætlar María að áframsenda fundarboð á stjórnarmenn.

 6. Fundur með nýjum skógræktarstjóra: Fulltrúar LSE áttu fund með nýjum skógræktarstjóra Þresti Eysteinssyni. Hann upplýsti að búið er að skipa starfshóp sem á að móta starfið og vinn að sameiningunni. Þröstur sagði að ferlið yrið opið og sent yrði reglulega út fréttir að ferlinu og skógarbændur fengju að fylgjast með. Fulltrúa LSE verður boðaður á fund þegar málefni skógarbænda eru í umræðunni. Einnig sagði Þröstur það koma til greina að vera í samvinnu við LSE um að ræða sameiningu á bændafundum. Rætt var um heimasíðuna www.skogarbondi.is sem er samstarfsverkefni LSE og LHV. LSE þarf að taka síðuna yfir Þegar sameiningin er gengin í gegn og skoða þarf hvort hægt sé að einfalda hana og gera hagkvæmari í rekstri. Mikilvægt er að skógarbændur haldi sinni síðu og hún þarf að vera lifandi. Hugmynd að fá skógarbónda til að taka að sér umsjón síðunnar og uppfæra hana reglulega. Rætt var um möguleika þess að búa til stutt myndskeið með fræðsluefni s.s gróðursetningu, jarðvinnslu og fl. og setja á heimasíðu Skógræktarinnar og LSE og mögulegu samvinnuverkefni um fjármögnun verkefnisins. Nýr skógræktarstjóri er að þrýtsa á aukið fjármagn til skógræktar og við þurfum að halda okkur við efnið á þeim málum líka. Komið var inn á útgáfu blaðs LSE Við skógareigendur. Erfitt hefur verið að fá auglýsingar í blaðið svo það standi undir prent og dreifingarkostnaði. Viðruð var sú hugmynd að Skógræktin styrkti útgáfu blaðsins og fengi ákveðið margar síður til að birta fréttir t.d af sameiningunni til að byrja með og greinaskrif og svo væri mögulegt að gera langtíma samning eftir sameiningu um skrif í blaðið og kostnaðarþátttöku. Einnig kom til umræðu hvort borgaði sig að stækka upplag blaðsins og dreifa því á öll lögbýli. Framkvæmdastjóra falið að kynna stjórn LSE og Skógræktinni tilboð sem fengist hefur vegna prentun blaðsins og dreifing. Rætt ar um jólatrjáaræktun og rætt var um hvaða leiðir væru færar í þeim málum. Best væri að fáir góðir aðilar færu í markvissa jólatrjáarækt en ekki hver sem er.

 7. Við skógareigendur: Síðasta ritnefnd sem var á Norðurlandi skilað af sér síðasta blaði í nóvember 2015. Félag skógarbænda á Vestfjörðum skipar næstu ritnefnd og er formaður félagis hvattur til að skipa sem fyrst í nefndina og láta framkvæmdstjóra vita. Auk ritnefndar félagsins sitja framkvæmdastjóri LSE og Björgvin Eggertsson frá LBHÍ í nefndinni. Ef hugmyndin um samstarf skógræktarinna nær fram að ganga kemur ein fulltrúi þaðan.

 8. Kynning á stöðu verkenfisins um afurðastöð á Austurlandi Jóhann fór yfir verkenfið og hvatti félögin að skoða nýútkoma skýrslu um afurðarstöð á Austurlandi og nýta það sem hægt er að nota úr henni í vinnu um afurðastöð á sínum svæðum.

 9. Búnaðarþing verður 28 febrúar – 2 mars Jóhann Gísli er fulltrúi LSE. LSE stefnir að því að senda inn tillögu um kolefnisjöfnu búa. Framkvæmdastjóra falið að móta tillöguna og senda á stjórn.

 10. Bréf sem hafa borist:

 11. Bréf barst frá LHV um óska LHV um samráð um breytingar á töxtum að a kostnaðarviðmiðum verkefnanna. Lagt er til að hækkun taxta vegna 2016 verði í takt við breytingu á lauanvísitölu mars 2015-mars-2016. Samþykkt var að leggja bréfið fyrir formannafund sem haldinn verður í febrúar. Afgreiðsla bréfsins frestast fram yfir þann fund.

