top of page

Aðalfundir FSA


Aðalfundargerð 2021

Aðalfundur Félags skógarbænda á Austurlandi, haldinn rafrænt í gegnum Teams

14. apríl 2021 og hefst kl. 17:00. Stjórn félagsins situr fundinn saman á skrifstofu Búnaðarfélags Austurlands í Miðvangi á Egilsstöðum. Maríanna formaður setur fund og býður fólk velkomið. Síðan afhendir hún Birni Ármanni Ólafssyni fundarstjórn og Haukur Guðmundsson ritar fundargerð.


Dagskrá:

1. Fundur settur, lögmæti fundar kannað.

2. Skýrsla stjórnar

3. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.

4. Umræður um skýrslu og reikninga.

5. Inntaka nýrra félaga.

6. Félagsgjöld ársins ákveðin.

7. Tillögur um lagabreytingar

8. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.

9. Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs.

10. Önnur mál

11. Kynning á nýjum Bændasamtökum Íslands þar sem LSE verður búgreinaráð innan í Bændasamtakanna.

12. Fundi slitið


1.Fundarstjóri úrskurðar lögmæti fundar en mættir eru stjórn FSA ásamt Birni Ármanni og Jóhanni Gísla ásamt um 15 félagsmönnum sem tóku þátt rafrænt. Björn Ármann er skipaður fundarstjóri og óskaði hann eftir athugasemdum frá fundargestum um lögmæti fundar ef einhverjar væru. Engar athugasemdir komu fram um lögmæti fundar og hann er því lögmætur. Síðan er gengið til dagskrár.


2. Skýrsla stjórnar FSA fyrir árið 2019 sem Maríanna formaður flytur.

Stjórn félagsins var á síðasta starfsári skipuð Maríönnu Jóhannsdóttur, Halldóri Sigurðssyni, Þórhöllu Sigmundsdóttur, Hauk Guðmundssyni og Jónínu Zophoníasdóttur. Varamenn eru Karl Jóhannsson og Lárus Heiðarsson.


Haldnir voru fjórir formlegri fundir frá síðasta aðalfundi, covid setti mark sitt á allt félagsstarf í þessu félagi sem og öðrum.


Stjórnin skipti með sér verkum á fyrsta fundinum eftir aðalfund, þar tók Þórhalla Þráinsdóttir við starfi gjaldkera af Jóhanni Þórhallssyni, Haukur Guðmundsson við starfi ritara af Halldóri Sigurðssyni og Maríanna er formaður áfram. Halldór og Jónína eru meðstjórnendur.


Meðal þess sem stjórnin hefur gert er að vekja athygli og mótmæla því að vísitala neysluverðs gildir um 40% af þeirri 7,93% hækkun sem áætlun er á launataxta við skógarvinnu. Við viljum líkt og undanfarin ár hækka hlut launavísitölu í jöfnunni.


Við höfum lagt til að skógarbændur heyri undir landbúnaðarráðuneytið en ekki umhverfisráðuneytið – það verður vonandi tekið fyrir á landsfundi LSE núna í vor.


Girðingamál hafa verið til umræðu og Halldór setið í nefnd sem fjallar um þau mál. Skógræktin hefur kippt að sér höndum hvað greiðslur fyrir girðingar varðar og vill nýjar reglur þar um.


Það var ákveðið á síðasta stjórnarfundi að setja upp facebook síðu fyrir félagið okkar, Haukur ritari tók það að sér.


Þeir viðburðir sem FsA hefur staðið fyrir með öðrum, Skógardagurinn og Jólamarkaðurinn hafa fallið niður vegna heimsfaraldurs og það er búið að ákveða að skógardagurinn verður ekki haldinn í ár.


Það hefur ekkert verið um heimsóknir eða almenna félagsfundi – ekki síðan við heimsóttum skógarbændur á Mýrum í Skriðdal sl. sumar. Það var mjög góð og fræðandi ferð. Vonandi verður hægt að halda uppteknum hætti með skógarheimsóknir næsta sumar og þegar eru skógarbændur búnir að lýsa vilja sínum til að taka á móti félögum úr FsA.


Sama á við um jafningjafræðslu skógarbænda, hún verður vonandi haldin innan tíðar.

Það er í vinnslu eins og sagt er með að halda námskeið hér í húsgagnagerð úr skógarnytjum, það ætti að skýrast í næstu viku.


Í dag lítur úr fyrir bjartari tíma hvað fjöldatakmarkanir varðar og það er fullur vilji til þess um leið og kostur gefst að blása til fræðslufundar, heimsóknar til Skógarbænda, jafningjafræðslu, námskeiðs og annars sem félagar óska.


3. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram: Þórhalla gjaldkeri fór yfir ársreikning félagsins:

Þar kom helst fram að hagnaður ársins eru kr. 307.603 og að litlar breytingar eru á rekstri frá fyrra ári að því undanskyldu að skógardagurinn mikli var ekki haldinn. Rekstrartekjur eru því mun lægri en á síðasta ári en á móti kemur að rekstrargjöld voru að sama skapi mun minni. Eignir félagsins eru kr. 4.274.930 og lækka um kr. 362.634, er það fyrst og fremst vegna afskrifta á viðarkurlara ásamt lægri innheimtu félagsgjalda en árið áður.


4. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning: Orðið var gefið laust um skýrslu stjórnar og ársreikning en enginn kvað sér hljóðs. Voru reikningar því næst bornir upp og samþykktir samhljóða með fyrirvara um samþykkt endurskoðenda.


5. Inntaka nýrra félaga. Ársæll Friðriksson kt: 200753-5349, Magnús Karlsson kt: 190752-4379


6. Félagsgjöld ársins ákveðin: Fyrir liggur tillaga frá stjórn um óbreytt félagsgjöld. Þ.e. 10.000 kr/pr. býli og 1.500 kr pr. félagsmann. Samþykkt samhljóða.


7. Tillögur um lagabreytingar: Engar tillögur liggja fyrir um lagabreytingar.


8. Kosning stjórnar og varastjórnar: Samþykkt var samhljóða að í aðalstjórn verði. Maríanna Jóhannsdóttir, Halldór Sigurðsson, Jónína Zophoníasdóttir, Þórhalla Þráinsdóttir og Haukur Guðmundsson. Varamenn eru Karl Jóhannsson og Lárus Heiðarsson.

Skoðunarmenn eru Edda Björnsdóttir og Vignir Elvarsson


9. Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs: Maríanna Jóhannsdóttir er tilnefnd sem aðalmaður til setu í stjórn LSE ef Jóhann Gísli fær ekki kosningu þar og Halldór Sigurðsson til vara. Samþykkt samhljóða.


10. Önnur mál


Tillögur fyrir aðalfund LSE


Stjórn vill leggja fram tillögu fyrir aðalfund LSE um að færa skógarbændur úr umhverfisráðuneyti yfir í landbúnaðarráðuneyti.


Girðingamál, Halldór Sigurðsson ræðir: Mjög litlir fjármunir eru til í girðingar eins og er og er mikil vöntun þar á,mikil átök eru um girðingar við skógræktina. Sauðkindin og skógræktin stangast á. Mikil óánægja er meðal skógarbænda, skógræktin vill minnka framlög til girðinga. Skógrækin vill að sauðfjárbændur girði sig sjálfir af, slíkt gæti valdið því að sauðfjárrækt leggst af á stórum svæðum. Átök eru um stærri girðingar utan um skógræktarsvæði.

Björn Ármann ræðir girðingar í Fellum. Áætlað er að skógræktin hætti að viðhalda þeim, Stjórn spurð, ekki vitað hvort það sé staðfest.

Lárus Heiðarson: Verið að reyna að ná lausn í mál en ekki komið enn. Erfið mál

Halldór spurði um girðingu í Eiðaþinghá, á að gera það sama þar og með Fellagirðinguna?

Lárus svaraði, veit ekki hver niðurstaðan verður í því máli. Einhverskonar samstarf mögulegt um rekstur og viðhald á þessum stóru skógræktargirðingum.

Halldór: Bændur þurfa að leggja eitthvað af mörkum, en á móti þarf að gera girðingar vel úr garði í upphafi þannig að þær endist.
Bjarki Jónsson: Ef Jói gísli ætlar að hætta í LSE hver ætlar að bjóða sig fram frá okkur í staðinn? Bændasamtök óska eftir að sömu stjórnir haldi áfram til 2022, en ekki öruggt að Jóhann fái kosningu. Það þarf að skoða það að fá mann inn í stjórn LSE í stað Jóhanns ef hann hættir.

Ef tillögur eru til aðalfundar LSE þá þarf að senda inn tillögur/umræðuefni á þann fund, fundarmenn minntir á að senda þær inn sem fyrst ef eitthvað er.


