Félag skógareigenda á Suðurlandi

July 22, 2020

Árleg Jónsmessuganga FsS var sunnudaginn 21. júní s.l., klukkan sjö um kvöldið.

Gengið var að þessu sinni um skóginn að Núpum í Ölfusi, sem er  næsti bær fyrir neðan Hveragerði þegar ekið er í áttina að Þorlákshöfn.

Skógarbóndinn Guðmundur A. Birgisson leiddi hópinn um skóginn, sem voru nær 60 manns,  og sagði frá þessum einstaka útivistar- og nytjaskógi. Þar sem er að finna allar  helstu trjátegundir, ásamt miklu úrvali af eðaltrjám.

Upphaf skógræktar að Núpum er frá 1985, en stór hluti nytjaskógarins var plantað árið 2000 og næstu ár þar á eftir. Vöxtur skógarins er með eindæmum góður, en athygli vakti eðaltré sem er að finna vítt og breitt um skóginn. Þar á meðal er hlynur sem vex vel og er án allra óþrifa. Unnið er að því að rækta hlyn í nokkrum hekturum lands og verður fróðlegt að f...

June 30, 2020

Aðalfundur 2020

PDF

Aðalfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi 2020, haldinn fimmtudaginn 11.júní að Reykjum í Ölfusi

Formaður félagsins, María E. Ingvadóttir setti 29. aðalfund Félags skógareigenda á Suðurlandi l 17:00 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

Embættismenn fundarins voru María E. Ingvadóttir, sem stjórnaði fundi og Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir sem ritaði fundargerð.

2.

Formaður flutti skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2019-2020 og er hún hér skráð orðrétt:

Á starfsárinu voru haldnir 6 stjórnarfundir, en eins og áður, eru fundargerðir á heimasíðunni okkar, skogarbondi.is, ásamt frásögnum af félagsfundum.

Starfsárið hófst á Jónsmessu, að þessu sinni var efnt til fjölbreyttari fjölskylduhátíðar, skógarhátíðar, á Snæfoksstöðum í samstarfi við Skógræktarfélag Árnesinga.

Ýmis skemmtan var í boð...

Skógargöngur í júní 2020

Skógræktarstjóri og sviðsstjóri skógarþjónustu verða á ferð um landið í júnímánuði.

Því hefur verið ákveðið að blása til samráðsfunda í formi skógargöngu í samstarfi við félög skógarbænda í hverjum landshluta.

Á Suðurlandi verður skógarganga að Núpum í Ölfusi 21.júní kl 19:00

Á Vesturlandi verður skógarganga að Ferstiklu í Hvalfirði 23.júní kl 18:00

Á Norðurlandi verður skógarganga á Hofi í Vatnsdal 24. júní kl 17:00

Á Vestfjörðum verður skógarganga í kjölfarið á aðalfundi Félags skógarbænda á Vestfjörðum sem haldinn verður 26.júní  að Svanshóli í Bjarnarfirði, aðalfundurinn hefst kl 12:30

Á Austurlandi verður skógarganga á Mýrum í Skriðdal 30.júní kl 18:00

Vakin er athygli á að þessir viðburðir er utandyra og fólk beðið að vera klætt eftir veðri.

Hlökkum til að sjá sem fle...

Please reload

Lög félags skógareigenda á Suðurlandi

Lög afgreidd 15.mrs 2017

Lög Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS


1. grein
Félagið heitir Félag skógareigenda á Suðurlandi. Félagssvæði þess er Suðurland og Reykjanes.


2. grein
Heimilisfang þess og varnarþing er að Austurvegi 1, 800 Selfossi.


3. grein
Markmið félagsins eru:
a) Að vera samtök og málsvari þeirra, sem áhuga hafa á að vinna að skógrækt og ræktun
nytjaskóga á félagssvæðinu.
b) Annast samskipti og samningagerð fyrir hönd félagsmanna við þá aðila sem félagsmenn
óska eftir og tilefni er til.
c) Að sjá til þess að félagsmenn eigi kost á fræðslu og leiðbeiningum í skógrækt eins og þörf
er á á hverjum tíma.
d) Að leita markaða fyrir skógarafurðir.


4. grein
Félagar geta þeir orðið sem eru eigendur og/eða ábúendur lögbýla og/eða jarðarhluta á Suðurlandi og
stunda hvers konar skógrækt á jörðum sínum. Eitt félagsgjald greiðist fyrir lögbýli og/eða jarðarhluta.