 12. Bréf frá LHV er varðar sameiginlegan rekstur heimasíðunnar www.skogarbondi.is falli niður Þar sem liggur fyrir að landshlutaverkefnin verið hluta af nýrri stofnun sem tekur til starfa 1. Júlí 2016. Stjórn LSE samþykir að fela framkvæmdastjóra að skoða hagræðingu í rekstri síðunnar og leggja fyrir næsta stjórnarfund.

 13. Fagráðstefna skógargeirans: Fagráðstefna skógargerians verður haldin á Patreksfirði 16 og 17 mars næstkomandi. Nánari upplýsingar liggja ekki fyrir og er framkvæmdastjóra falið að senda á stjórn LSE dagskrá á kostnaðarupplýsinga um leið og þær berast.

 14. Aðalfundur LSE 2016: Verður haldinn í Valaskjálf á Egilsstöðum daga 7-9 október næstkomandi. Framkvæmdastjóra falið að setja inn á himasíðuna tilkynningu um fundinn og hvetja sk´goarbændur að taka dagana frá.

 15. Önnur mál. LSE hefur boðað árlega til formannafundar og stefnt er að næsti fundur verði 12. febrúar í reykjavík. Framkvæmdastjóra falið að senda út fundarboð og kanna hvort dagsetningin henti.

Ekki fleyra gert og fundi slitið.

105 stjórnarfundur LSE föstudaginn 12. febrúar 2016 kl. 10:30

ásamt formönnum aðildarfélaganna haldinn í Öskju sal á 2 hæð Hótel Sögu

Mættir voru Jóhann Gísli Jóhannsson, Hraundís Guðmundsdóttir, Sighvatur Jón Þórarinsson, María E Ingvadóttir, Agnes Þórunn Guðbergsdóttir og Hrönn Guðmundsdóttir.

Gestir fundarins eru Þórarinn Svavarsson, Maríanna Jóhannsdóttir og Sigurlína Jóhannesdóttir.

Formaður bauð fundarmenn og gesti velkomna á fundinn og gekk svo til dagskrár.

Dagskrá:

 • Staða LSE: Skýrsla formanns og framkvæmdastjóra.

 • Rekstur LSE. Farið var yfir fjárhagsstöðu LSE fyrir árið 2015 og 2016. Verið er að klára að bóka síðasta ár og ætlar María að senda niðurstöður á stjórn og formenn félagana um leið og hægt er. Enn er eftir að fá síðasta hluta styrkjar úr FL. Búið er að senda inn greinagerð sem fer fyrir fund FL til samþykkis. Fjárhagsstaða LSE fyrir árið 2016 er frekar ótrygg ef ekki næst að klára fjármögnun. LSE er í samningaviðræðum við ANR og BÍ um að gerður verði sérstakur búnaðarlagasamningur um félagskerfi LSE til tíu ára, sem tryggir reksturinn til næstu framtíðar. Málið er í ferli.

 • Skrifstofuhúsnæði. Verið að skoða hvort hagkvæmara sé að vera með skrifstofuaðstöðu í Bændahöllinni. Framkvæmdastjóra falið að skoða málið frekar.

 • Verkefni LSE. Áfram verður haldið með verkefnið úrvinnsla skógarafurða og stofnun afurðastöðva í öllum landshlutum. Í skýrslu um afurðarstöð á Austurlandi var bent á framleiðslu girðingastaura sem einn möguleika á úrvinnslu úr skógarafurðum. LSE sótti um styrk í FL út á verkefnið „þróun og framleiðslu girðingastaura úr íslensku hráefni sem standast samkeppni við innflutta staura“ í samstarfi við FSA. Jólatrjáaverkefnið er áfram í vinnslu en verið er að skoða möguleika á útvíkkun á því verkefni. Kolefnisbinding og kolefnisjöfnun er verkefni sem LSE er að vinna að.

 • Við skógareigendur. Formaður fór yfir útgáfu blaðsins. Það er gefið út í 1500 eintökum, en sökum þess hvað upplagið er lítið gengur erfiðlega að safna auglýsingum. Rætt var um að stækka upplagið og senda á öll lögbýli. Töluverð umræða skapaðist um útgáfu blaðsins og rætt um hvort blaðið ætti að vera rafrænt. Ákveðið var að gefa blaðið út í óbreyttu formi en skoða nánar kosti þess að stækka upplag blaðsins. LSE hefur fengið vilyrði fyrir því að SR styrki útgáfu blaðsins og birti fréttir af sameiningu SR og LHV auk þess að skrifa greinar í blaðið. Félag skógarbænda á Vestfjörðum er að taka við ritstjórn blaðsins og verður ritnefnd tilkynnt á næstu dögum og mun skoða málið nánar.

