Keldur
Keldur

press to zoom
Keldur
Keldur

press to zoom
1/1

Félag skógareigenda á Suðurlandi

Stjórn FsS

kjörin á aðalfundi 11.júní 2020.

Björn Bjarndal Jónsson

Formaður

Sigríður Jónína Sigurfinnsdóttir

Ritari

Hrönn Guðmundsdóttir

Gjaldkeri

Ísólfur Gylfi Pálmason

Meðstjórnandi

Sólveig Pálsdóttir

Meðstjórnandi

Rafn A. Sigurðsson

Varastjórn

Þórarinn Þorfinnsson

Varastjórn

Agnes Geirdal

Varastjórn

Please reload

Skráðir félagar: 232

Fjöldi jarða: 194

Fjöldi Sveitafélaga: 19 

október 2018

Skráning í LSE

Fundargerðir á Suðurlandi

Um FsS

Félag skógareigenda á Suðurlandi FsS er hagsmunafélag skógarbænda og félagssvæðið er Suðurland, frá Reykjanesskaga til Hornafjarðar. Markmið félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna og hafa samskipti við yfirvöld um málefni félagsins, stuðla að fræðslu til félagsmanna og nýjum leiðum til nýtingar skógarafurða.

 

FsS er málsvari þeirra sem hafa áhuga á skógrækt og bættri stöðu skógræktar sem atvinnugreinar. Sambærileg félög starfa í öðrum landshlutum og regnhlífarsamtök þeirra eru Landssamtök skógareigenda LSE. Félagið tilnefnir einn mann í stjórn Landssamtaka skógareigenda, en það starfar líkt og önnur búgreinasamtök. Landssamtökin eru félagar í Bændasamtökum Íslands og eiga fulltrúa á Búnaðarþingi.

Við hvetjum alla skógarbændur á Suðurlandi til að ganga í félagið. Við hvetjum einnig skógarbændur til að taka þátt í félagsstörfum og skemmtiferðum á vegum félagsins. Upplýsingar um félagsfundi og aðra atburði á vegum félagsins er að öllum jafnaði komið á framfæri við félagsmenn með tölvupósti eða á fésbókarsíðu félagsins. Fundargerðir birtast á heimasíðunni, skogarbondi.is

Nánari upplýsingar veitir Björn Bjarndal Jónsson í síma 899 9302, eða í tölvupósti á netfangið bjorn@bjarndal.is

 

Með skógarkveðju,

Félag skógareigenda á Suðurlandi

Lög félags skógareigenda á Suðurlandi

Lög afgreidd 15.mrs 2017

Lög Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS


1. grein
Félagið heitir Félag skógareigenda á Suðurlandi. Félagssvæði þess er Suðurland og Reykjanes.


2. grein
Heimilisfang þess og varnarþing er að Austurvegi 1, 800 Selfossi.


3. grein
Markmið félagsins eru:
a) Að vera samtök og málsvari þeirra, sem áhuga hafa á að vinna að skógrækt og ræktun
nytjaskóga á félagssvæðinu.
b) Annast samskipti og samningagerð fyrir hönd félagsmanna við þá aðila sem félagsmenn
óska eftir og tilefni er til.
c) Að sjá til þess að félagsmenn eigi kost á fræðslu og leiðbeiningum í skógrækt eins og þörf
er á á hverjum tíma.
d) Að leita markaða fyrir skógarafurðir.


4. grein
Félagar geta þeir orðið sem eru eigendur og/eða ábúendur lögbýla og/eða jarðarhluta á Suðurlandi og
stunda hvers konar skógrækt á jörðum sínum. Eitt félagsgjald greiðist fyrir lögbýli og/eða jarðarhluta.


5. grein
Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins og skal haldinn eigi síðar en 1. júní ár hvert og til hans boðað
með sannanlegum hætti með minnst 10 daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans
boðað. Stjórn félagsins getur boðað til félagsfundar þegar hún telur ástæðu til þess og/eða 1/3 hluti
félagsmanna æskir þess. Skal þá boðað til hans með sama hætti og til aðalfundar.
Verkefni aðalfundar skal vera:
1) Leggja fram skýrslu stjórnar ásamt endurskoðuðum reikningum félagsins til samþykktar.
2) Kosning stjórnar.
3) Kosning fulltrúa í stjórnir, ráð og félagasamtök sem félagið er aðili að hverju sinni.
4) Aðalfundur ákveður árgjöld félagsins.
5) Önnur mál


6. grein
Aðalstjórn félagsins skipa 5 félagsmenn og 3 til vara og fer hún með framkvæmdastjórn félagsins á milli
aðalfunda. Stjórnin má ekki skuldbinda félagið fjárhagslega umfram það sem fram kemur í samþykktum
aðalfundar. Kosningar skulu vera skriflegar og leynilegar og uppástungur því aðeins leyfðar að fundurinn
samþykki.
a) Kjósa skal formann sérstaklega til þriggja ára í senn.
b) Aðra aðalmenn skal kjósa sameiginlegri kosningu og skiptir stjórn með sér verkum að
öðru leyti. Kjörtímabilið er 3 ár.
c) Ritari gegnir stöðu varaformanns.
d) Kjósa skal 3 varamenn til eins árs í senn.
e) Skoðunarmenn eru tveir og tveir til vara kjörnir til eins árs í senn.


7. grein
Ákvörðun um slit félagsins er tekin á aðalfundi, með einföldum meirihluta atkvæða og renna þá eignir
félagsins, ef einhverjar eru, til málefna er samræmast tilgangi félagsins.


8. grein
Lög þessi tóku gildi með samþykki aðalfundar 28.03.1998 og síðari breytingum frá 23. apríl 2010, 5. maí
2012 og 21. apríl 2018. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn félagsins fyrir 1. mars. Tillögur til
lagabreytinga skulu sendar út með boðun aðalfundar. Til breytinga á lögum þessum þarf minnst 2/3 hluta
atkvæða á aðalfundi.
 

Merki félags skógareigenda á Suðurlandi