11. Kynning á nýjum Bændasamtökum Íslands þar sem LSE verður búgreinaráð innan í Bændasamtakanna. Jóhann Gísli hélt kynningu á þessu fyrir fundarmenn. Félagsgjald fyrir skógarbændur yrði 20.000 kr á býli almennt, mögulega hærra ef mikil velta, töluverð hækkun á gjöldum fyrir bændur. Á móti er bent á að meiri þjónusta verði í boði fyrir skógarbændur og öflugri hagsmunagæsla.


Orðið laust, til að spyrja Jóhann

Maríanna spurði: Skógarbændur eru margir í öðrum búrekstri líka, t.d kúabændur, sauðfjárbændur, geta þeir verið í 2 deildum eða hvernig virkar þetta? Jóhann:Ekki fullfrágengið, En hægt að vera í 2 deildum.

Björn Ármann spurði: Hvar getur fólk kynnt sér málið betur ?. Jóhann: Ekki til kynning þannig séð, en eitthvað til frá bændasamtökunum. Málið er ekki alveg tilbúð, verið að vinna í lagahlið.
Fundi slitið kl 18:15
Fundarritari.

Haukur Guðmundsson


_____________________

Fundarstjóri.

Björn Ármann Ólafsson


_____________________


 

Aðalfundargerð 2020Aðalfundur Félags skógarbænda á Austurlandi, haldinn í Barnaskólanum Eiðum 27. September 2020 og hefst kl. 20:05. Maríanna formaður setur fund og býður menn velkomna. Síðan afhendir hún Bjarna Björgvinssyni fundarstjórn og Halldór Sigurðsson ritar fundargerð.

Dagskrá:

1. Fundur settur, lögmæti fundar kannað.

2. Skýrsla stjórnar – formaður, Maríanna.

3. Endurskoðaðir reikningar lagðirr fram – gjaldkeri, Jói Þórhlls .

4. Umræður um skýrslu og reikninga.

5. Inntaka nýrra félaga.

6. Félagsgjöld ársins ákveðin.

7. Tillögur um lagabreytingar

8. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.

9. Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs.

10. Önnur mál

11. Fundi slitið

1. Fundarstjóri úrskurðar lögmæti fundar en mættir eru 23 samkv. lista sem gengur á fundinum. Síðan er gengið til dagskrár.

2. Skýrsla stjórnar FSA fyrir árið 2019 sem Maríanna formaður flytur.

Stjórn félagsins var á síðasta starfsári skipuð Maríönnu Jóhannsdóttur, Halldóri Sigurðssyni, Borgþóri Jónssyni, Jóhanni Þórhallssyni og Jónínu Zophoníasdóttur. Varamenn eru Karl Jóhannsson og Lárus Heiðarsson.

Stjórnin hélt 2 formlega fundi og fundargerðirnar má finna á vef LSE.

Eins og allir vita hefur árið einkennst af covid19 og áhrifum veirunnar á mannlífið það var þó eitt og annað gert eða ekki gert í nafni félagsins og má þar nefna að:

· Farin var ferð á aðalfund LSE sem haldinn var í 11-12. Okt 2019 í Kjarnalundi. Þar létu félagsmenn okkar til sín taka í girðingatillögumálum, taxtamálum og fleiru sem snertir hag okkar skógarbænda.

· 30 nóvember var haldið fræðslukvöld með matarveislu fyrir skógarbændur. Þar hélt Lárus Heiðarsson fræðsluerindi um þéttleika við plöntun og fleira.

· 5. desember var kennsla í vali og fellingu jólatrjáa sem Þór Þorfinnsson sá um.

- 14 desember var Jólakötturinn, sem er langstærsti jólamarkaður á Austurlandi haldinn í samstarfi við Skógræktina. Að þessu sinni var húsnæðið eins og árið áður, í frystinum, aðstöðuhúsinu og á milli þessara húsa á Valgerðarstöðum. Þetta fór fram í góðu samstarfi við Wasabi ræktendur þar.

· 27. febrúar var jafningjafræðsla haldin í sal Skógræktarinnar þar sem Halldór Sigurðsson hafði framsögu.

· Skógardeginum 2020 var frestað um eitt ár vegna kórónafaraldursins – það var ákveðið í apríl. En hann var vissulega haldinn 2019 og heppnaðist vel eins og öll hin árin.

· 30. júní Farin var ferð inn í Mýrar í Skriðdal þar sem Þröstur, Sigríður Júlía og fleiri frá Skógræktinni mættu og þau fræddu og ræddu við okkur skógarbændur meðan við gæddum okkur á ketilkaffi og veitingunum. Jónína, Jón og Einar fór um skóginn með okkur og sýndu ýmislegt markvert. Þátttaka var góð, líklega nær 50 manns sem þar komu saman.

· Okkar fólk situr í nefndum fyrir okkar fag, Halldór í girðinganefnd, Jói Gísli í taxtanefnd og Maríanna í Landsáætlun um skógrækt.

· Það verður eins og alltaf á aðalfundi félaga kosin ný stórn og núna eru tveir stjórnarmenn sem hafa ákveðið að gefa ekki kost á sér áfram.

· Stjórn sendi erindi til stjórnar LSE í júní þar sem fylgt var eftir erindi sem þótti ekki tímabært þegar það var lagt fyrir aðalfund LSE 2018. Við teljum það hins vegar tímabært og í upphafi erindisins stendur: Félag skógarbænda á Austurlandi leggur áherslu á að unnið verði ákveðið að því að bændaskógrækt á lögbýlum, verði flutt frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu í Landbúnaðarráðuneytið.

· Eitt af því sem stjórn hefur rætt og vill fagna sérstaklega með skógarbændum og skógræktinni er 50 ára afmæli Fljótsdalsáætlunar sem er grunnur þeirrar skógræktar sem við byggjum á, ekki bara á Héraði heldur á landinu öllu. Vegna títt nefnds kórónafaraldurs verður þeim fagnaði frestað en Skúli Björn Gunnarsson skrifaði að beiðni stjórnar FsA grein um sögu Fljótsdalsáætlunar sem mun birtast bæði í Bændablaðinu og víðar.

· Kurlarinn: Skógarbændur vilja selja sinn hlut í kurlaranum og þarf að senda inn formlegt erindi til Skógræktarinnar út af því máli. Kaupverð kurlarans var 18 milljónir og fjármagnað með framlagi Skógræktarinnar, Héraðs og Austurlandsskóga, Félags skógarbænda auk þess sem Búnaðarfélag Fljótsdalshrepps og Sveinn Ingimarsson lögðu í púkkið. Skógarbændur telja sig eiga hlut Héraðs og Austurlandsskóga og er upphæð þessara tveggja félaga 6 milljónir. Nú síðast fór Kurlarinn fór í vinnu norður á Bakka og átti að kurla fyrir kísilmálmverksmiðjuna. Kurlið hentaði hins vegar ekki og því brást sú tekjulind og er tækið því sem fyrr að mestu verkefnalaust.

3. Jóhann gjaldkeri fór yfir reikninga en þeir eru enn sem komið er óendurskoðaðir. Þar kom fram að rekstrartekjur voru kr. 4.042.000 og rekstrargjöld kr. 3.612.445 og því var hagnaður á árinu kr. 429.555 fyrir fjármagnsliði.

Fastafjármunir eru kr. 921.580 og veltufjármunir kr. 3.715.984 og eru eignir alls því kr. 4.637.564 alls og hækka um kr. 274.818 milli ára.

4. Orðið var gefið laust um skýrslu stjórnar en enginn bað sér hljóð. Voru reikngar því næst bornir upp og samþykktir með meginþorra atkvæða með fyrirvara um samþykkt endurskoðenda.

5. Inntaka nýrra félaga. Helena Birkis Víðisdóttir kt. 150873-4529 Karl Emil Guðmundsson kt. 040469-4789

6. Fyrir liggur tillaga frá stjórn um óbreytt félagsgjöld. Þ.e. 10.000 kr/pr. býli og 1.500 kr pr. félagsmann. Samþykkt með þorra atkvæða.

7. Engar tillögur liggja fyrir um lagabreytingar.

8. Kosning stjórnar og varastjórnar: Jóhann og Borgþór gefa ekki kost á ser til endurkjörs. Þórhalla Þráinsdóttir gefur kost á sér og uppástunga kom fram um Hauk Guðmundsson. Ekki komu fram aðrar tilögur um stjórn aða skoðunarmenn og var samþykkt samhljóða að í aðalstjórn verði. Maríanna Jóhannsdóttir, Halldór Sigurðsson, Jónína Zophoníasdóttir, Þórhalla Þráinsdóttir og Haukur Guðmundsson. Varamenn eru Karl Jóhannsson og Lárus Heiðarsson.

Skoðunarmenn eru Edda Björnsdóttir og Elvar Brynjólfsson

9. Jóhann Gísli Jóhannsson er tilnefndur sem aðalmaður til setu í stjórn Lse og Maríanna Jóhannsdóttir til vara. Samþykkt samhljóða.