5. grein
Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins og skal haldinn eigi síðar en 1. júní ár hvert og til hans boðað
með sannanlegum hætti með minnst 10 daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans
boðað. Stjórn félagsins getur boðað til félagsfundar þegar hún telur ástæðu til þess og/eða 1/3 hluti
félagsmanna æskir þess. Skal þá boðað til hans með sama hætti og til aðalfundar.
Verkefni aðalfundar skal vera:
1) Leggja fram skýrslu stjórnar ásamt endurskoðuðum reikningum félagsins til samþykktar.
2) Kosning stjórnar.
3) Kosning fulltrúa í stjórnir, ráð og félagasamtök sem félagið er aðili að hverju sinni.
4) Aðalfundur ákveður árgjöld félagsins.
5) Önnur mál


6. grein
Aðalstjórn félagsins skipa 5 félagsmenn og 3 til vara og fer hún með framkvæmdastjórn félagsins á milli
aðalfunda. Stjórnin má ekki skuldbinda félagið fjárhagslega umfram það sem fram kemur í samþykktum
aðalfundar. Kosningar skulu vera skriflegar og leynilegar og uppástungur því aðeins leyfðar að fundurinn
samþykki.
a) Kjósa skal formann sérstaklega til þriggja ára í senn.
b) Aðra aðalmenn skal kjósa sameiginlegri kosningu og skiptir stjórn með sér verkum að
öðru leyti. Kjörtímabilið er 3 ár.
c) Ritari gegnir stöðu varaformanns.
d) Kjósa skal 3 varamenn til eins árs í senn.
e) Skoðunarmenn eru tveir og tveir til vara kjörnir til eins árs í senn.


7. grein
Ákvörðun um slit félagsins er tekin á aðalfundi, með einföldum meirihluta atkvæða og renna þá eignir
félagsins, ef einhverjar eru, til málefna er samræmast tilgangi félagsins.


8. grein
Lög þessi tóku gildi með samþykki aðalfundar 28.03.1998 og síðari breytingum frá 23. apríl 2010, 5. maí
2012 og 21. apríl 2018. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn félagsins fyrir 1. mars. Tillögur til
lagabreytinga skulu sendar út með boðun aðalfundar. Til breytinga á lögum þessum þarf minnst 2/3 hluta
atkvæða á aðalfundi.
 

Stjórn FsS

kjörin á aðalfundi 6. apríl 2019.

Björn Bjarndal Jónsson

Formaður

Sigríður Jónína Sigurfinnsdóttir

Ritari

Hrönn Guðmundsdóttir

Gjaldkeri

Ísólfur Gylfi Pálmason

Meðstjórnandi

Sólveig Pálsdóttir

Meðstjórnandi

Rafn A. Sigurðsson

Varastjórn

Þórarinn Þorfinnsson

Varastjórn

Agnes Geirdal

Varastjórn

Please reload

Skráðir félagar: 232

Fjöldi jarða: 194

Fjöldi Sveitafélaga: 19 

október 2018

Fundargerðir á Suðurlandi

25.11.2017

5.5.2012

Please reload

Um FsS

Félag skógareigenda á Suðurlandi FsS er hagsmunafélag skógarbænda og félagssvæðið er Suðurland, frá Reykjanesskaga til Hornafjarðar. Markmið félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna og hafa samskipti við yfirvöld um málefni félagsins, stuðla að fræðslu til félagsmanna og nýjum leiðum til nýtingar skógarafurða.

FsS er málsvari þeirra sem hafa áhuga á skógrækt og bættri stöðu skógræktar sem atvinnugreinar. Sambærileg félög starfa í öðrum landshlutum og regnhlífarsamtök þeirra eru Landssamtök skógareigenda LSE. Félagið tilnefnir einn mann í stjórn Landssamtaka skógareigenda, en það starfar líkt og önnur búgreinasamtök. Landssamtökin eru félagar í Bændasamtökum Íslands og eiga fulltrúa á Búnaðarþingi.

Við hvetjum alla skógarbændur á Suðurlandi til að ganga í félagið. Við hvetjum einnig skógarbændur til að taka þátt í félagsstörfum og skemmtiferðum á vegum félagsins. Upplýsingar um félagsfundi og aðra atburði á vegum félagsins er að öllum jafnaði komið á framfæri við félagsmenn með tölvupósti. Fundargerðir birtast á heimasíðunni, skogarbondi.is

Nánari upplýsingar veitir María E. Ingvadóttir í síma 895 8835, eða í tölvupósti á netfangið mariaei@simnet.is

Með skógarkveðju,

Félag skógareigenda á Suðurlandi

Merki félags skógareigenda á Suðurlandi

 Landssamtök skógareigenda (LSE)  - Bændahöllinni við Hagatorg  - 107 Reykjvaík  -  GSM: 775 1070  -  hlynur@skogarbondi.is - kt 660897-2089