Stjórnarfundir FSN- 2018

 

Fundur 1

Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi.


Haldinn í Gömlu gróðrarstöðinni á Akureyri, 10. janúar 2018 kl.14:30


Mætt voru : Baldvin Haraldsson, Birgir Steingrímsson gjaldkeri, Sigrún Þorsteinsdóttir
varaformaður, Sigurlína Jóhannesdóttir formaður, Helga Bergsdóttir ritari. Valgerður
Jónsdóttir sat einnig fundinn að beiðni formanns.


Dagskrá:
1. Aðalfundur FSN
Stjórnarmenn voru sammála um að halda fundinn 22. mars n.k. kl. 15:00 og að velja
staðsetningu á eystri hluta félagssvæðisins. Sigurlína tekur að sér að finna fundarstað,
og gekk hún í það strax á fundinum. (11. janúar var búið að staðfesta fundarhald við
rekstraraðila Hótel Natur á Þórisstöðum á Svalbarðsströnd)
Samþykkt að Helga verði ritari á fundinum en Lína finnur fundarstjóra.
Ákveðið að bjóða nýráðnum framkvæmdastjóra LSE, Hlyn Gauta Sigurðssyni og
Sigríði Júlíu Brynleifsdóttur sviðsstjóra skógaauðlindasviðs, til fundarins.
Fræðsluerindi ca 20 mín. - Valgerður Jónsdóttir, verkefnisstjóri fjölgunarefnis.
Athuga með að auglýsa fundinn í Sjónhorninu í Skagafirði, etv í útvarpi, og jafnvel hjá
N4 á Akureyri, jafnframt með útgáfu á Björkinni, fésbók og á heimasíðu LSE.

 

2. Innheimta félagsgjalda
Innheimta hefur gengið þokkalega,en eiga þó nokkrir eftir að greiða og óvíst er um
nokkra aðila sem ekki hafa greitt lengi. Helga sendi Birgi nýtt skjal með upplýsingum
um skil til LSE.

 

3. Aðalfundur og síðasti stjórnarfundur LSE
Sigrún skýrði frá síðasta aðalfundi LSE sem haldinn var að Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp, einnig skýrði hún frá efni stjórnafundar LSE. Þar kom helst fram að
aðildarfélög geta sótt um styrk til undirbúnings, vegna fyrirhugaðrar afurðastöðva.
fjármundi þessir komi frá ríkinu. Fram kom að búið sé að veita einn styrk til slíkar
verkefna. Stjórnin var sammála um að frekari upplýsinga væri þörf, t.d. vegna forms
umsóknar, tímaramma, um styrkina og fjárhæðir hverju sinni, hvaða kröfur væru settar
um styrkveitingu, framkvæmd og síðan eftirfylgni með fjármálum sem úthlutað væru.
Sigrún aflar frekari upplýsinga um þetta.

 

4. Skógarganga 2018
Sigurlína athugar með staðsetningu á eystri hluta svæðisins, upp kom tillaga um
dagsetningar 21. eða 28.júní

 

5. Aðalfundu LSE 2019
Félagið á að sjá um undirbúning aðalfundar LSE árið 2019, svo huga þarf að
staðsetningu en síðasti fundur á félagssvæðinu var haldinn í Skagafirði, en stefnt er að
því að halda fundinn í byrjun okóber.


Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:30

 

 

Fundur 2​​

Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi.


Stjórnarfundur í Félagi skógarbænda á Norðurlandi haldinn í Gömlu
gróðrarstöðinni á Akureyri kl.14:00 23.nóvember 2018.


Mætt voru: Sigurlína J. Jóhannesdóttir, Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, Baldvin
Haraldsson og Birgir Steingrímsson. Helga Bergsdóttir var fjarverandi. Einnig sat
Valgerður Jónsdóttir fundinn.


Dagskrá:
1. Undirbúningur fyrir samráðsfund með Skógræktinni, LSE og
formannafundi.


2. Undirbúningur fyrir aðalfund LSE 11.-13.oktober 2019
Rætt var um punkta/ dagskrárliði sem formaður hafði fengið sent frá
framkvæmdarstjóra LSE fyrir væntanlegan fund. Niðurstöður tillagna sem voru
samþykktar á síðasta aðalfundi LSE og sitthvað sem brennur á fólki í
samskiptum við Skógræktina. Meðal annars ræddum við um hugsanlegan
verkefnaflutning frá Skógræktinni til LSE en á aðalfundinum kom fram tilaga um
að kanna það. Stjórn FSN telur að ekki sé tímabært að huga að þessu og fer
formaður með þá niðurstöðu á fundina. Einnig var rætt um
framkvæmdaleyfisskyldu í skógrækt og mismunandi afgreiðslur sveitafélaga,
nauðsyn þess að samræma vinnureglur sé þess nokkur kostur en ljóst er að það
verður erfitt verkefni.
Á okkar svæði bætast alltaf við nýir skógarbændur og rætt var um hvernig best
væri að ná til þeirra og fá þá í félagið okkar. Ákváðum að senda næstu Björkina
til allra skógarbænda á svæðinu.
Aðalfundur LSE á næsta ári. FSN sér um að halda aðalfundinn 2019 og verður
hann haldinn 11.-13. október á Hótel Kjarnalundi í Kjarnaskógi við Akureyri.
Sigurlína og Sigrún eru búnar að fara og skoða staðinn og lýst nokkuð vel á. Við
ræddum ýmis atriði í undirbúningi fundarins munum fara í undirbúninginn eftir
áramót.
 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

 Landssamtök skógareigenda (LSE)  - Bændahöllinni við Hagatorg  - 107 Reykjvaík  -  GSM: 775 1070  -  hlynur@skogarbondi.is - kt 660897-2089