Skógarfang 2020


Skógarfang, 19. fundur, Bændahöll

19. fundur í teymi um afurðir og markaðsmál skógræktar. Reykjavík, Bændahöllin 30.janúar 2020 Mætt voru: Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, Björn B. Jónsson, Jóhann Gísli Jóhannsson, Gunnar Sverrisson, Ólafur Eggertsson og Hlynur Gauti Sigurðsson skráði fundinn. Fundur hófst kl 10:00

Síðustu fundum var frestað ítrekað vegna veðurs eða álíka aðstæðna.

Efni fundar:

Skýrslan: Greining og stefna í afurða og markaðsmálum skógarafurða

Skýrsluskrifum miðar vel og lagði Björn afraksturinn fram fyrir fundinn. Rætt var um innihald og uppröðun kafla.

Lagt er til að viðmiðunarmörk fyrir skýrsluna verði 5 ár en ekki 15 eins og áður stóð til.

Næsti fundur (20) er fyrirhugaður með Temas-fjarfundabúnaði 6.febrúar og fundurinn eftir það (21) verður 17.febrúar í Betri stofunni í Bændahöllinni.

Skógarfang, 20. Teams-fjarfundur​​

20. fundur í teymi um afurðir og markaðsmál skógræktar. Ísland, Teams-fjarfundabúnaður, 6.febrúar 2020 Mætt voru: Bergrún Arna Þorsteinsdóttir og Jóhann Gísli Jóhannsson á Hallormsstað, Björn B. Jónsson og Gunnar Sverrisson á Selfossi, Ólafur Eggertsson á Mógilsá, Johan Holst á Silfrastöðum og Hlynur Gauti Sigurðsson í Kópavogi skráði fundinn. Fundur hófst kl 13:00

Efni fundar:

Skýrslan: Greining og stefna í afurða og markaðsmálum skógarafurða

Björn fer yfir yfir stöðu skýrslunnar; kafla fyrir kafla.

Litlu efni var skilað inn fyrir þennan fund, en greinahöfundar segja að vel miði og þessu verður skilað í næstu viku.

Nokkrir umræðupunktar.

 • Í lok hver kafla er gagnlegt að hafa stuttan undirkafla sem heitir „Framtíðarhorfur“.

 • Kaflinn trjátegundir tafðist vegna anna, en verður klár í næstu viku að sögn Aðalsteins.

 • Kaflinn Tækjagreining þarf meiri undirbúning, en það ætti að takast að hafa hann kláran fyrir næsta fund, sögðu Begga og Gunnar.

 • Úrvinnsla er í skrifum, sagði Hlynur

 • „Aðrar viðarnytjar“ eru að smella. Óli Odds er alveg að klára Handverkið, Jólakaflinn hennar Beggu er á næstum klár og Ferðaþjónustukafli Hreins verður klár í næstu viku.

 • Horft inn í framtíðina, kafli í mótun. Kaflinn er einskonar samantekt undirkaflanna „Framtíðarhorfur“.

 • Markaður og sala (lokakafli). Óvíst er hvað verður um þennan kafla. Er hann fyrir stöðuna í dag, eða framtíðar, er hann endurtekning....?

 • Stefna Skógaræktarinnar verður borðin undir Þröst á næstunni.

 • Stefna LSE – er ekki aðgengileg á vef veraldar en HGS ætlar að setja hana á heimasíðu skogarbondi.is hið fyrsta. Formenn aðilafélaga LSE hafa margir skilað athugasemdum. Ekki hægt að styðjast við stefnu sem ekki hefur verið samþykkt á aðalfundi LSE. Stefna LSE frá líklega 2010 verður því notuð í skýrsluna, þó tilgreint að verið sé að vinna að endurmóta stefnuna.

 • Grisjunarþörf -Johan Holst ætlar að taka þennan kafla að sér og reyna afla ganga um þörf á snemmgrisjun á landsvísu hjá skógarbændum og einnig grisjunarþörf í þjóðskógunum.

 • Drone og viðarmagn. Hlynur ætlar að skrifa nokkrar línur um rannsóknarverkefni sem er í gangi.