10. a) Jón Júl. Spurði um rekstur kurlara. Þröstur svaraði og sagði tekjur tekjur innan við ½ milljón en ekki þurfi þó að borga með rekstrinum. Athuga þurfi með sölu á kurlaranum og þá líklega úr landi.

b) Halldór spurði um afdrif tillögu Fsa til Lse um flutning milli ráðuneyta. Jói Gísli skýrði frá gangi málsins en verið er að vinna í því af stjórn Lse.

c) Tillaga frá stjórn FsA.

Aðalfundur FsA haldinn á Eiðum 27.9.2020 leggur til við stjórn LSE að aðalfundi 2020 sem halda átti á Borgarnesi verði frestað til næsta hausts og þá verði haldinn fundur fyrir tvö ár. Sitjandi stjórn LSE haldi fullu umboði sínu til næsta aðalfundar.

Í stétt skógarbænda er meðalaldur hár og því varhugavert að stefna þeim saman vegna ástandsins í þjóðfélaginu. Samþykkt samhljóða

d) Fræðsluerindi – Kolefnisbrúin. Framsaga Hafliði Hafliðason og Gunnlaugur Guðjónssonar en Kolefnisbrúin fékk styrk frá Framleiðnisjóð til að vinna að málefnum kolefnisbindingar.

Stefnan er að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040 og eitt af því sem gera þarf til að það gangi er að planta fleiri trjám. Fyrsta skrefið hjá bændum er að kolefnisjafna sinn rekstur þannig að hann verði kolefnishlutlaus. Þar sem eftirspurn er eftir því að kaupa kolefni opnast í framhaldinu möguleikar á sölu til þeirra sem vilja jafna sinn rekstur en hafa ekki tækifæri til bindingar. Með samvinnu bænda og fjárfestaskapast framboð og með viðurkenndum stöðlum og aðkomu vottunarstofa verður á markaðnum vottað kolefni. Þá þarf að gera kolefnisskrá um viðskiptin og þannig er komið kolefnisbókhald og heilstæð virðiskeðja. Með aukinni skógrækt ætti að fjölga störfum í dreifbýlinu og tekjur landeigenda að aukast. Skógræktarstjóri upplýsti að opnast hefðu tækifæri er til ræktunar kolefnisskóga samhliða skógrækt til timburframleiðslu innana samningsbundinna svæða. En til þess að þessi ræktun gangi þarf væntanlega aðkomu fjárfesta til að koma verkefninu af stað og einnig er mjög mikilvægt að vottunin verði viðurkend.

Fundi slitið kl 22:05.

Fundarritari. Fundarstjóri.

_____________________ _____________________ Halldór Sigurðsson Bj. Björgvin


Aðalfundur 2019

Aðalfundargerð FSA 2019

​​Aðalfundargerð

Aðalfundur Félags skógarbænda á Austurlandi,

haldinn í Barnaskólanum Eiðum 20. mars 2019 og hefst kl. 20:05.

Maríanna formaður setur fund og býður menn velkomna. Síðan afhendir hún Bjarna Björgvinssyni fundarstjórn og Halldór Sigurðsson ritar fundargerð.

Dagskrá:

1 Fundur settur, lögmæti fundar kannað.

2 Skýrsla stjórnar – formaður, Maríanna.

3 Endurskoðaðir reikningar lagðirr fram – gjaldkeri, Jói Þórhlls.

4 Umræður um skýrslu og reikninga.

5 Inntaka nýrra félaga.

6 Félagsgjöld ársins ákveðin.

7 Tillögur um lagabreytingar

8 Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.

9 Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs.

10 Önnur mál

11 Fundi slitið

1

Fundarstjóri úrskurðar lögmæti fundar en mættir eru 23 samkv. lista sem gengur á fundinum. Síðan er gengið til dagskrár.

2

Skýrsla stjórnar FSA fyrir árið 2018 sem Maríanna formaður flytur.

Stjórn félagsins var á síðasta starfsári skipuð Maríönnu Jóhannsdóttur, Halldóri Sigurðssyni, Borgþóri Jónssyni, Jóhanni Þórhallssyni og Jónínu Zophoníasdóttur. Varamenn eru Karl Jóhannsson og Lárus Heiðarsson.

Stjórnin hélt 8 formlega fundi og fundargerðirnar má finna á vef LSE.

Það var eitt og annað gert í nafni félagsins og má þar nefna að:

- Í janúar kom Haraldur Geir frá Brunavörnum á félagsfund til okkar og hélt erindi um brunavarnir í skógi.

- 19. apríl var haldið upp á 30 ára afmæli félagsins með vel heppnaðri veislu og skemmtidagskrá hér í Barnaskólanum á Eiðum. Þar komu margir að undirbúningi og farið var yfir ræktunarsögu svæðisins í máli og myndum. Félagið fékk að gjöf grillstand frá LSE sem nýtist til meðal annars til gera ketilkaffi á samkomum okkar. Færum við þeim kærar þakkir fyrir.

- 11. maí fór stjórnin í dagsferð með Njáli Trausta þingmanni kjördæmisins um Fljótsdal og Velli þar sem áherslur okkar í skógræktarmálum voru settar fram.

-11. júní var á Höfða á Völlum afhjúpaður minningarskjöldur um Sherry Curl í nafni skógarbænda á Austurlandi. Sköldurinn var unninn í lerkiplötu frá Víðivöllum og unninn af Krossdal framleiðendum. Halldór Sigurðsson sá ásamt fleirum um hönnun og uppsetningu. Þröstur gekk svo með okkur um trjáræktina á Höfða og sýndi ýmislegt markvert sem þar er að finna.

- 23. júní var skógardagurinn haldinn en félagið kemur mikið að undirbúningi þess dags. Þar hafa Helgi á Setbergi og Jói Þóhalls, gjaldkeri stjórnar séð að miklu leyti um skipulagningu og stórnunarvinnu fyrir hönd okkar skógarbænda.

- Farin var hópferð á aðalfund LSE sem haldinn var á Hellu 6.-7. Október. Þar létu félagsmenn okkar til sín taka í girðingatillögumálum og fleiru sem snertir hag okkar skógarbænda.

- 1. desember var haldið fræðslukvöld með matarveislu fyrir skógarbændur. Þar hélt Lárus Heiðarsson erindi þar sem hann kynnti áætlanaforrit til nota í skógrækt.

- 15. desember var Jólakötturinn, sem er langstærsti jólamarkaður á Austurlandi haldinn í samstarfi við Skógræktina. Að þessu sinni var húsnæðið ekki eins og við þekkjum í gróðurhúsi Barra heldur í frystinum, aðstöðuhúsinu og á milli þessara húsa á Valgerðarstöðum. Þetta fór fram í góðu samstarfi við Wasabi ræktendur þar.

- Á félagsfundi í desember 2017 var ákveðið að koma á samræðu milli bæjarmálayfirvalda og félagsins með mögulega aðstöðu fyrir bændur í því húsi. Því var hafnað eins og við settum það fram, það er upphaf að vinnslu skógarafurða þar sem bændur gætu komið með sínar afurðir og greitt leigu fyrir. Hins vegar var líka uppi sú hugmynd að vera með eins konar bændamarkað þar sem seldar yrðu vörur af svæðinu í samstarfi við Búnaðarsambandið – og fyrir ekki mjög löngu síðan kom erindi frá bænum um að þar er áhugi fyrir slíku. Við viljum heyra í ykkur hér í kvöld með það – er áhugi fyrir hendi? Sá markaður yrði hugsanlega jólatrjáasala í desember en annars markaður þar sem leigð yrðu út sölupláss og einnig möguleiki á námskeiðahaldi.

-Girðingareglur er eitt af því sem stjórn og félagar hafa unnið vel að og það má segja að okkar tillaga að gerð og vinnulagi hafi á endanum verið viðurkennd því Skógræktin gerði hana að sinni. Það voru reyndir bændur sem eiga heiðurinn að þeirri vinnu.

- Taxtar fyrir næsta ár hafa nýverið verið kynntir og stjórn FSA gerði samskonar athugasemd við þá nú og á sl. ári en þá náðum við okkar áherslu í gegn. Skógræktin hefur kosið að miða taxtahækkanir við vísitölu framfærslukostnaðar og neysluverðs en okkur finnst eðlilegra að miða hækkun við launavísitölu. Ef það yrði gert næðum við 6% hækkun sem annars er 3,7%. Þetta snýst jú fyrst og fremst um að fá greidd laun fyrir vinnuna við skóginn og þá auðlind sem þar verður til.