 • Sameining SR og LHV – LSE fékk fund með nýskipuðum skógræktarstjóra þar sem farið var yfir ferli sameiningarinnar. Skipaður var stýrihópur með fulltrúum SR og framkvæmdastjórum LHV. Einnig er búið að skipa þrjá starfshópa sem fjalla um hin ýmsu mál er varða nýja stofnun. Greinagerð um framtíð jólatrjáaræktar fór til umræðu í einn hópinn. LSE fær að fylgjast með þegar kemur að málefnum skógarbænda. Skógræktarstjóri er tilbúin að koma á félagsfundi og kynna málið fyrir skógarbændum. Töluverð umræða skapaðist um sameininguna spurt um stöðu skógræktarsamninga við skógarbændur og endurnýjun þeirra við sameininguna. Framkvæmdastjóra falið að skoða málið.

 • Bandormurinn: LSE fékk send frá UAR drög að Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna nýrrar skógræktarstofnunar (sameining stofnana). Framkvæmdastjóra falið að senda á formenn aðildarfélaganna.

 • Búnaðarþing verður sett 28. febrúar. LSE sendi inn tillögu um kolefnisjöfnun búskapar. LSE ætlar að fara í samstarf við Brynhildi Bjarnadóttir Lektor HA við að skoða hvað meðalbú losar mikið og hvað þarf að gróðursetja mikið til að kolefnisjafna búskapinn. Safnað verður saman upplýsingum um losunarþætti vegna búskapar. LSE hefur átt samtal við framkvæmdastjóra sauðfjárbænda um jákvæða ímynd búskapar með kolefnisjöfnun og beitarskóg. Miklar umræður sköpuðust um málefnið.

 • Verkefni um afurðarstöð – Rætt var um stöðu verkefnisins á austurlandi. Formaður nefndi að mikilvægt væri að vinna að málinu áfram og nýta skýrsluna. Rætt um það að vinna með hagsmunaaðilum að ráðningu starfsmanns sem sinnti í 50 % starfi úrvinnslu og afurðarmálum fyrir skógarbændur. FSA vill halda áfram með verkefnið og rímar þessi hugmynd við hugmyndir skógarbænda á Austurlandi. Samþykkt var að skoða þetta nánar með FSA og SR og finna fjármagn til verkefnisins. Einstaka skógarbændur eiga vélar til úrvinnslu en almennt eru skógarbændur ekki komnir á þann stað að standa einir undir úrvinnslu og afurðarsölu. Mikilvægt að vera í góðu samstarfi við Skógrækt ríkisins og skógræktarfélögin, sem eru komin lengra í úrvinnslu, þróa vörur og aðferðir og læra og vera tilbúin þegar skógar skógarbænda vaxa upp.

 • Skýrsla formanna aðildarfélaganna:

 • FSS: Starfið hefur verið frekar rólegt frá síðasta formannafundi. Vegna veðurfars og fjarlægðar á milli stjórnarmanna, hefur verið gripið til símafunda, þegar þannig hefur staðið á. Aðalfundur var haldinn að Gunnarsholti þann 30. maí. Eftir fundinn var haldið í Tumastaði, þar sem snæddur var hádegisverður, en síðan farið í skoðunarferð um skóginn, undir leiðsögn Halls Björgvinssonar. Jónsmessugangan 24. júní, var að þessu sinni um Skógarhlíð, skóglendi Hannesar Lentz og Guðrúnar Margrétar Pálsdóttur. Eftir áhugaverða skoðunarferð var grillað og borðað saman og málin rædd af innlifun skógarbóndans. Áfram er unnið að stofnun afurðarfélags. Á síðustu tveimur árum, hafa nokkrir framleiðendur skógarafurða komið á félagsfundi til að vekja áhuga og glæða hugmyndir með skógarbændum.

Kurlari var keyptur síðastliðið haust. Hugmyndin var að hann færi á milli staða til að kurla. Þróa þarf betur það verkferli. Hann hefur verið notaður hjá Feng í Hveragerði, en einnig var hann lánaður um tíma til Grundartanga.

