Aðalfundir FsS


PDF af fundargerð

Aðalfundur 2020

PDF

Aðalfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi 2020, haldinn fimmtudaginn 11.júní að Reykjum í Ölfusi

Formaður félagsins, María E. Ingvadóttir setti 29. aðalfund Félags skógareigenda á Suðurlandi l 17:00 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

Embættismenn fundarins voru María E. Ingvadóttir, sem stjórnaði fundi og Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir sem ritaði fundargerð.

2.

Formaður flutti skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2019-2020 og er hún hér skráð orðrétt:

Á starfsárinu voru haldnir 6 stjórnarfundir, en eins og áður, eru fundargerðir á heimasíðunni okkar, skogarbondi.is, ásamt frásögnum af félagsfundum.

Starfsárið hófst á Jónsmessu, að þessu sinni var efnt til fjölbreyttari fjölskylduhátíðar, skógarhátíðar, á Snæfoksstöðum í samstarfi við Skógræktarfélag Árnesinga.

Ýmis skemmtan var í boði. Svo að eitthvað sé nefnt, leiðbeindi Ólafur Oddsson við tálgun í tré,Magnús á Flúðum sýndi tálguðu munina sína og fuglarnir hans Úlla á Selfossi voru á sínum stað.Farið var í leiki, Hrönn bauð upp á lummur og kaffi, kvenfélagskonur seldu kökur, farið í skoðunarferðir um skóginn og svo auðvitað grillað.Þátttaka var góð og dagurinn ánægjulegur.

Ákveðið var að brydda upp á þeirri nýjung að halda félagsfund í Guðmundarlundi í Kópavogi, þann 9. nóvember.Félagsmenn áttu ekki erindi í kaupstaðinn þann daginn, mæting var dræm, en fundurinn mjög skemmtilegur.Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir, dóttir Guðmundar H. Jónssonar, sem hóf skógrækt á þessu svæði um 1970, rakti sögu Guðmundarlundar og deildi með okkur skemmtilegum minningum sínum um gróðursetningarferðir í Guðmundarlund.Skógræktarfélag Kópavogs fékk Guðmundarlund að gjöf 1997, frá Guðmundi H. Jónssyni og fjölskyldu hans og hefur haldið áfram myndarlegri uppbyggingu þar.

Á síðasta aðalfundi félagsins, sagði ég frá áhuga okkar á að stofna til leshringa, með svipuðu sniði og Kraftmeiri skóga leshringirnir voru.Ætlunin var að vinna þetta með skógræktarfélögum á hverju svæði.Jú, þar var áhugi, en það var okkar að leiða þetta starf og skipuleggja og það gafst ekki alveg tími í það.Hugmyndin er hins vegar áhugaverð og gaman ef næðist samstarf um þetta verkefni.

Þann 6. mars var boðið í heimsókn í verksmiðjuna Límtré Vírnet á Flúðum.Það var vel mætt og mjög áhugavert að sjá og heyra um starfsemina þar.Þeir eru allir af vilja gerðir til að vinna með okkur skógarbændum og eru að gera tilraunir með að vinna límtrésbita úr nokkrum íslenskum trjátegundum.Síðan var haldið í Efra-Sel og málin rædd og snæddur kvöldverður.Þar kynnti Bjarnheiður, ritari félagsins, skoðanakönnun, sem send yrði félagsmönnum, en við höfðum áhuga á að vita, hvað félagsmönnum þætti um félagsstarfið og hvað mætti gera öðruvísi eða betur fara.Bjarnheiður mun kynna niðurstöður hér á eftir.Í mars á síðasta ári var send inn umsögn til umhverfis- og auðlindaráðuneytis, vegna breytinga á lögum um náttúruvernd og í janúar síðastliðnum, umsögn um Landsáætlun í skógrækt.