- Ný lög um skóga og skógrækt bíða fyrstu umræðu í þinginu og þau lög eru ekkert sérstakt gleðiefni fyrir skógarbændur. Þar er lýðræðisleg aðkoma skógarbænda ekki virt. Það er að segja að fyrir sameiningu skógræktarverkefnanna við Skógræktina höfðu fimm skógarbændur beina aðkomu að málefnum landshlutabundinna skógræktarverkefna með setu í stjórn þeirra. Við teljum að þátttaka skógarbænda í ákvarðanatöku hafi reynst vel og að það sé óeðlilegt og ósanngjarnt að taka ekki jafnmikið tillit til ákvarðanatöku bænda og áður var gert. Það hafa engin rök komið fram sem útskýra þetta. Það hvílir engin skylda á Skógræktinni að taka tillit til skoðunar skógarbænda.

- Á sl. ári gekk illa fyrir marga sem unnu í skógunum að fá laun sín greidd innan eðlilegs tíma og greiðslur drógust úr hömlu. Skýringar hafa borist frá Skógræktinni um ástæðu þessa og þeirra leið til að forðast það að slíkt hendi aftur er að reikningar verða framvegis greiddir gegnum annað kerfi.

3

Jóhann gjaldkeri fór yfir reikninga. Þar kom fram að rekstrartekjur voru kr. 3.888.580 og rekstrargjöld kr. 4.134.166 og því var tap á árinu kr. 245.586 fyrir fjármagnsliði.Fastafjármunir eru kr. 1.871.580 og veltufjármunir kr. 2.491.166 eða kr. 4.362.746 alls og lækkar um kr. 357.325 milli ára.

4

Orðið var gefið laust um skýrslu stjórnar og reikninga en enginn kvað sér hljóðs og voru reikningar samþykktir samhljóða.

5

Inntaka nýrra félaga. Einar Sveinn Friðriksson á Valþjófsstað gengur í félagið.

6

Fyrir liggur tillaga frá stjórn um óbreytt félagsgjöld. Þ.e. 10.000 kr/per býli og 1.500 kr pr. félagsmann. Samþykkt með þorra atkvæða.

7

Engar tillögur liggja fyrir um lagabreytingar.

8

Kosning stjórnar og varastjórnar:

Stjórnin endurkjörin með lófaklappi, þ.e. Maríanna Jóhannsdóttir, Halldór Sigurðsson, Borgþór Jónsson, Jóhann Þórhallsson og Jónína Zophoníasdóttir. Varamenn eru Karl Jóhannsson og Lárus Heiðarsson.

Það sama á við um um skoðunarmenn en Edda Björnsdóttir og Elvar Brynjólfsson eru bæði endurkjörin.

9

Jóhann Gísli Jóhannsson er tilnefndur sem aðalmaður til setu í stjórn Lse og Maríanna Jóhannsdóttir til vara.

10

Þröstur skógræktarstjóri fór yfir nokkur atriði.

a) Skógræktarlög í 2. Umr. á Alþingi, lögin um skógrækt á lögbýlum eru nánast óbreytt samkvæmt frumvarpinu

b) samkvæmt áætlun ríkisstjórnarinnar lítur út fyrir að helsta hlutverk Skógræktarinnar verði kolefnisbinding. Peningar í verkefnið eru ekki miklir á þessu ári en eykst.

c) Áætlað er að framlög til plöntunar verði greidd út á hektara en ekki plöntufjölda eins og verið hefur. Þetta er m.a. vegna þrýstings frá ráðuneytinu þar sem menn standa á bremsunni hvað varðar peninga í snemmgrisjun sem verður ódýrari ef plantað er færri plöntum á flatareiningu.d) Ný hugmynd er að allar plöntur verði fluttar í pappakössum frá gróðrastöð alla leið heim til bænda með vöruflutningafyrirtæki. Hafnar eru viðræður við Samskip um þessa flutninga en af þessu verður þó ekki á yfirstandandi ári. Skógræktin greiddi 17 milljónir fyrir rekstur dreifingarstöðva s.l. ár og er von um að nýtt fyrirkomulag lækki þennan kostnað. Ekki verður plantað meira en 2.500 plöntum á hektara. Lifun upp á 2.000 tré/ha er nóg. Mikilvægt að skipuleggja sig vel við plöntun s.s. – hve mörg skref eru á milli þess sem plöntustafurinn er rekinn niður, beinar gróðursetningalínur og dreifa plöntubökkum um svæðið þannig að sem minnst þurfi að ganga til að sækja plöntur. Allar breytingar á plöntun, trjáfjölda o.fl. verður að líta á sem leiðréttingu á vinnubrögðum. Með þessu á fyrst og fremst að fara betur með fjármagn.

Jói Þórhalls spyr um peningamál. Hvernig geta bændur og Skógræktin náð til pólitíkusa um meira fjármagn til bændaskógræktar. Það þýðir ekki segir Þröstur. En peningar úr kolefnisverkefni verða vonandi til allra þátta bændaskógræktar. Tugir milljóna strax á þessu ári til skógræktar á lögbýlum og mun aukast.

Lárus upplýsti að síðasta ár voru gróðursettar 460 þúsund plöntur á um 50 jörðum. Millibilsjafnað var á 45 ha á 17 jörðum en mikið liggur fyrir. Slóðagerð var 5 km og kostaði 10 milljónir.

Hlynur Gauti skýrði frá afdrifum tillagna frá aðalfundi Lse. og hvatti fundarmenn til að huga að tillögum fyrir næsta aðalfund Lse sem verður í Kjarnalundi Akureyri 11.-13. okt.

„Við skógareigendur“ fáum pláss í Bændablaðinu til birtingar efnis um skógrækt, en frá áramótum hefur verið hörgull á efni til birtingar í blaðinu og því minni umfjöllum en til stóð. Hlynur auglýsti eftir efni í blaðið.

Landbúnaðarklasinn, sem hefur það að markmiði að stuðla að aukinni arðsemi í gegnum nýsköpun og fagmennsku í landbúnaði er að kanna möguleika á að nota lerkisag til íblöndunar í fiskafóður.

Þá kynnti hann verkefnin ,,Gæðafjalir“ sem er verkefni sem unnið er að í þeim tilgangi að finna staðla fyrir ísl. timbur, hönnun vörulínu í húsgögnum, bók um tré sem er kynnt á fundinum og er fjáröflun fyrir félagið.

Alþjóðadagur skógarins er á morgun.

Ferð skógarbænda til Danmerkur 23. – 27. ágúst í sumar.

Að lokum kynnti hann nokkra bæklinga.

Jóhann Gísli kynnti einhverskonar afslætti til félagsmanna Lse. Þakkaði stjórn fyrir vel unnin störf og fyrir gott samstaf við Fsa.

Maríanna spurði hvort áhugi væri fyrir bændamarkaði í Blómabæjarhúsinu í samstarfi við Búnaðarsambandið. Stjórn falið að vinna í málinu.

Sagt frá fyrirhuguðu námskeiði með Óla Odds sem féll niður um daginn vegna veikinda og fyrirhugaðri heimsókn skógarbænda í Hjartarstaði.

Fundi slitið kl 22:22.

Fundarritari. Halldór Sigurðsson

Fundarstjóri. Bj. Björgvin

Aðalfundargerð FSA 2018

​​Aðalfundur 2018

Aðalfundur Félags skógarbænda á Austurlandi Haldinn í Barra á Valgerðarstöðum 12. mars 2018 kl. 20:00

Mættir: - listi var látinn ganga og allir skrifuðu sig á hann. 38 mættu á fundinn. Maríanna formaður setur fund og afhendir Bjarna Björgvinssyni fundarstjórn og Elín Rán Björnsdóttir ritar fundargerð.

Bjarni tekur við stjórn fundarins og gengið er til dagskrár samkvæmt samþykktum félagsins. 1. Fundur settur. Lögmæti fundarins kannað 2. Skýrsla stjórnar frá síðasta aðalfundi 3. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins lagðir fram og afgreiddir. 4. Inntaka nýrra félaga 5. Félagsgjöld ársins ákveðin 6. Lagabreytingar, hafi komð fram formlegar tillögur þar um og kynntar með fundarboði 7. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna reikninga 8. Tilnefnda aða- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs. 9. Önnur mál. 10. Fundi slitið.

1. Boðað var til fundarins samkvæmt lögum félagsins og því er fundur lögmætur. Fundarboð var sent út í tölvupósti og ýtrekað. Fundur var löglega boðaður. Engar athugasemdir við fundarboðið.