 • FSV. Stóru hlutu starfs félagins snérist um aðalfund LSE sem haldinn var í Stykkishólmi og var á ábyrgð FSV. Málþing um fjölbreyttar nytjar úr skógum var haldið í tengslum við aðalfundinn og félagið skipulagði skógargöngu um Grensás þar sem kynning á fyrirtækinu Rootopia og VLS og Jötunn vélar buðu upp á veitingar. Punkturinn yfir iið var svo árshátíð skógarbænda sem tókst með ágætum.

Umsókn í uppbyggingarsjóð vesturlands vegna styrks til að fara í viðarmagnsúttekt á skógum skógarbænda á Vesturlandi var sendi inn í vor en var hafnað. Leggja á fram nýja umsókn á næstu dögum. Félagið stóð fyrir námskeiði, tálga í ferskan við. Leiðbeinandi var Trausti Tryggvason. Þann 23. júní var farið í skógargöngu í Dalabyggð. Skógarbændur á Vestfjörðum komu í heimsókn á Vesturland í ágúst og tóku skógarbændur víða á Vesturlandi vel á móti þeim og sýndu skógrækt sína og miðluðu af reynslu sinni.

 • FSVestfj: Haldinn var stjórnarfundur í apríl og var það eini formlegi fundurinn sem haldinn var fyrir aðalfund en aðallega notast við net og símasamband en fjarlægð á milli stjórnarmanna hefur þar veruleg áhrif á. Aðalfundur félagsins var haldinn 20 júní á Sauðfjársetrinu Sævangi. Síðan þá hefur verið haldinn einn formlegur stjórnarfundur og svo netfundir. Stjórnin mætti á kynningarfund um sameiningu skógargeirans og kynnti svo í framhaldi þá vinnu sem er í gangi fyrir félagsmönnum sínum á einum fundi og í tölvupósti. Í ágúst fór fimmtán manna hópur í kynnisferð til starfsbræðra og systra á Vesturlandi. Ritari félagsins stofnaði hóp á fésbókinni fyrir félagið þar sem nálgast má smá upplýsingar um starfsemi félagsins og önnur málefni tengd skógræktinni.

 • FSA: Haldnir nokkrir formlegir og óformlegir stjórnarfundir á árinu, auk þess sem fundað var með einum þingmanni kjördæmisins vegna fyrirhugaðrar sameiningar SR og LHV. Tveir almennir félagsfundir þar sem rætt var um sameininguna og skýrslu um Afurðarstöð viðarafurða á Austurlandi. Helstu verkefni félagsins voru aðkoma að: jólamarkaði í Barra, undirbúningi og framkvæmd, Skógardeginum mikla í Hallormsstað, gengið var samningi um kaup og rekstur kurlar í samstarfi við SR og fleiri auk þess sem unnið við að gerð skýrslu um Afurðarmiðstöð viðarafurða á Austurlandi.

Framundan eru svipuð verkefni; undurbúningur er hafinn að Barramarkaðnum sem verður í des ´16, Skógardeginum, sem verður haldinn 25. júní, áframhaldandi vinna verður í framhaldi af skýrslu um Afurðamiðstöð viðarafurða, vinna með Listaháskólanum að verkefninu „Umbreyting – efnisrannsókn í skógi“ að ógleymdum aðalfundi LSE sem verður í okkar höndum 7.-9. október í haust.

 • FSN: Aðalfundur félagsins var í júní 2015. Fundurinn var haldinn í tengslum við Skógardag Norðlendinga sem haldinn var í samvinnu FSN, NLS og SR. Haldnir hafa verið tveir stjórnarfundir. Félagið á eingin tæki og er ekki með neinn rekstur eftir að kurlarinn í eigu félagsins var seldur. Aðalfundur 2016 verður haldinn 24. febrúar næstkomandi og gestur fundarins verður Þröstur Eysteinsson nýráðinn skógræktarstjóri sem ætlar að kynna sameiningarferli SR og LHV. Þrjár félagskonur úr FSN voru í ritnefnd Við skógareigendur. Nú í nóvember kom út fjórða og síðasta blað undir þeirra stjórn.

 • Jóhann nefndi að formaður og framkvæmdastjóri hafa reynt að mæta á aðalfundi aðildarfélaganna. Á fundi með Þresti var einmitt rætt um upplýsingamiðlun til skógarbænda og nefndi Þröstur möguleikann að hann kynnti stöðuna á fundum með skógarbændum. Mikilvægt er að skógarbændur séu vel upplýstir um gang mála.