Haldinn var fundur á Selfossi, í fyrradag, þar sem rædd var staða afurðaverkefnisins okkar og næstu skref rædd.Fyrir þau ykkar sem ekki voru þar, var farið yfir gang mála.Eins og áður hefur komið fram, er vinnsla grisjunarviðar varla nógu umfangsmikil til að byrja með, til að starfa ein og sér, en mjög álitleg með annarri starfsemi.Þess vegna var það skoðað að kaupa Garðyrkjustöðina Kvista, sem er önnur af stærstu plöntuframleiðendum landsins.Þetta er vel rekin stöð og myndarlega og faglega staðið að trjáplöntu framleiðslunni.Þar eru góðir möguleikar á að koma uppaðstöðu til að kurla og hefja aðra vinnslu úr afurðum skóganna á Suðurlandi. Tveir góðir fjárfestar ætluðu að koma að því að bjóða í Kvista, en einnig var reiknað með að skógarbændur tækju þátt í að fjármagna verkefnið.Þessir fjárfestar hættu við, vegna breyttra forsendna.Þannig að nú er leitað nýrra og þá einnig horft til skógarbænda.

Eigendur Kvista hafa ákveðið að, ef stöðin ekki selst, munu þeir loka Kvistum, hætta starfsemi, þegar afhentar hafa verið þær plöntur, sem samið hefur verið um.

Það er auðvitað afleit staða og áhyggjuefni, þegar markmiðið er að efla skógrækt í landinu og þar með framleiðsluna.

Næsta skref hjá okkur, undirbúningsnefndinni, er að funda með eigendum Kvista, sá fundur er í fyrramálið.

Vonandi verður fljótlega boðað til nýs fundar með skógarbændum, um þetta verkefni.

Annað sem ég vildi nefna, er sú staða sem upp er komin hjá Garðyrkjuskólanum hér á Reykjum.Framleiðendur skógarplantna eru flestir garðyrkjufræðingar.Skólinn hefur verið rekinn myndarlega og faglega, þrátt fyrir mismikinn skilning þeirra sem farameð yfirstjórn skólans.Ég veit ekki hvernig best er að verja starfsemi skólans og faglega uppbyggingu, en eitthvað þarf að gera. Þessi skóli þarf að fá byr í vængina.

Ég hef verið formaður félagsins í 10 ár og kominn tími til að nýtt fólk taki við.Þessi ár hafa verið ánægjuleg.Mitt markmið var að vinna að því að gera félagið enn öflugra, félag sem stæði vörð um hagsmuni skógarbænda, miðlaði fróðleik og upplýsingum sem kæmu skógræktendum að gagni.Ég get ekki metið árangurinn, en held þó að eitthvað hafi þokast í rétta átt.Með mér hefur starfað öflugt og gott fólk, öll þessi ár og færi ég þeim góðar þakkir fyrir, bæði fyrir samstarfið, en einnig fyrir góðan vinarhug.

Nýrri stjórn óska ég velfarnaðar og veit að verkefnin verða margvísleg.

María E. Ingvadóttir

3.

Gjaldkeri, Októ Einarsson, kynnti ársreikning félagsins fyrir 2019. Leitað var eftir athugasemdum við skýrslu formanns og ársreikning. Skýrslan og ársreikningur voru samþykkt samhljóða.

4.

Kosning stjórnar, skoðunarmanna og fulltrúa FsS í LSE.

Kosið er í aðalstjórn til þriggja ára í senn, en í varastjórn til eins árs. Á síðasta ári var stjórnin þannig skipuð: formaður María E. Ingvadóttir; ritari Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir; gjaldkeri Októ Einarsson. Hrönn Guðmundsdóttir og Sigurður Karl Sigurkarlsson voru kjörin meðstjórnendur á ársfundi FsS 2019, en Hannes Lentz og Sigríður Jóna Sigurfinnsdóttir voru kjörin í varastjórn. Hrönn óskaði eftir því að skipta um sæti við Hannes og var það fyrirkomulag haft út árið.

María hefur verið formaður í áratug og gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Bjarnheiður hefur verið gjaldkeri í 2 ár og ritari í 1 ár og gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Októ hefur verið meðstjórnandi í eitt ár og gjaldkeri í eitt ár, hann gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Hannes Lentz og Sigurður Karl Sigurkarlsson gáfu ekki kost á sér til endurkjörs.

Skoðunarmenn reikninga hafa um árabil verið Ragnar G. lngimarsson og Halldór Elís

Guðnason. Þeir gáfu kost á sér áfram og voru samhljóða endurkjörnir.

Björn Bjarndal Jónsson hefur verið fulltrúi FsS í stjórn LSE. Hann gefur kost á sér áfram og var það einróma samþykkt.

Björn Bjarndal Jónsson bauð sig fram í embætti formanns og var kjörinn einróma.