2. Formaður flytur skýrslu stjórnar Félags skógarbænda á Austurlandi. Maríanna formaður félagsins flutti skýrslu stjórnar. Síðasta starfsár sátu í stjórn Maríanna sem formaður, Halldór Sigurðsson, Jóhann Þórhallsson, Borgþór Jónsson og Guðný Drífa Snæland. Varamenn voru Lárus Heiðarsson og Karl Jóhannsson. Frá síðasta aðalfundi hefur stjórn fundað 14 sinnum formlega, það liggja 14 fundargerðir stjórnar inni á skogarbondi.is. Maríanna sagði frá fráfalli Sherry Curl sem var áfall fyrir alla skógarbændur. Mikill missir af góðum samstarfsfélaga og vini. Stefnt er að því að heiðra minningu hennar með minningarskildi. Hann verður afhentur uppi í Höfða hjá Þresti. Maríanna fór yfir þau hagsmunamál sem stjórnin hefur verið að vinna að, nefndi þar til dæmis girðingamál og taxtar skógræktarinnar. Félagið stóð fyrir ferð á landsfund LSE til Reykjaness við Ísafjarðardjúp. Farin var ferð í Fljótsdalinn 18. nóvember að skoða skógræktina á Droplaugarstöðum og Brekkugerði. Félagsfundur var haldinn 18. desember þar sem Sigríður Júlía ræddi með þeim ýmis mál. Haldinn var fundur um girðingamál, brunavarnir í skógi og fleira þann 31. janúar. Framundan er er t.d. fræðslufundur fyrirhugaður um hvernig rækta á gæðaskóg þann 4.apríl. Rætt hefur verið um nauðsyn þess að bændur hafi aðgengilegan gagnagrunn með upplýsingum um skóginn sinn. Nokkrir samráðfundir með LSE hafa verið haldnir og gengur sú samvinna vel. Komið var inn á breytingar á lögum um skógræktina eftir sameiningu, minnst á kurlarann, og komið inn á að fé vantar í geirann. Samráðsfundir með skógræktinni eru haldnir tvisvar á ári með formönnum félaganna og stjórn LSE. Þetta er góður vettvangur fyrir skógarbændur til að koma sínum málefnum á framfæri. Skógarbændur hafa mikið til málanna að leggja og mikilvægt að þeir fái að koma að ákvarðanatöku í þeim málum er snúa að þeirra málum innan skógræktarinnar en það er eitt af baráttu málum okkar að fá sterkari rödd í ákvarðanatökunni. Það er umhugsunarefni að þeir peningar sem fara í Skógræktina gegnum landshlutaverkefnin í fjárlögum fyrir árið 2017 fá landshlutaverkefnin 461,1 milljón kr. skógræktin fær 345,3 milljónir og Hekluskógar 27,5 milljónir kr. Það er því þannig að meira en helmingur fjárveitinga ríkisins til Skógræktarinnar koma gegnum landshlutaverkefnin gömlu og innan við helmingur þess fjár fer í vinnu á skógræktarjörðum bænda sem stöðugt eiga að taka á sig kjaraskerðingar. Kannski þarf að endurskoða eitthvað einhversstaðar. Stærstu verkefni félagsins eru Skógardagurinn mikli og Barra markaðurinn. Óljóst er með Barra markaðinn á næsta ári þar sem búið verður að loka Barra á þeim tímapunkti. Huga þarf að framtíðar möguleikum þar. Hugað hefur verið að þeim möguleika að fá Blómabæjarhúsið fyrir afurðastöð bænda og ef vilji er fyrir því hér á fundinum verður þeirri vinnu haldið áfram. Möguleikarnir sem þar skapast gætu t.d. verið að bændur geta flett timbur og sagað ef við verðum okkur úti um vélar til þess, þar væri hægt að halda námskeið, vera með markaðsdaga – hugsanlega í samstarfi við önnur búgreinafélög í sveitarfélaginu, hægt væri að kynna bændaskógrækt, vera með jólamarkað og fleira. Ef af yrði myndum við leita til Austurbrúar um gerð viðskiptaáætlunar. Stjórnin hefur kynnt sér aðeins tækni til að afurðameta skóginn. Afmælishátið félagsins verður haldin í vor – Allir hvattir til að taka 20. apríl frá. Edda á Miðhúsum ætlar að fara fyrir afmælisnefndinni og með henni verða Jói Gísli og Jói Þórhalls auk þess sem gamall og góður félagi Magnhildur Björnsdóttir ætlar að starfa með hópnum. Þau kalla svo til sín fólk eftir þörfum. Athugasemd kom frá Þresti, starfsmanni Skógræktarinnar um að reglugerð væri í undirbúningi, ekki alveg í smíðum, og til stæði að skógarbændur kæmu að því verkefni Klappað var fyrir Maríönnu í lok flutnings.

3. Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram og afgreiddirJóhann gjaldkeri kynnti ársreikninga, þeim var dreift til fundarmanna. Vakin var athygli á því að ekki voru rukkuð félagsgjöld fyrir árið 2015 en þau voru bókfærð. Til stendur að rukka félagsgjöldin fyrir 2015 annaðhvort með 2018 gjöldunum eða sér. Mjög stór hluti félaggjalda fara til LSE. Rúnar Hjartarson kveður sér hljóðs – segir ferðakostnaður og uppihald lág tala. Afurðastöðin, spurt hvað er að gera þar? Maríanna svaraði að það sem snýr að afurðamálum sé samstarfsverkefni við LÍ. Edda Björnsdóttir spyr hvort dreifa eigi rukkun félagsgjaldanna, þeirra frá 2015. Jói svarar því að rukka þurfi þessi gjöld, og séu um 20 þús krónur á lögbýli þá og 3000 á einstakling ef þetta er tekið saman í einni greiðslu. Helgi Braga spurði hversu hátt hlutfall af félagsgjaldinu fari til LSE. Jói segir um 80% Reikningarnir voru bornir undir atkvæði og voru samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.

4. Inntaka nýrra félaga Gísli Örn Guðmundsson og Þórarinn Þórhallsson Þorgerðarstöðum, Guðmundur Óli Guðmundsson og Haukur Guðmundsson Hrólfsstöðum óskuðu eftir inngöngu í félagið og var það samþykkt með lófataki.

5. Félagsgjöld ársins ákveðin. Stjórn leggur til að félagsgjöld verði óbreytt 10.000 á býli og 1500 kr. á einstakling. Samþykkt samhljóða.

6. Engar lagabreytingatillögur voru sendar út með fundarboði.

7. Kosningar Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna. Stjórn er ekki með formlega tillögu. Núverandi stjórn gefur kost á sér áfram, nema Guðný Drífa sem gefur ekki kost á sér áfram. Aðalmenn Eftirfarandi aðilar voru kosnir með lófataki: Maríanna Jóhannsdóttir, Halldór Sigurðsson, Jóhann F. Þórhalsson, Borgþór Jónsson Stungið var upp á og skorað á Jónínu Zophoníasdóttur – samþykkt með lófataki (og með samþykki hennar) Varamenn Lárus Heiðarsson Karl Jóhannsson Samþykkt með lófataki. Skoðunarmenn reikninga Vignir Elvar Vignisson Edda Björnsdóttir

8. Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs. Jóhann Gísli Jóhannsson verður áfram aðalmaður Maríanna Jóhannsdóttir varamaður Samþykkt með lófataki

9. Önnur mál a) Maríanna segir frá verkefni varðandi skógarafurðir og hönnunarvörur sem tengdust Listaháskóla Íslands en verkefnið „Umbreyting í skógi“ var unnið í samvinnu við Garðar Eyjólfson lektor í Lí.

b) Sigríður Júlía Brynjarsdóttir sviðstjóri skógarauðlindasviðs skógræktarinnar segir frá starfsemi sl. árs. Það er því hve mörgum plöntum var plantað og hvernig framkvæmdir gengu fyrir sig. Sagt frá hvernig hnitsetning í nýskógrækt hefur gengið, sagt frá mikilli aðsókn í nytjaskógrækt og að um 40 nýir samningar um bændaskógræknt hafa verið afgreiddir. Kristján spurði hvort það væru engin takmörk á því hvað margir mættu skrá lögbýli til skógræktar. Skógræktinni er gert að taka við öllum umsóknum. Miðað við núverandi fjármagn sem fer til skógræktar þá nær skógræktin ekki að anna þessu. Gildi skógræktarinnar kynnt ma. er þar gildið „samvinna“. Fagsmennska og framsækni eru einnig gildi Skógræktarinnar. Óskað eftir að fá kostnaðartölur vegna girðingavinnu í þjóðskógum, viðkomandi (Þorsteinn Pétursson) mun senda póst á skógræktina. Hugleiðing um hvort það sé í samræmi við það sem skógarbændum er gert að vinna með. Rætt um gróðursetningar á síðasta ári voru um 3 milljónir plantna sem voru gróðursettar. Jóhann spyr hvað það var þegar mest var og svarið var um 6 milljónir. Sigríður kynnti mögulegar námsleiðir með raunfærnimati og hvatti menn til að skoða þær. Kynnt var áætlun um lobbí-isma og teymi sem komið var á laggirnar. Þá var sagt frá væntanlegum fundum þess hóps með yfirvöldum. Óskað var eftir þvi að fá að koma með tillögu að því hvaðan peningar gætu komið inn í skógræktina. Lögð fram (munnleg) tillaga úr sal um að lagt yrði niður verkefni um votlendi og sett í staðinn í skógrækt. Ekki rætt frekar. Kristján spurði hvort vitað væri hvað ríkið borgaði í sektir vegna loftslagsmála. Tölur sem hafa heyrst eru allt frá 50 milljónum til 230 milljóna. Markmið skógræktarinnar 2018 – stefna að stóraukinni gróðursetningu á næstu árum. Útrýma gömlum lógóum, gera átak í umhverfismálum, grysja meira ofl.

