Stjórnarfundir FSN- 2020

2020 02 fundargerd_feb_2020_stjornarfund
.
Download • 172KB

Fundur 1

Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi

Stjórnarfundur í Félagi skógarbænda á Norðurlandi haldinn í gömlu gróðrarstöðinni á Akureyri kl. 13:30, 6. febrúar 2020

Fundinn sátu Sigurlína J. Jóhannesdóttir, Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, Baldvin Haraldsson, Birgir Steingrímsson og Laufey Leifsdóttir, og Valgerður Jónsdóttir.

Dagskrá:

1 Aðalfundur FsN

Aðalfundurinn verði haldinn á Þórisstöðum á Svalbarðsströnd, 1. apríl kl. 13:30-15. Rætt um að sameina aðalfund FsN og fyrirhugaða fundarlotu Sigríðar Júlíu og Þrastar Eysteinssonar til að nýta ferðir fundargesta. Aðalfundurinn verði þá fyrst og fundur Skógræktarinnar á eftir. Gæta að því að auglýsa fundinn með góðum fyrirvara, a.m.k. 10 dögum fyrr. Dagskrá fundar: skýrsla stjórnar, reikningar, kosningar og önnur mál Finna þarf fundarstjóra. Tillaga um árgjald að árgjald verði óbreytt. Kjósa þarf einn í stjórn, varamenn og skoðunarmenn reikninga.

2 Girðingarreglur og viðhaldsgreiðslur Skógræktarinnar

Fulltrúar skógarbænda og Skógræktarinnar eru að leita leiða til að ná samkomulagi um girðingarreglur. Óskað er eftir tillögum frá FsN þar um.

Tillaga send frá FsN til LSE: Félag skógarbænda á Norðurlandi krefst þess að haldnir verði þeir samningar sem búið er að gera enda sé ákvæði í núverandi samningi að gömul kerfi skuli halda sér. Frá síðasta ári, 2019, er ógreitt viðhaldsframlag útistandandi til skógarbænda á Norðurlandi.

Í ljósi þess að mjög takmarkað fjárframlag er veitt til nytjaskógræktar á lögbýlum er félagið tilbúið til að sætta sig við að hluti stofnkostnaðar sé greiddur út og afgangur í samræmi við framvindu gróðursetningar í stað þess að allur girðingarkostnaður sé greiddur í upphafi.

3 „Við skógareigendur“ og skrif í Bændablaðið

Ákveðið var á fundi LSE að stjórnir aðildarfélaganna séu ábyrgar fyrir tveimur greinum á ári í Bændablaðið. Anna Guðmundsdóttir í Reykhúsum skrifar næstu grein (þegar birt). Félagar eru hvattir til að leggja til greinar.

4 Skógarskoðun hjá félaga

Fyrirhuguð er skógarganga hjá Jóni Gíslasyni á Hofi í Vatnsdal. Skipulagið verði með svipuðu sniði og venjulega. Stefnt er að fimmtudeginum 13. ágúst 2020. Félagið leggi til ketilkaffi og veitingar. Gott að geta kynnt daginn á aðalfundi FsN.

5 Önnur mál

a) Uppgjör vegna aðalfundur LSE: Kynntar voru helstu tölur reikninga frá þeim fundi og ákveðið að gera helstu tölur og minnispunkta aðgengilega til að geta leitað í, t.d. um kostnað fyrir veislustjórn, veitingar o.s.frv.

b) Hvetja þarf nýja skógarbændur til að ganga í Félag skógarbænda á Norðurlandi. Reynum að koma hvatningu inn í vorbréf Skógræktarinnar til dæmis.

c) Bóksala: Teknar hafa verið 24 bækur og óseldar eru 7. Reynum að selja fleiri bækur á aðalfundi FsN í apríl.

d) Félagið tekur gjarnan þátt í skógardegi Skógræktarinnar í sumar.

Fundi slitið kl. 15:30.

Laufey Leifsdóttir, ritari


2020_08_Fundargerð_18_8_Þórisstöðum
.pdf
Download PDF • 119KB

Fundur 2

Stjórnarfundur Félags skógarbænda á NorðurlandiStjórnarfundur, 18. ágúst 2020 kl. 17, að Þórisstöðum á Svalbarðströnd


1. Stjórnin skiptir með sér verkum þannig að stjórnarmenn gegni sömu embættum og síðasta ár.

Sigurlína heldur áfram sem formaður, Sigrún sem varaformaður, Birgir sem gjaldkeri, Laufey sem ritari og Baldvin meðstjórnandi. Sigrún heldur áfram í stjórn LSE f. hönd FsN.


2. Tillögur á aðalfund LSE í 2.-3. október.

Fyrirséð er að aðalfundurinn verður með breyttu sniði vegna aðstæðna í þjóðfélaginu.

Tillaga frá FsN: Aðalfundur LSE, haldinn að Hamri 2.–3. október 2020, samþykkir að beina því til Skógræktarinnar að staðið verði við gerða samninga, hvað viðhaldskostnað girðinga, grisjun, slóðagerð og annað sem viðkemur viðhaldi og vexti skóga.

Greinargerð: Miklu hefur verið kostað til í þeim skógum sem þegar er búið að planta, bæði af almannafé og vinnu og atlæti skógarbænda. Það er óumdeilt að þeir skila ekki því hlutverki sem þeim er ætlað ef ekki er um þá sinnt með grisjun, viðhaldi á slóðum og almennri umhirðu; og brýnt að staðið verði við gerða samninga við bændur svo fjárfestingarnar verði ekki til ónýtis.

Tillaga 2: Aðalfundur LSE, haldinn að Hamri 2.–3. október 2020, skorar á þingheim að tryggja Skógræktinni það fjármagn sem til þarf svo mögulegt sé að tryggja sem besta nýtingu þess þeirra skóga sem þegar hefur verið kostað til.

Greinargerð: Nýting skóga veltur mikið á þeirri umhirðu sem þeir fá og ómögulegt að nýta þá að fullu ef ekki er til fjármagn í grisjun, slóðagerð o.þ.h. Undanfarin ár hefur meiri áhersla verið lögð á nýgróðursetningar heldur en viðhald þeirra skóga sem þegar hefur verið stofnað til og nú er svo komið að það stefnir í óefni. Frekari fjárveitinga er þörf hið snarasta.


3. Rætt um girðingar og niðurfellingu á viðhaldsgreiðslum og það er í ferli hjá lögfræðingi BÍ.


4. Rætt um leiðir til að fjölga félagsmönnum. Stjórnarmenn ætla að leita leiða til að lokka nýja félagsmenn að, t.d. með fræðsluerindi, ef og þegar aðstæður leyfa.


Fundi slitið kl. 19:30

 Landssamtök skógareigenda (LSE)  - Bændahöllinni við Hagatorg  - 107 Reykjvaík  -  GSM: 775 1070  -  hlynur@skogarbondi.is - kt 660897-2089