Eftirtaldir buðu sig fram í aðalstjórn: Hrönn Guðmundsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Sigríður Jóna Sigurfinnsdóttir og Sólveig Pálsdóttir. Agnes Geirdal, Rafn A. Sigurðsson og Þórarinn Þorfinnsson samþykktu framboð í varastjórn. Bæði aðal- og varastjórn var samhljóða kjörin.

Að kosningum loknum fór Björn í pontu og þakkaði fyrir traustið sem fundarmenn sýndu nýrri stjórn með einróma kjöri og þakkaði fráfarandi stjórn fyrir vel unnin störf.

5.

Árgjald var kr. 10.000 á síðasta ári. Af því fóru kr. 6.500 til Landssamtakanna. Samþykkt var að árgjald yrði áfram 10.000 kr.

Önnur mál.

  • Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir sagði frá viðhorfskönnun sem gerð var meðal félagsmanna FsS. Könnunin var prufukeyrð á félagsfundi sem haldinn var á Efra- Seli í Hrunamannahreppi 6. mars 2020. Niðurstaðan lofaði góðu og ákveðið var að senda könnunina rafrænt til allra skráðra félaga í FsS. Þrátt fyrir ítrekanir náðist aðeins 21% svarhlutfall, svo niðurstöður könnunarinnar eru ómarktækar. Svörin sem bárust verða kynnt nýrri stjórn, en öll svör eru órekjanleg.

  • Hlynur Gauti Sigurðsson, framkvæmdastjóri, LSE fjallaði um það helsta sem er á döfinni á þeim vettvangi.

Hann kynnti stjórn LSE en í henni eiga sæti fulltrúar allra fimm aðildarfélaga samtakanna. Stjórnina skipa: Jóhann Gísli Jóhannsson, FsA, formaður; Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, FsN, varaformaður; Guðmundur Rúnar Vífilsson, FsV, gjaldkeri; Björn Bjarndal Jónsson, FsS, ritari; og Naomi Bos, FsVfj, meðstjórnandi. Hlynur fjallaði um vefsíðu samtakanna http://skogarbondi.is/ . Það þarf að efla ýmsa þætti á henni og er uppfærsla síðunnar í vinnslu.

Köngull er þáttur LSE í Hlaðvarpi Bændasamtakanna. Erindinu Slagur út í loftið var útvarpað 23. desember 2019 (https://podtail.com/en/podcast/hla-an-hla-varp-baendabla-sins/kongull-thattur-landssamtaka-skogareigenda-1-slagu/).

Unnið er að gerð vefsins http://skogartolur.is/ og stefnan er að skógarbændur fái aðgang að síðunni.

Hlynur sagði frá útgáfu á skógartengdu efni. Hann sagði að vel gengi að fá birt efni í Bændablaðinu og skógartengt efni sem þar birtist er gefið út í sérritinu Skógareigendur sem er sent til allra félagsmanna LSE. Hann benti einnig á gagnlegt efni og skýrslur á vef Skógræktarinnar https://www.skogur.is/ .

Hlynur sagði fjárhagsstöðu LSE vera góða. Hann sagði frá eftirfarandi atburðum sem nú eru framundan hjá LSE: Skógargöngur aðildarfélaga, FsS er með skógargöngu að Núpum í Ölfusi 21. júní kl 19; Fagráðstefna skógræktar verður haldin 14. október 2020; Hópferð verður farin á sýninguna Elmia skógarsýningin í Smálöndunum í Svíþjóð hefst 18. maí 2021; Landbúnaðarsýning 8. okt. 2021.

Að lokum hvatti Hlynur skógarbændur til að vera duglega að minna á sig og upplýsa þingmenn um skógrækt og þarfir greinarinna.

  • Hannes Lentz spurði fundinn hvaða áhrif það hefði á stöðu skógræktar, ef Kvistir hætta trjáplöntuframleiðslu næsta haust eins og fyrirhugað er. María svaraði því að ekkert væri fast í hendi sem gæti fyllt það skarð. Bjarnheiður spurði hvort innflutningur á trjáplöntum kæmi til greina. María svaraði að það væri óvíst. María sagði að enn væri unnið að því af fullum krafti að finna fjárfesta fyrir Kvista.