c) Borgþór Jónsson segir vinnu sem hefur verið unnin innan stjórnar til að afurðameta skóg með drónum og nýjustu tækni sem er notkuð í skógrækt. Mikil þróun er í gagnaöflun í skógrækt, meiri og betri gögn og því fylgir minni kostnaður til lengri tíma litið. Borgþór hafði samband við 4 fyrirtæki sem selja búnað og 2 fyrirtæki sem eru verktakar sem skila af sér gögnum tilbúnum. Málið snýst um stöðumat á skógunum á vissum tíma. Þröstur segir að það skipti okkur máli að hafa stöðumat á þeim skógum sem á að fara að griskja, en það stöðumat endist okkur í 2-4 ára en eftir það þarf nýtt mat. Kostnaðurinn sem felst í þessu er um 17 milljónir fyrir alla skóga á Fljótsdalshéraði. Þröstur segir að verið sé að nota nýja gerð gervihnattamynda og verið sé að bíða eftir gögnum frá Landmælingum Íslands. Málið rætt fram og til baka. Borgþór segir einnig frá plöntunardrónum sem sá fræjum. Borgþór hvetur alla til að fylgjast vel með þessari tækni, þe. myndgreiningartækni. Skoða hvort það sé vit í þessu og halda áfram þaðan.

d) Lárus Heiðarson segir frá skógargæðum og mælingum sem gerðar voru í haust á fjórum jörðum á Fljótsdalshéraði sem tóku þátt í tilraunaverkefni. Sturluflöt, Mjóanes, Hartarstaðir og Litla Steinsvað tóku þátt í þessu. Rætt um tilvalinn þéttleika í ræktunarreitum. Miðað er við 3000 plöntur á hektara í dag. Aukinn trjáfjöldi leiðrir til aukinnar viðarframleiðslu og vegna þess þá er mjög mikilvæg að skógareigendur fylgist með sínum skógi og bætin inn plöntum fyrir þær sem drepast og fækki líka margstofna trjám sem minnka nýtanlegt rúmmál.

e) Jóhann Gísli formaður stjórnar LSE sagði frá því að búið væri að skipta um framkvæmdastjóra. Hlynur Sigurðsson er tekinn við. Búið að taka þátt í teymisvinnu og lobbý-isma. LSE er núna statt í landbúnaðarráðuneytinu en ekki umhverfisráðuneytinu ef menn vilja eitthvað eiga samskipti við ráðuneytið. Stofnaður var jólatrjáhópur sem er kominn á laggirnar.

g) Tillaga. Tillaga frá stjórn var send með fundarboði. Hún er svohljóðandi. Aðalfundur Félags skógarbænda á Austurlandi haldinn að Valgerðarstöðum 12. mars 2018. Beinir því til Skógræktarinnar að koma á samráði við skógarbændafélöginn sbr. 6 gr. laga um Skógræktarstofnun en þar segir í 6.gr. Samráð ,,Skógræktin skal hafa samráð við félag skógarbænda á viðkomandi svæði varðandi áherslur og framkvæmd skógræktar á lögbýlum og skal funda í þeim tilgangi eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skógræktin skal leita umsagnar Landssamtaka skógareigenda við ákvörðun viðmiða fyrir endurgreiðslu kostnaðar. L.60/2016,6.gr." Nú er liðið eitt ár frá sameiningu Skógræktar ríkissins og Landshlutaverkefnanna. Það er í gangi samráðsfundir Skógræktarinnar og LSE tvisvar á ári. Enginn samráðsfundur samkvæmt 6.gr. hefur verið haldinn með Félagi skógarbænda á Austurlandi. Það er því ósk FSA að Skógræktin komi lögbundnu samráði á hið fyrsta. Fundarstjóri las upp tillöguna, spyrt hvort einhverjir vilji tjá sig um tillöguna. Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Maríanna spyr hvort áhugi sé fyrir því að vinna að því að fá afnot af húsnæði „Blómabæjar“ sem einu sinni var. Samþykkt að stjórnin vinni það áfram.

Bjarni sleit fundi kl. 23:04 Fundargerð ritaði Elín Rán Björnsdóttir.

Aðalfundargerð FSA 2018

Aðalfundur 2017

Aðalfundargerð. Aðalfundur Félags skógarbænda á Austurlandi haldinn á Eiðum 9. Apríl 2017 og hefst kl. 20:10 Mættir eru 20 bændur. Maríanna formaður setur fund og afhendir Eddu Björnsdóttur fundarstjórn og Halldór ritar fundargerð.

Edda tekur við stjórnartaumum og gengið er til dagskrár samkv. samþykktum félagsins. 1. Fundur settur. Lögmæti fundar kannað. 2. Skýrsla stjórnar frá síðasta aðalfundi. 3. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins lagðir fram og afgreiddir. 4. Inntaka nýrra félaga. 5. Félagsgjöld ársins ákveðin. 6. Lagabreytingar, hafi komið fram formlegar tillögur þar um og kynntar með fundarboði. 7. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna reikninga. 8. Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs. 9. Önnur mál. 10. Fundi slitið.

1. Boðað er til fundarins samkvæmt lögum félagsins og því er fundurinn lögmætur

2. Formaður flytur eftirfarandi skýrslu stjórnar félags skógarbænda á Austurlandi á aðalfundi 2017 Í stjórn sitja Halldór Sigurðsson, Maríanna Jóhannsdóttir, Björn Ármann Ólafsson, Borgþór Jónsson og Helgi Bragason. 9 stjórnarfundir hafa verið haldnir á árinu. Talsverð vinna stjórnar fór í undirbúning og skipulag aðalfundar LSE sem var haldinn í Valaskjálf 7.-8. október sl.. Fundurinn gekk vel og honum voru m.a. gerð skil í blaði samtakanna, Við skógareigendur í desember sl. Farið var í gönguferð í Miðhúsaskóg þar sem vel var tekið á móti fundarmönnum og eru Eddu og Hlyni færðar kærar þakkir fyrir móttökuna. Þeir skógarbændur sem aðstoðuðu við fundinn fá líka þakkir fyrir sína aðstoð. Þar voru t.d. ritarar, fundarstjórar, framsaga á fundinum frá Bjarka á Víðvöllum og ýmislegt annað. Árshátíðin þótti takast vel, Sigfús á Brekku var veislustjóri og Andrés Björnsson hagyrðingur skemmti, flutt voru tónlistaratriði og leikið var fyrir dansi eftir borðhald. Félagið hefur haft aðkomu að hefðbundnum verkefnum með samstarfsaðilum og þar má nefna • Skógardaginn mikla í Hallormsstaðaskógi var haldinn í 11. sinn og heppnaðist mjög vel í blíðskapar veðri. Samvinna við bændur í öðrum búgreinum gerir þennan dag mun meira áberandi en ef við stæðum ein að honum og þannig teljum við í stjórninni að hann sé vel heppnaður og undirbúningur að næsta skógardegi stendur yfir. • Jólakötturinn í Barra þar sem Helgi Bragason og fleiri skógarbændur hafa staðið að undirbúningi og framkvæmd markaðarins. Nokkrir skógarbændur seldu jólatré og boðið var upp á ketilkaffi og fleira. • Ormsteiti á Egilsstöðum þar sem boðið var upp á ketilkaffi, trjábolir voru sagðir, skógarplöntur úr ræktun Barra voru til sýnis. Afurðaskýrsluniðurstöður frá 2016 voru til kynningar af plagötum og bændur svöruðu fyrirspurnum. Það er mikil vinna sem felst í undirbúningi þessara daga og ég vil nota tækifærið og þakka þeim sem komu að honum kærlega fyrir vel unnin störf. • Félag skógarbænda fékk á fyrra ári 800,000,- styrk frá Uppbyggingarsjóði Austurlands vegna verkefnis sem við sóttum um og heitir „Umbreyting – efnisrannsókn í skógi. Verkefnið var unnið í samstarfi við Listaháskólann. Frumkvæði að þessari umsókn kom frá Garðari Eyjólfssyni lektor LÍ og umsóknin var unnin af Austurbrú. Niðurstöður verkefnisins var kynnt á Hönnunarmars í Reykjavík nýverið og verður síðar á árinu kynnt hér heima. • Viðarkyndistöðin á Hallormsstað – beiðni kom á sínum tíma frá Hitaveitunni um beina aðkomu félagsins að viðaröflun. Borgþór í Hvammi var skipaður í nefnd ásamt öðrum til að kanna möguleika á því að halda kyndistöðinni gangandi áfram og sótt var um styrk úr kolefnasjóði Umhverfisráðuneytisins til að greiða fyrir lausn. Við fengum 3 milljónir sem Skógræktin hefur milligöngu um greiðslu á til bænda. Borgþór fór víða um innanvert Héraðið og hafði milligöngu um sölu á efni sem bændur áttu á sínum jörðum. • Erindi hefur borist frá Fljótsdalshéraði um sköpun listaverka úr viði sem verða sýnileg á opnum svæðum. Stjórn tók vel í hugmyndina og þessu verður fylgt eftir. • Óskað var eftir því að við tilnefndum fulltrúa í samráðsnefnd fyrir hönd félagsins. Nefndin hefur það hlutverk að móta samstarf Skógræktarinnar og LSE eftir sameiningu. Edda Björnsdóttir er okkar fulltrúi í þeirri nefnd. • Stjórnin setti fram athugasemdir við frumvarp til laga um skóga og skógrækt, þar sem við leggjum höfuðáherslu á að haft verði samráð um þau mál sem snúa beint að skógarbændum. • Stjórn okkar félags óskaði eftir hækkun á töxtum við Skógræktina frá því sem lagt var fyrir LSE og það fékkst samþykkt. Það þýðir 2% hækkun fyrir Austfirðinga en meira fyrir aðra því nú er verið að samræma taxta á landinu.