 • Taxtar vegna framkvæmda 2016: Lagt fram bréf frá LHV með ósk um samráð við LSE um breytingu á töxtum verkefnanna. Lagt er til að hækkun taxta vegna framkvæmda fyrir árið 2016 taki mið af breytingum á launavísitölu mars 2015 til mars 2016. Óskað var eftir áliti stjórnar LSE sem fyrst. Stjórn LSE samþykkir kostnaðarviðmið vegna framkvæmda fyrir árið 2016. En óska eftir að fá að koma að gerð allra taxta í framtíðinni sem lúta að skógrækt á lögbýlum.

 • Heimasíðan www.skogarbondi.is: Bréf barst frá framkvæmdastjórum LHV um að við fyrirhugaða sameiningu LHV og SR muni samvinna um rekstur og umsjón heimasíðunnar www.skogarbondi.is falli niður. Rætt var um framtíð síðunnar og mikilvægi þess að síðan sé vel lifandi og skilvirk. Skoða þarf að einfalda hana og gera hana aðgengilegri og passi í snjallsíma. Virkja þarf félögin til að senda inn skemmtilegt efni. Skoða það að skógarbændur fái tölvupóst þegar ný frétt kemur inn á síðuna. Setja fræðsluefni, stutt myndskeið á heimasíðuna. Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að málinu.

 • Aðalfundur LSE verður í Valaskjálf 7. og 8. október.

 • Þema fundarins verður úrvinnsla og skógarafurðir. Málþing haldið í tenglum við aðalfundinn.

 • Aðrar nytjar, fá erindi frá Lilju og Agnes sem eru í Evrópuverkefni um aðrar nytjar úr skógum.

 • Sýna allar afurðir skógarins. Ýmsir sýningaraðilar.

 • Erindi um viðarmagnsúttekt

 • Kynningu á afurðarstöð

 • Skógarganga, í skoðun

 • Verið að safna styrkjum

 • Félögin hvött til að koma með hugmyndir

 • Ársfundur jólatrjáaræktenda

 • Önnur mál

 • Rætt um að LSE kaupi leiðréttingapúka –framkvæmdastjóra falið að skoða málið.

 • Verðmat skógarjarða – mikilvægt að skógurinn sé rétt metinn og fasteignasalar séu rétt upplýstir um verðmæti skógarins. Framkvæmdastjóra falið að skoða málið frekar og upplýsa stjórn.

 • Slóðagerð og utanvegaakstur, undaþáguákvæði í lögum um náttúruvernd þurfi að skýra og tryggja að bændur eigi ekki yfir höfði sér málsókn vegna umhirðu skóga sinna. Framkvæmdastjóra falið að skoða greinina í náttúrverndarlögunum og senda á stjórn og formenn og fá túlkun ráðuneytisins.

Ekki fleira gert og fundi slitið 14,50.

106 stjórnarfundur LSE haldinn mánudaginn 25. apríl 2016.

Símanúmar: 7557755/2233344

 1. Fjárhagur LSE og staðan um áramótin: Lagt var fram til kynningar uppgjör vegna ársins 2015 og væntanlegar tekjur fyrir árið 2016. Staðan er ekki góða en skoða þarf möguleika á að auka tekjur til að loka ári 2016. Stjórn LSE er falið að fara betur yfir gögnin og koma ábendingar um úrbætur. Framkvæmdastjóra og gjaldkera er falið að móta tillögur og leggja fyrir næsta fund.

 2. Kolefnismál: LSE lagði fram tillögu um kolefnisjöfnun búskapar á síðasta búnaðarþingi. Tillagan féll í góðan jarðveg. Í framhaldi sótti LSE eftir fundi með fulltrúum UAR og BÍ til að ræða málið frekar. Niðurstaða þeirra fundar var að gengið var frá samkomulagi á milli UAR og BÍ um loftlagsvænni landbúnað. Markmið samkomulagsins er að vinna að gerð vegvísis um minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði, setja aukinn kraft í aðgerðir sem leiða til minni losunar og aukinnar kolefnisbindingar með t.d aukinni skógrækt. Skipuð hefur verður verkefnastjórn, sem mun hafa umsjón með verkefninu. Verkefnastjórn er skipuð tveimur fulltrúum BÍ, framkvæmdastjóra BÍ og fulltrúa frá LSE, einum frá ANR, tveimur frá UAR auk aðstoðarmanni Umhverfis og auðlindaráðherra. Stjórn LSE telur mjög jákvætt að hafa fulltrúa í verkefnastjórninni og felur framkvæmdastjóra að skipa sæti LSE og senda stjórn reglulega greinagerð um gang mála.