  • María spurði Hlyn hvernig útreikningum á kolefnisbindingu í skógi verði háttað. Hann sagði að mælingar á bindingu skóga yrðu gerðar með úttekt á skógi.

  • Sigurður Jónsson kvað sér hljóðs. Hann óskaði félaginu til hamingju með nýju stjórnina og sagði síðan frá því að hann hefði keypt sér öflugan kurlara. Hann býður fram kurl og þjónustu við kurlun.

  • Björn Bjarndal Jónson ítrekaði þakkir sínar fyrir það traust sem honum var sýnt með kosningu og til fráfarandi stjórnar fyrir unnin störf. Hann sagðist vona að unnt yrði að endurtaka viðhorfskönnunina sem kynnt var á félagsfundi 6. mars s.l. Hann minntist á fækkun félagsmanna og lagði áherslu á mikilvægi þess að snúa þeirri þróun við.

  • Bjarnheiður þakkaði meðstjórnendum fyrir gefandi samstarf. Hún þakkaði síðan Maríu f.h. meðstjórnenda fyrir óeigingjarna og mikla vinnu í þágu eflingar skógræktar og hagsmunagæslu fyrir skógarbændur. Þessum þökkum fylgdi blómvöndur og boð um málsverð á veitingastað.

Dagskránni lauk um kl 18:30. Fundarmenn voru 35.

Fundargerð ritaði Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir

Aðalfundur 2019​​

PDF

Aðalfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, laugardaginn 6. apríl, 2019

haldinn að Gunnarsholti.

Formaður félagsins, María E. Ingvadóttir setti 28. aðalfund Félags skógareigenda á Suðurlandi kl. 11 og bauð fundarmenn velkomna.

Gengið var til dagskrár.

1.

Tilnefning embættismanna fundarins. Stungið var uppá Hannesi Lentz sem fundarstjóra og Sigríði Hjartar sem fundarritara og var það samþykkt.

2.

Formaður flutti skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2018 og fylgir hún hér með óstytt:

Á heimasíðu okkar, skogarbondi.is, eru allar fundargerðir stjórnar og frásagnir af félagsfundum, þannig að líklega verður nokkuð um endurtekningar hjá mér, ég reikna með að þið lesið vandlega og reglulega allt sem fer á þessa ágætu síðu. Einnig vil ég benda þeim á sem ekki vita, að fésbókarsíðan trjáræktarklúbburinn er mjög fróðleg, og jafnvel hægt að leita þar ráða og þar eru góð skoðanaskipti varðandi ýmis vandamál, en líka um góðan árangur. Og ekki má gleyma vefsíðu Skógræktarinnar, skogur.is.

Eins og áður, hófst starfsárið á Jónsmessu, en farið var í Fljótshlíðina, í Heylæk til Sigurðar Haraldssonar og Elínar Snorradóttur. Veðurstofan spáði óveðri og ráðlagði fólki að halda sér heima við. Milli 20 og 30 manns, létu veðurspár ekki á sig fá og mættu í Heylæk. Í Heylæk er alvöru skógur og myndarlega staðið að öllu, það fengum við að sjá, en vegna veðurs var göngutúrinn í styttra lagi. Við borðuðum saman og áttum góða stund í skemmunni í Heylæk.

Stjórnarfundir frá aðalfundi 2018 til ársloka voru 3 og aðrir 3 hafa þeir verið sem af er þessu ári. Strax síðasta vor, var farið að huga að undirbúningi aðalfundar LSE, sem að þessu sinni var haldinn á Suðurlandi og í okkar umsjón. Fundurinn var á Hótel Stracta, helgina 5. til 6. október. Allt gekk upp og fundurinn ágætur, málefnalegur og ræðumenn hver öðrum áhugaverðari. Hátíðardagskráin gekk vel, ungur söngvari, Birgir Stefánsson, gladdi hátíðargesti með söng sínum og móðir hans Katrín Sigurðardóttir, lék undir. Nota bene, hún er Húsvíkingur.

Hefðbundin skógarferð laugardagsins, var að þessu sinni í Ölversholt, þar sem er vaxinn upp myndarlegur skógur. Eigendur tóku vel á móti okkur og heimsóknin mjög ánægjuleg.