 • Skógartölur.is er verkefni sem er í vinnslu hjá Skógræktinni, LSE og Skógræktarfélagi Íslands. Fundur verður á mánudaginn og ætlar Hlynur að virða hugmynd þar um að einhver skrifi lítinn kafla um verkefnið.

Prentun

Lagt er upp með að prenta 250 eintök í A4 stærð. Reikna má með 50-60 blaðsíðum. Hörð kápa með hefðbundnum pappír. Sambærileg og Afurðarskýrslan sem FSA lét vinna um árið. Hlynur ætlar að leita eftir verðtilboði til Héraðsprents.

Næsti fundur (21) er fyrirhugaður þann 17.febrúar í Öskju í Bændahöllinni.

Skógarfang, 21. Askja-Bændahöll​​

21. fundur í teymi um afurðir og markaðsmál skógræktar. Ísland, Bændahöll, fundaraðraða Askja, 17. febrúar 2020

Mætt voru: Bergrún Arna Þorsteinsdóttir og Jóhann Gísli Jóhannsson, Björn B. Jónsson og Ólafur Eggertsson, og Hlynur Gauti Sigurðsson skráði fundinn. Gunnar Sverrisson og Johan Holst boðuðu forföll.

Fundur hófst kl 10:00

Efni fundar:

Skýrslan: Greining og stefna í afurða og markaðsmálum skógarafurða

Lesið var yfir drög skýrslu. Eftirfarandi atriði þarf að athuga frekar.

1) Í lok hvers kafla skal vera undirkaflinn „Framtíðarsýn“ þar sem höfundur kaflans fer yfir mögulega framtíð þess efnið.

2) JGJ og BBJ endurskoða Inngang. a. Þarf að minnast á mikilvægi gróðursetningar? b. Skal kynna strúktúr skýrslunnar, t.a.m. undirkaflana „Framtíðarsýn“ í Inngangi?

3) Aðalsteinn á eftir að skila inn fala um tré.

4) Óli Odds er á lokametrunum við kaflann um Handverk.

5) BAÞ og HGS ætla vinna tækjagreiningu í skógrækt og vinnslu sem tímalínu.

6) BAÞ ætla að senda tölvupóst á samhöfunda „Tækjagreiningar“

7) Lokaorð. Stýrihópur tilgreindur. Eftirfylgni kafli af lokaorðum. BBJ skoðar betur.

8) ÓE ætlar að lúslesa „úrvinnsla í dag og aðilar í úrvinnslu“

9) ÓE ætlar að skoða BS-ritgerð Ellerts með tilliti til „markaðs og sölu“.

10) BJB ætlar að tala við Trausta og Hrein varðandi markaðsmál og sölumál.

11) Heimildarskrá og atviksorðaskrá verður afnumin aftast í skýrslu og verður þess í stað í lok hvers kafla ef þurfa þykir.

12) JGJ ætlar að skrifa um stefnu LSE, og taka með punkta frá aðildarfélögunnum

13) HGS ætlar að skrifa kafla um dróna og viðarmagnsúttekt

14) HGS ætlar að leita staðfestingar vegna skogartour.is

15) HGS ætlar að vinna „íslands-graphic“ fyrir vinnslur

16) HGS ætlar að bera textann um Tandrabretti undir forsvarsmann þess.

17) HGS ætlar að setja skýrsluna upp í Headers Nefndarmenn beðið um að vera vakandi fyrir myndum sem kunna að eiga erindi í skýrslu

Dagsetningar til að miða við

20.febrúar kl 20:00 > Næsti fundur (22), yfirferð með Temas fjarfundabúnaði (Fimmtudagur)

1. mars > Pétur og Björn lesa yfir í síðasta sinn (sunnudagur)

3. mars > Senda á Þrúði sem setur upp skýrsluna (Þriðjud)

7.mars > Eini yfirlestur eftir uppsetningu (Lau)11. mars > Skil skýrslu í prent í Héraðsprent.

12.mars > skil veggspjald í prent í Héraðsprent.