3. Fundarstjóri fer yfir reikninga í fjarveru gjaldkera, Björns Ármanns sem ekki gat verið á fundinum. Rekstartekjur voru kr. 4.967.976 en rekstrargjöd kr. 6.702.630. og því var tap fyrir fjármagnsliði upp á kr. 1.734.654 og skapast það fyrst og fremst af lokauppgjöri afurðamiðstöðvarverkefnis en töluverðir styrkir komu út á það verkefni 2015 sem þýddi verulegan hagnað á því ári. Einnig var kostnaður viðaðalfund Lse sem haldinn var á Egilsstöðum s.l. haust. Í efnahagsreikningiu kemur fram að hlutafé í Barra hefur verið fært niður í kr. 0 en eignir alls eru kr. 5.250.304 Umræður um skýrslu og reikninga: Jói Þórhalls spyr um eignfærslu viðarkurlara en hann er í reikningum eignfærður á 1.350.000 Þorsteinn Pétursson spyr um hvort aths. hafi verið gerðar við frumvarp til nýrra skógræktarlaga og var vitnað í fundargerð stjórnar frá 22. Mars 2017. Unnar Elísson spyr um styrki og skýrslu Afurðamiðstöðvar sem áður er getið. Lárus Heiðarsson spyr hvað hækkun á skógræktartöxtum þýði fyrir framkvæmdir. Hækkunin kostar Skógræktina um 2 millj. sem verður tekið af öðrum liðum s.s. slóðagerð og plöntuframleiðslu. Nú ber fundarstjóri upp reikninga og eru þeir samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.

4. Vilhjálmur Karl Jóhannsson og Svanfríður Óladóttir á Þrepi ganga í félagið.

5. Fyrir liggur tillaga frá stjórn um að félagsgjald verði hækkað úr kr. 7.000 á skógræktarjörð í kr. 10.000 en gjald pr. einstakling kr. 1.500 verði óbreytt. Samþykkt samhljóða.

6. Engar tillögur að lagabreytingum liggja fyrir fundinum.

7. Björn Ármann og Helgi Bragason vilja draga sig út úr stjórn og í framhaldi af því var gengið til kosninga.

Aðalmenn: Maríanna 18 atkv. Halldór 17 atkv. Borgþór 17 atkv. Guðný Drífa 17 atkv. Jóhann Þórh. 13 atkv. Til vara: Lárus 3 atkv. Vilhjálmur Karl 1 atkv. Skoðunarmenn: Elvar og Edda endurkjörin

8. Borgór leggur fram eftirfarandi tillögu. • Ályktun aðalfundar félags skógarbænda á Austurlandi Aðalfundur félags skógarbænda á Austurlandi haldinn á Eiðum 9. apríl 2017 beinir því til til Umhverfis og auðlindaráðuneytis að það hlutist til um að fjárframlög til skógræktar á bújörðum verði aukið nú þegar.

Greinargerð. Í hruninu 2008 voru fjárveitingar til skógrektarverkefnanna lækkaðar verulega eins og skiljanlegt er. En þrátt fyrir bættan efnahag á síðustu árum hefur raungildi þessara fjárveitinga farið stöðugt lækkandi. Á þessum tíma hefur bæst nýr kostnaðarliður við verkefnið á Austurlandi sem er millibilsjöfnun. Sá liður er algerlega nauðsynlegur þáttur í umhirðu skógarins til að hann verði að auðlind, en ekki „illgresi“. Með nauðsynlegri umhirðu mun ræktunin fá verulegt efnahagslegt gildi í stað þess að vera sóun á landi og til ama fyrir þá sem um það fara. Til að reyna að mæta að hluta til þessari þörf fyrir umhirðu, hafa fjárveitingar til nýgróðursetninga verið skornar niður þannig að sá þáttur er kominn langt niður fyrir það sem nauðsynleg er til að samfella fáist til lengri tíma í skógarnytjarnar. Timburiðnaður sem stendur frammi fyrir áralöngu gati í framboði á hráefni á sér ekki bjarta framtíð. Nú hefur í raun verið þrengt svo að verkefninu á Austurlandi að fljótlega verðum við að taka ákvörðun um að hætta frekari plöntun, en reyna þess í stað að bjarga sem mestu af þeim skógi sem þegar hefur verið plantað. Jói Þórhalls leggur til að kolefnisbindingu verði bætt inn í tillöguna, Lárus kemur mælir með að ,,illgresi” og sóun á landi verði lagfært og síðan er tillögunni vísað til stjórnar.

• Jói Gísli fer yfir verkefni Lse sem nú er tengt B.Í. meira en áður og fjárveiting til Lse kemur í gegn um rammasamning nýrra búvörusamninga og er 14-15 millj næstu 4 ár. Þá fór hann yfir tillögur frá síðasta aðalfundi Lse og sagði frá nýrri heimasíðu og Fésbókarsíðu. • Kalli spyr um Skógarorku á Hallormsstað sem nú stefnir í að verði lokað í næsta mánuði. Það varð kveikja að löngum og líflegum umræðum þar sem Borgþór fór m.a. yfir framboð af kurli, jafnframt því að greiðslugeta kyndistöðvarinnar fyrir kurl dygði aðeins fyrir kurlun og flutningi en þá væri vinna bóndans óbætt og því varla raunhæft að hægt sé að útvega hráefni fyrir stöðina. Þá sagði hann þetta aðeins vera fyrstu erfiðleikana sem bændur standa frammi fyrir því mikið vanti upp á skráningu skógræktarsvæðanna og úttekt á þeim viði sem þar er til staðar. Þetta verði varla lagfært nema til komi kerfi með rafrænum umhirðuáætlunum. Jói Þórhalls tók í sama streng og sagði nú aðeins millibilsjafnaða um 100 ha á ári en þyrftu að vera 300. Lárus lagði orð í belg og sagði þetta allt af vera vandamál í skógrækt, enda féllu 80-90% verðmæta skógarafurða til við lokahögg.

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl 22:48

Fundarritari. Fundarstjóri.

_____________________ _____________________

Halldór Sigurðsson Edda Björnsdóttir

Aðalfundargerð FSA 2018

Aðalfundur 2016​​

Fundargerð Aðalfundur 2016 19. apríl í húsnæði Barra ehf. og hefst kl 20:05 Maríanna formaður býður fólk velkomið og setur fund. Hún skipar Jóhann Þórhallsson fundarstjóra og Halldór fundarritara. Fundarstjóri leggur fram eftirfarandi dagskrá og gefur formanni orðið með skýrslu stjórnar Dagskrá sem byggir á 5. gr. í lögum félagsins.

1. Fundur settur. Lögmæti fundar kannað. 2. Skýrsla stjórnar frá síðasta aðalfundi. 3. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og afgreiddir. 4 Inntaka nýrra félaga. 5. Félagsgjöld ársins ákveðin. 6. Skýrsla Héraðs og Austurlandsskóga um síðasta ár. 7. Lagabreytingar. 8. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna reikninga. 9. Tillaga hvert oddatöluár um aðal- og varamenn til setu í stjórn Héraðs og Austurlandsskóga 10. Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs. 11. Ólöf Sigurbjartsdóttir úr stýrihópi vegna sameiningar Skógræktar ríkisns og landshlutaverkefnanna segir frá gangi mála 12. Önnur mál 13. Fundi slitið.