Annað sem tók tímann sinn, samhliða aðalfundarundirbúningi, var Landbúnaðarsýningin í Laugardalshöll, dagana 12. til 14. október. Þar voru skógarbændur með myndarlegan bás, sem tókst vel í alla staði, enda aðsóknin mjög góð og margir sem lýstu ánægju sinni með framtakið. Það er á engan hallað, þótt ég segi, að ásamt þeim Bjarka í Skógarafurðum og Hlyni Gauta frá LSE, áttum við skógarbændur á Suðurlandi, stærstan þátt í að vel tókst til. Það var mikil vinna að setja upp básinn, taka hann niður og standa vaktir þessa helgi. Frá Suðurlandi sýndum við reyniviðarhúsgögnin frá Múlakoti, taflmennina hans Halldórs í Efra-Seli, skífurnar hans Guðmundar á Flúðum, fuglana hans Úlla á Selfossi, lerkistólinn með gærunni og brettin, hennar Steinunnar, asparviðarborðin frá Sigurði í Ásgerði og síðast en ekki síst, sýndi Agnes galdra hunangsframleiðslunnar. Ég tel mikilvægt að skógarbændur taki framvegis þátt í þessari sýningu.

Á stjórnarfundum, er reglulega rætt um það, hvernig efla megi félagsstarfið. Fyrir utan heimasíðurnar sem áður voru nefndar, þar sem félagsmenn geta séð fundargerðir og þannig fylgst með umræðum og bollaleggingum um það, hverju helst þurfi að sinna, þá eru það fræðandi félagsfundir sem bestir eru taldir til að kalla fólk saman til skrafs og ráðagerða. Þó að þar sé ákveðin dagskrá, gefst félagsmönnum tækifæri til að taka til máls og viðra skoðanir sínar og koma með nýjar hugmyndir. Það þarf að fylgjast vel með því, þegar yngri kynslóðin tekur við skógarjörð, eða nýir skógarbændur bætast í hópinn, að bjóða fólk velkomið í félagið. Einnig, þegar bændur í hefðbundnum búskap, taka til við skógrækt, að þeir finni sig velkomna í okkar hópi.

Í nokkur ár, höfum við fylgst með undirbúningi og vinnu við gerð gróðureldabæklingsins, Björn B. Jónsson hefur haldið okkur upplýstum um þessa vinnu. Fyrir nokkrum árum héldum við félagsfund í Efra-Seli, þar sem okkur voru kynnt tæki og tól, til að berjast við gróðurelda, við héldum einnig félagsfund með Birni og Brunavörnum Árnessýslu og nú er bæklingurinn kominn út, Gróðureldar, forvarnir og fyrstu viðbröð. Þið hafið mörg hver séð þennan bækling, en fyrir þá sem hafi ekki fengið hann, þá liggur hann hér frami. Á vefslóðinnni grodureldar.is er bæklingurinn útfærður frekar og þar eru einnig aðrar nytsamar upplýsingar. Ég ráðlegg ykkur, að fara inn á þessa heimasíðu og lesa vandlega allt sem þar er. Við vonum það besta, en búum okkur undir hið versta. Það getum við gert á ódýran hátt, með útsjónarsemi og fyrirhyggju í fararbroddi. Í framhaldi af útkomu gróðureldabæklingsins var haldið námskeið á Reykjum, það var vel sótt og mjög gagnlegt og verða þau væntanlega fleiri á Suðurlandi.

Í gangi er vinnuhópur, sem er að kynna sér reglur og kröfur sem liggja að baki viðurkenndum stöðlum og gæðamerkingum á timbri. Við skógarbændur erum að rækta tré, sem verða timbur einn daginn og það timbur á helst að fara í hæsta gæðaflokk. Til að svo megi verða, verður að hirða um trén með réttum hætti, snyrting og uppkvistun er vandaverk og ekki viljum við spilla fyrir gæðaflokkun í náinni framtíð. Hlynur Gauti mun fræða okkur um helstu atriði umhirðu hér á eftir, en fljótlega verður haldið námskeið á Reykjum um þetta mikilvæga verkefni. Ég vona að staðlahópurinn geti sem fyrst frætt okkur um þær vinnureglur sem við þurfum að tileinka okkur við umhirðu skóganna.

