top of page

Jólatrjáamessa í Noregi


Jólatrjáamessa í Noregi

2-3 mars. 2018

Skráning hér:

Svona er Dagskráin (á norsku)

Program: Norsk juletremesse.

Fredag 2. mars:

Kl 09:00 og utover:

Registrering av deltakere

Kl 10:00 Næringspolitisk program.

- Åpning.

Jone Hagalid styreleder i Rogaland Juletre.

- Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder i Norsk Juletre.

Åpningshilsen fra Norsk Juletre.

-Landbruks- og matdepartementet LMD

Næringspolitisk innlegg.

- Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder i Norsk Juletre.

Økonomisk rammebetingelser for juletreprodusenten.

- Claus Jerram Christensen, direktør for Danske Juletræer

Oppsummering av markedet for juletre i 2017.

Kl 11.30 Presentasjon av utstillere.

Hver utstiller får 2 minutter til å presentere sitt firma.

Kl 12:00 Lunsj på hotellet.

Kl 12.30 – 15.00 Maskin-, plante- og utstyrsutstilling.

Her stiller også utstillere som driver omsetning

Kl 15:00 Tim O’Connor, Executive Director, National Christmas Tree Association, USA.

“Taking on the Artificial Tree”

PAUSE med drøs og mingling.

Kl 16:30 - Harald H Løland, Avdelingsleder i Tveit Regnskap

Eierskifte på juletreeiendom: prosessen, mellommenneskelige forhold og økonomi.

Kl 17:30 - Gudrun Margrete Dyrseth, Svandal Juletregard.

Våre erfaringer fra da vi overtok driften.

God anledning til kommentarer og spørsmål.

Avslutning for dagen

Kl 20.00 Festmiddag og sosialt samvær.

Lørdag 3. mars:

Kl 09:00 Claus Jerram Christensen, direktør for Danske Juletræer

Alger i juletre og klippegrønt

Kl 09:20 Venke Talgø, forsker NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

Sjukdommer på gran.

Kl 09:40 Martin Pettersson, doktorgradsstipendiat NMBU.

Sjukdomar, skadedjur och näringsbrist i svenska julgransodlingar

Kl 10:00 Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

"Holdbarhet av fjelledelgran etter høsting - forundersøkelse med vekt på metodikk"

PAUSE med drøs og mingling.

Kl 10:45 Jan-Ole Skage, Skogfrøverket.

Nåværende og fremtidig frøsituasjon i fjelledelgran.

Kl 11:10 Claus Jerram Christensen, direktør Danske Juletræer

Morten Winther, skovfoged Ellekær Juletræer.

Fokus på jord og jordprøver, og hva man gjør for å rette opp eventuelle feil.

Kl 12:00 Avslutning og lunsj.

bottom of page