Fundi lauk kl 14:30

Skógarfang, 22. Teams-fjarfundur​​

22. fundur í teymi um afurðir og markaðsmál skógræktar. Ísland, Teams-fjarfundabúnaður, 20.febrúar 2020 Mætt voru: Bergrún Arna Þorsteinsdóttir og Jóhann Gísli Jóhannsson á Egilsstöðum, Björn B. Jónsson og Gunnar Sverrisson á Selfossi, Ólafur Eggertsson á Mógilsá, Johan Holst á Silfrastöðum og Hlynur Gauti Sigurðsson í Bændahöll/Rvk. skráði fundinn. Fundur hófst kl 13:00

Efni fundar:

Skýrslan: Greining og stefna í afurða og markaðsmálum skógarafurða.

Björn setur skýrsluna upp á skjáinn og segir fréttir af stöðu mála.

Pétur mun hefja yfirlestur á morgun og mun Björn mata hann af tilbúnum köflum, einn í einu. Nokkrir kaflar eiga enn eftir að berast.

Farið var yfir ýmis atriði í skýrslunni. Og vitnað í fundargerð 21.fundar um punkta þar. Viðbót við það er:

5. kafli Framtíðarhorfur, þarf frekari vinnslu. BAÞ

6. kafli Framtíðarhorfur, þarf frekari vinnslu. HGS lykilorð: -skógar vaxa, efni til vinnslu, vinnslur í hverjum dal. Sala á íslensku efni.

7. kafli Framtíðarhorfur í öðrum nytjum, BBJ

8 kafli. Gulli skilar kafla um Skógrakolefni senn

11. kafli, BBJ hefur samband við Eirík um Framtíðarhorfur.

12. Gæðavottun , þarf nýtt nafn. Er í vinnslu. BBJ

14. kafli Vaxtasamningar, framtíðarhorfur. Nokkur orð um smærri verk á fósturstigi. HGS og BBJ

16. Stefna LS. Í gildi er stefna til 2022 og þegar hafa borist uppbyggilegir punktar frá öllum aðildarfélögum. Unnið er að mótun nýrrar stefnu.

18. kafli. Kaflinn mun skipta un nafn > Grisjunarþörf, mögulega styttist hann til muna. JH.

19. kafli. Allit mega hafa í huga

Þeir sem eiga myndir sem gætu hentað í skýrsluna mega gjarnan deila.

Næstu fundir

26.febrúar kl 13:30 Símafundur á öskudaginn

28.feb kl 11:00 símafundur (upp með tölvu og skjalið virkt, þeir sem geta)

2.mars Teams kl 9:00

Bændablaðið

HGS ætlar að athuga hvort Pétur hafi sett auglýsingu um fagráðstefnu í Bændablaðið og jafnvel dagskrá ráðstefnunnar.

HGS ætlar að athuga hvort Pétur sé tilbúinn að gera eða koma að frétt í tengslum við fagráðstefnu fyrir mánaðamót, svo það komist í 4 tölublað 2020, sem sagt 5.mars.

Fundi lauk kl 14:15

Skógarfang, 23. Símafundur​​​​

23. fundur í teymi um afurðir og markaðsmál skógræktar. Ísland, Teams-fjarfundabúnaður, 26.febrúar 2020 Mætt á símatork (sími 7557755) voru: Björn B. Jónsson- Selfossi, Gunnar Sverrisson- Hrosshaga, Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, í lesti í Noregi og Hlynur Gauti Sigurðsson í Bændahöll/Rvk. skráði fundinn. Aðrir fundarmenn voru uppteknir við önnur mikilvæg mál.

Fundur hófst kl 13:00

Efni fundar:

Skýrslan: Greining og stefna í afurða og markaðsmálum skógarafurða.

Fyrir fund hafði Björn sent nýjustu útgáfu skýrslunnar á fundarmenn.

Björn fer yfir stöðuna:

 • Björn hefur skilað eftirfarandi köflum inn til yfirlestrar til Péturs: ...3-4-5-...-7-8-9-...-11-12-13-...-15-...-17,