Á starfsárinu var nokkuð rætt um breyttar girðingareglur Skógræktarinnar og við hvaða vísitölu ætti að miða hækkanir á töxtum ársins. Haldnir voru samráðsfundir á Mógilsá. Við sendum inn athugasemdir við framlögð drög. Aðallega var tekist á um, við hvaða vísitölur ætti að miða hækkanir. Taxtarnir eru á heimasíðunni, skogarbondi.is. Verið var að velta fyrir sér, hvenær ætti að greiða fyrir nýjar girðingar og hvenær fyrir viðhald á þeim. Það eru ekki til nægir peningar til að gera allt, það er, að girða öll samningssvæði, áður en gróðursett er, en geta svo ekki gróðursett í svæðið, þar sem ekki eru til plöntur. Í stað þess sem nú er, að greiða fast árlega fyrir viðhald á girðingum, að greiða eftir framlögðum reikningum. Núverandi fyrirkomulag er þannig að greitt er hlutfallslega fyrir girðingar og viðhald þeirra. Ef ég man rétt, var vinnuþáttur bóndans metinn inn í þann taxta á sínum tíma. Það þarf að kanna frekar hvað Skógræktin hugsar sér, með nýju fyrirkomulagi. Er þá vinnan við viðhald girðinga ekki greidd, nema þegar um er að ræða aðkeypta verktaka. Eða á bóndinn að gefa út reikninga á sjálfan sig. Skógræktin hefur örugglega hugsað þetta til enda.

Loftslagsmál og skipulagning skógræktar voru á dagskrá félagsfundar síðastliðið vor hér í Gunnarsholti. Þar héldu mjög góð erindi, Árni Bragason og Anton Kári Halldórsson. Unnur Brá Konráðsdóttir, fulltrúi ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum, kom á stjórnarfund í janúar síðastliðnum og fræddi okkur um hvað væri framundan, varðandi viðurkenningu á bindingu og vottun og hvernig haldið verður utan um kolefnisbókhaldið. Það er stefnt að því að halda með henni félagsfund, um leið og meira kjöt verður komið á loftslags- og bindingarbeinin.

Þar sem Skógræktin hefur boðað það, að færri trjátegundum verður úthlutað, fengum við Aðalstein Sigurgeirsson á félagsfund í febrúar, til að fræða okkur um, hvaða tegundir vænlegast væri að við reyndum að framleiða sjálf og hvernig best væri að bera sig að. Vel tókst til, vona ég að sem flestir reyna að koma til fleiri trjátegundum, þó ekki nema til að gera skógana okkar aðeins fjölbreyttari á litinn og kannski blómlegri.

Það hafa nokkur frumvörp, sem okkur varða, litið dagsins ljós á starfsárinu og höfum við reynt að bregðast við þeim og senda inn athugasemdir. Nefna má frumvarp um skóga og skógrækt og svo breytingartillögu við náttúruverndarfrumvarpið. Ég sagði bregðast við. Það er nauðsynlegt að fylgjast vel með hvað þeir eru að sýsla við, ráðherrar og þingheimur. Skógar og skógrækt er enn til umræðu á þinginu, breytingar á náttúruverndarlögum eru á leiðinni í umræðu. Svo virðist sem að það eigi að snara báðum þessum málum í gegn fyrir vorið. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur þessi mál á vef Alþingis, breytingartillögur á náttúruverndarlögum eru undarlegar, svo að ekki sé meira sagt. Þar er mjög vegið að umráðarétti og eignarrétti landeigenda, sem eru jú aðallega bændur, þar með taldir skógarbændur.

Stefnt er að því að halda upp á Jónsmessuna á Snæfoksstöðum, í samvinnu við Böðvar og Skógræktarfélag Árnesinga. Ætlunin er að hafa Jónsmessuhátíðina veglegri en áður, kannski vísir að skógardegi með stórum staf. Ýmsar hugmyndir um dagskrá eru komnar á blað, en ekkert ákveðið ennþá.

Í ár eru 30 ár frá því að Bændaskógrækt byrjaði á Suðurlandi og voru það frumkvöðlarnir í Hrosshaga, á Spóastöðum og á Galtalæk sem vöktu á því athygli við Björn. Við höfum rætt það aðeins, hvernig mætti halda upp á þessi tímamót, það mun einnig skýrast síðar. Orð Siggu Jónu gáfu eiginlega tóninn, „Hvað hefur gerst í 30 ár.“

Ég hef hlaupið hér yfir það helsta.