1. Fundarstjóri kannar mætingu og eru mættir 25 skógarbændur. Boðað er til fundarins samkv. samþ. félagsins og fundurinn því lögmætur.

2. Skýrsla stjórnar félags skógarbænda á Austurlandi. Í stjórn sitja Halldór Sigurðsson, Maríanna Jóhannsdóttir, Björn Ármann Ólafsson, Borgþór Jónsson, Helgi Bragason.

8 stjórnarfundir hafa verið haldnir á árinu. Félagið hefur haft aðkomu að hefðbundnum verkefnum með samstarfsaðilum og þar má nefna • Skógardaginn mikla í Hallormsstaðaskógi • Jólamarkaður í Barra, Það er mikil vinna sem felst í undirbúningi þessara daga og ég vil nota tækifærið og þakka þeim sem komu að honum kærlega fyrir vel unnin störf. • Skýrslan: Afurðamiðstöð viðarafurða á Austurlandi var unnin og kynnt eftirminnilega. • Almennur félagsfundur þar sem Lára Vilbergsdóttir hjá Austurbrú kynnti sinn hluta skýrslunnar • Skrifað var undir samning vegna kaupa á kurlara þar sem okkar hlutur er 1,5 milljónir kr. • Farin var skemmtileg hópferð á aðalfund LSE í Stykkishólmi sl. haust, farið var í rútu héðan að austan og gist í Skagafirðinum á vesturleiðinni. • Félag skógarbænda fékk 800,000,- styrk frá Uppbyggingarsjóði Austurlands vegna verkefnis sem við sóttum um og heitir „Umbreyting – efnisrannsókn í skógi. Verkefnið verður unnið í samstarfi við Listaháskólann og Afurðamiðstöðin í Fljotsdal verður væntanlega í lykilhlutverki. Frumkvæði að þessari umsókn kom frá Garðari Eyjólfssyni lektor LÍ og umsóknin var unnin af Austurbrú. • Sótt var um 3 milljóna kr. styrk til Framleiðnisjóðs Landbúnaðarins „Þróun og framleiðsla á girðingastaurum úr íslenskum viði“ í samstarfi við LSE. Umsóknin hlaut ekki styrk. • Viðarkyndistöðin á Hallormsstað – beiðni frá Hitaveitunni um beina aðkomu félagsins. Félagið hafnar því en benti á að einstakir bændur geta selt við þangað. Ekki hægt vegna þess að það er ekki starfsmaður og þetta er talsverð vinna. Aftur á móti hefur Þröstur Eysteinsson óskað eftir fulltrúa félagsins samráðsnefnd ásamt fulltrúa Skógræktarinnar til að fjalla um þau mál. Borgþór skipaður í nefndina. • Stjórnin hefur kynnt sér sameiningarmál skógargeirans og komið með athugasemdir þar um bæði á aðalfundinum í Stykkishólmi í haust og á fundi í Umhverfisráðuneytinu með ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra þar sem formaður og gjaldkeri fóru fyrir hönd stjórnar félagsins. • Landsfundurinn verður haldinn hjá okkur í október næstkomandi og stjórn samþykkti að þema fundarins verði „afurðamál“ Búið er að semja við Valaskjalf um að hýsa fundinn og gesti.

3. Reikningar. Rekstrartekjur voru kr. 8.152.629 og rekstrarhagnaður var kr. 3.345.993 en inn kom mikið af styrkjum vegna skýrslu um afurðaverkefni sem eftir er að ljúka uppgjöri á. Nokkrar spuringar komu fram sem gjaldkeri svaraði . Reikningar samþykktir með þorra greiddra atkvæða.

4. Nýir félagar. Máni Sigfússon (Víðilækur), Bergljót Halla Kristjánsdóttir og Jónas Rúnar Ingólfsson (Hryggstekkur) sækja um inngöngu, samþykkt samhljóða.

5. Félagsgjöld. Samþykkt að félagsgjöld verði óbreytt, 7.000 kr. fyrir lögbýli og 1.500 kr. fyrir einstakling.

6. Skýrsla Hask 2015. Sherry Curl flytur skýrslu Hask. Lítið plantað, aðeins 391.230 plöntur sem er það minnsta frá 1990. Slóðagerð var 70.2 km nýjar girðingar 4.5 km jarðvinnsla 30.7 ha og millibilsjöfnun 99.8 ha. All nokkrar umræður urðu um erindi Sherry, einkum hvað orsakir eru fyrir svo lítilliplöntun.

7. Lagabreytingar. Í 5. Gr. a)falli burt ,,skriflega með dagskrá“ en í staðinn komi, rafrænum hætti. Samþykkt með 15 atkv. aðrir sitja hjá. b) Brott falli 6. liður um skýrslu Héraðs og Austurlandsskóga sem brátt heyra sögunni til. Samþykkt með 14 atkv. 2 á móti. c) Jafnframt falli brott 9. liður um tillögu að aðal- og varamanni í stjórn Héraðs og Austurlandsskóga. Samþykkt með 12 atkv. 1 á móti. Eftir breytingarnar er 5. gr. samþykkta FSA þannig. Aðalfundur er æðsta vald félagsins. Með viku fyrirvara fyrir lok apríl ár hvert boðar stjórn aðalfund með rafrænum hætti og telst hann lögmætur sé hann löglega boðaður.

Á dagskrá fundarins eru þessir liðir: 1. Fundur settur. Lögmæti fundar kannað. 2. Skýrsla stjórnar frá síðasta aðalfundi. 3. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins lagðir fram og afgreiddir. 4. Inntaka nýrra félaga. 5. Félagsgjöld ársins ákveðin. 6. Lagabreytingar, hafi komið fram formlegar tillögur þar um og kynntar með fundarboði. 7. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna reikninga. 8. Tilnefna aðal- og varamann til setu í stjórn LSE til eins árs. 9. Önnur mál. 10. Fundi slitið.

Greinin í heild samþykkt með 16 atkvæðum, enginn á móti. 8. Kosningar. Stjórnin endurkjörin með lófataki. Magnhildur Björnsdóttir sem verið hefur annar af tveimur skoðunarmönnum reikninga hefur selt sína jörð og er því ekki kjörgeng lengur. Í hennar stað er kjörinn Elvar vignisson og Edda Björnsdóttir endurkjörin.

9. Ekki virk þetta árið.

10. Stjórn Lse. Jóhann Gísli Jóhannsson kjörinn aðalmaður og Björn Ármann Ólafsson til vara.

11. Gunnlaugur Guðjónsson sviðsstjóri fjármálasviðs skógræktarinnar mætti í forföllum Þrastar Eysteinssonar skógræktarstjóra og fjallaði um ný lög um skógræktina sem liggja fyrir Alþingi og stefnumótun nýrrar stofnunar sem nú virðist komin á góðan skrið. Nokkrar og almennar umræður urðu um erindi Gunnlaugs. M.a. var spurt um markað fyrir kurl á Grundartanga og Bakka, skipurit og aukið fjármagn til skógræktar. Lagt til við stjórn að koma aths. um lagafrumvarpið á framfæri . Jói Þórhalls. sagði bændur hafa haft stjórnarmenn í landshlutaverkefnunum og þannig aðkomu að ákvörðunum. Nú er talað um samráð og kynningu fyrir skógarbændur. Mikil gagnrýni kom fram á þær hugmyndir sem eru um útfærslu á stjórnun skógræktar hvað varðar aðkomu bænda og fjármagn til skógræktar á bújörðum sem allir eru sammála um að sé þungamiðja skógræktar í framtíðinni. Ekki komu fram skýr svör frá Gulla, vitnaði í stefnumótun sem tekur þó ekki yfir lögin.

12. Önnur mál. Helgi Elísson Spyr um kostnað við skýrslu um afurðamiðstöð og hvert verði framhald þess verkefnis. Þorsteinn Pétursson segir ný samþykkta lagabreytingu um að skipa ekki í stjórn Hask vanhugsaða. Jói Gísli segir frá samþykkt tillögu um kolefnismál á Búnaðarþingi og skýrði síðan útreikninga Brynhildar Bjarnadóttur á kolefnislosun og kolefnisbindingu í landbúnaði sem hún vann fyrir Lse. Jói Þórhalls. óskar eftir því að fundurinn beini því til fundarins að hann feli stjórn að gefa ákveðnar athugasemdir við frumvarp til nýrrar skógræktarlaga sem nú eru að fara í umsagnarferli fyrir umhverfisnefnd alþingis. Fundurinn felur stjórn að gera skriflegar athugasemdir við frumvarpsdrögin. Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 10:20 Fundarritari. Fundarstjóri. _____________________ _____________________ Halldór Sigurðsson Jóhann Þórhallsson

bottom of page