 3. Styrkur til FsV: Stjórn Félags skógarbænda á Vesturlandi sendi LSE bréf í apríl 2015 varðandi ósk um samstarf og styrk vegna verkefnisins „viðarmagnsúttekt á Vesturlandi sem er forsenda ákvörðunar um afurðarmiðstöð á Vesturlandi. Erindið fór fyrir stjórnarfund í framhaldi og var samþykkt. Ekki kom til greiðslu styrkjarins, því verkefnið fór ekki af stað 2015 vegna höfnunar á öðrum styrkjum. Nú 2016 var sett inn ný umsókn í Uppbyggingarsjóð Vesturlands og fékkst jákvæð svörun. Gengið hefur verið frá formlegri umsókn um styrkinn til FsV. Verkefnið snýst um að reikna út viðarmagn í ræktuðum skógum á Vesturlandi og hugmyndin er að ráða til þess mastersnema í samstarfi við LBHÍ. Framkvæmdastjóra er falið að ganga frá greiðslu til FsV. Skipaður hefur verið starfshópur og er Hraundís Guðmundsdóttir fulltrúi LSE í starfshópnum.

 4. Við skógareigendur: Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu blaðsins. Búið er að skipa nýja ritnefnd en Félag skógarbænda á Vestfjörðum sér um blaðið næstu tvö árin. Þrjá konur skipa ritnefndina þær Lilja Magnúsdóttir, Helga Dóra Kristjánsdóttir og Oddný Bergsdóttir auk framkvæmdastjóra LSE og Björgvin Eggertssyni frá LBHÍ. Blaðið verður í stærra upplagi en venjulega en ákveðið er að dreifa því á öll lögbýli.Skógræktin mun koma sterkar að útgáfu blaðsins með fjármagn og greinum m.a. með kynningu á sameiningu SR og LHV og ýmsum fréttum úr skógargeiranum. Verið er að safna greinum og auglýsingum og er stefnt á að blaðið komi út í lok maí eða júníbyrjun.

 1. Aðalfundur LSE: Formaður sagði frá fundi sem hann var boðaður á með með stjórn Félags skógarbænda á Austurlandi þar sem farið var yfir ákvarðanir vegna aðalfundar LSE. Fundurinn verður haldinn í Valaskjálf á Egilsstöðum dagana 7-9. október 2016. Málþing verður haldið í tengslum við fundinn og þemað verður úrvinnsla skógarafurða. Fljótlega verður send út auglýsing og praktískar upplýsingar varðandi kostnað og skráningu. Stjórn LSE ræddi um hvort hluti málþingsins ætti að fjalla um hlutverk LSE og skógarbænda í nýju umhverfi skógræktar og bjóða upp á umræðuhópa til að ræða málið og leggja fyrir aðalfund LSE. Mikilvægt er að LSE og aðildarfélögin hafi sterka sýn á hlutverki sýnu og gangi samstíga og í sömu átt í þau verkefni sem framundan eru.

 1. Næsti fundur: Stefnt er á að næsti fundur verið haldinn í Rvík 8. júní og var framkvæmdastjóra falið að panta sal og flug fyrir stjórnarmenn.

Ekki fleira gert og fundi slitið kl 21,40

107. stjórnarfundur LSE.

Haldinn í Bændahöllinni 8. júní 2016 kl. 10,00

Dagskrá:

 1. Fjárhagur LSE

 2. Aðgerðir vegna fjárhagsstöðu LSE 2016

Lögð fram greining á rekstri Lse seinnihluta árs 2016Framkvæmdastjóra falið að fara betur yfir fjárhagsstöðuna og leggja fyrirsímafundi þann 15 júní. Rætt um að gott væri að leggja fram fjárhagsgreiningu í byrjun árs og svo aftur fyrir seinni hluta ársins til að upplýsa stjórn reglulega.

Tilboð í breytingu á heimasíðu og hýsingu. Framkvæmdastjóri lagði fram tvö tilboð í rekstur heimasíðuwww.skogarbondi.is. Framkvæmdastjóra og formanni falið að vinna áfram að málinu.