Ég þakka meðstjórnendum mínum fyrir mjög gott samstarf á starfsárinu, bæði aðalstjórn og varastjórn, einnig eru skoðunarmönnum færðar bestu þakkir. Þá ber að þakka framkvæmdastjóra Landssamtakanna, Hlyni Gauta Sigurðssyni og starfsmönnum Skógræktarinnar fyrir samstarfið.

Síðast en ekki síst, viljum við þakka Sigríði Hjartar fyrir samstarfið öll þessi ár. Ritarastarfið er nákvæmnis- og vandaverk, en eins og sjá má við lestur fundagerða, var ekki kastað til höndum við fundaritun. Við lestur fundagerðanna, sérstaklega félagsfundanna, gladdist ég mjög og það kom mér reyndar stundum á óvart, hvað þessir fundir okkar voru málefnalegir, umræður einstaklega gagnlegar og bráðskemmtilegar.

Við færum Sigríði litla gjöf sem þakklætisvott, fyrir langt og gott samstarf.

3.

Gjaldkeri, Bjarnheiður Guðmundsdóttir, kynnti ársreikning félagsins fyrir 2018.

Leitað var eftir fyrirspurnum og athugasemdum við skýrslu formanns og ársreikning, vakin var athygli á lágum vöxtum bankareiknings. Skýrslan og ársreikningur voru samþykkt samhljóða.

4.

Kosning stjórnar. Kosið er í aðalstjórn til þriggja ára í senn, en í varastjórn til eins árs.

Á síðasta starfsári var stjórnin þannig skipuð: formaður María E. Ingvadóttir, ritari Sigríður Hjartar, gjaldkeri Bjarnheiður Guðmundsdóttir, meðstjórnendur Októ Einarsson og Sigurður Karl Sigurkarlsson.

Í varastjórn voru Hannes Lentz, Sigríður Heiðmundsdóttir og Hildur María Hilmarsdóttir.

Formaður hafði gegnt því starfi í 3 kjörtímabil, en gaf kost á því að sitja áfram. Sigríður Hjartar hafði sömuleiðis setið í aðalstjórn þar sem hún gegndi starfi ritara. Hún gaf ekki kost á sér í aðalstjórn.

Agnes Geirdal gafeinnig kost á sér sem formaður.

Gengið var til skriflegra kosninga og hlaut María 24 atkvæði í formannssætið en Agnes 17, einn seðill var auður.

Ísólfur Gylfi Pálmason gaf kost á sér til setu í aðalstjórn og sama gerði Hrönn Guðmundsdóttir.

Áður en til kosningar kom, dróg Ísólfur Gylfi framboð sitt til baka. Hrönn var því sjálfkjörin í aðalstjórn.

Hannes Lentz gaf kost á sér áfram í varastjórn.

Sigríður Jónína Sigurfinnsdóttir og Sigríður Hjartar gáfu sömuleiðis kost á sér. Ekki komu fleiri framboð til setu i varastjórn og varð hún því sjálfkjörin.

Stjórn FsS er því skipuð á eftirfarandi hátt: María E. Ingvadóttir formaður, í aðalstjórn Bjarnheiður Guðmundsdóttir, Hrönn Guðmundsdóttir, Októ Einarsson og Sigurður Karl Sigurkarlsson. Í varastjórn eru Hannes Lentz, Sigríður Jónína Sigurfinnsdóttir og Sigríður Hjartar.

Skoðunarmenn reikninga hafa um árabil verið Ragnar G. Ingimarsson og Halldór Elís Guðnason, þeir gáfu kost á sér áfram og voru samhljóða endurkjörnir.

Varaskoðunarmenn hafa verið Sigurður Jónsson og Sigurbjörg Snorradóttir, þau voru sömuleiðis endurkosin.

Að kosningum loknum fór Ísólfur Gylfi í pontu, sagðist vilja þakka fráfarandi ritara og varamönnum fyrir vel unnin störf. Fyrir honum hefði vakað að vilja tengja saman kynslóðir, fá yngra og áhugasamara fólk í stjórn og þess vegna dregið sig í hlé. Agnes óskaði nýju stjórninni til hamingju, kvaðst hafa gefið kost á sér til að brjóta upp og hún væri eftir sem áður eldheit í skógrækt.