top of page

Stjórnarfundir FsS 2020-2022

10. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 12. október 2022 kl 21:30


Mætt voru Björn B. Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Hrönn Guðmundsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Ragnheiður Aradóttir.


1) Frá því síðast. Frekar lítið hefur gerst frá síðasta fundi. Fresta þurfti kynningarfundi vegna stefnumótunar félagsins. Formaður átti fund með Guðríði Helgadóttur og Björgvini Eggertssyni hjá Garðyrkjuskólanum/Fsu. Í athugun er hvort hægt verði að koma af stað fræðslupökkum fyrir skógarbændur á næstunni, þar er um að ræða Grænni skóga 1 og 2.

2) Stefnumótun FsS. Andrea náði ekki að klára að vinna stefnumótun félagsins í tíma, þannig að fresta þurfti kynningarfundinum sem átti að vera 8. október. Hann verður haldinn 5. nóvember á Hótel Selfoss.

3) Landbúnaðarsýning. Hlynur Gauti hefur sent út póst og beðið félaga að ath hvort einhver gæti verið í bás Kolefnisbrúarinnar á Landbúnaðarsýningunni. Lítillega rætt um það.

4) Fræðslufundir. Ákveðið var á síðasta stjórnarfundi að halda fræðslufund, almennan félagsfund í nóvember. En vegna þess að kynningarfundur v stefnumótunarinnar verður ekki fyrr en í nóvember, þá þótti stjórn það ekki ganga upp. Hins vegar mun formaður kanna hvort hægt verði að fá fyrirlesara sem myndi flytja erindi í lok kynningarfundarins, þann 5. nóv.

5) Annað. Samráðsfundur með Skógræktinni verður fljótlega. Sigríður Júlía hefur látið af störfum sem fagstjóri Skógræktarinnar en Hrefna Jóhannesdóttir á Silfrastöðum er tekin við því starfi. Rætt um að reyna að fá Hrefnu í heimsókn til stjórnar.

Næsti stjórnarfundur verður á Teams þriðjud. 1. nóvember kl 20:15


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl rúmlega 22

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir9. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS

haldinn á Selfossi 1. september 2022 kl 9:00


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Rafn A. Sigurðsson, Agnes Geirdal, Hallur Björgvinsson og Andrea Rafnar. Ragnheiður boðaði forföll.


Björn setti fund og bauð alla velkomna.


Aðal efni fyrri hluta fundarins, er áframhaldandi stefnumótunarvinna með Andreu. Einnig sat Hallur fundinn, fyrri hlutann. Seinni hlutinn var eingöngu stjórnarfundur.


Björn sagði frá því að hætt væri við málþing og árshátíð skógarbænda á landsvísu, sem vera átti í Reykholti í Borgarfirði 22. okt nk.


Einnig kom hann með þær gleðifréttir að Fsu/Garðyrkjuskólinn á Reykjum, hafi ákveðið að hefja endurmenntun fyrir fólk í græna geiranum og þá m.a. fyrir skógarbændur.


Andrea tók við stjórninni og nú var unnið með Framtíðarsýn félagsins. Hvernig sjáum við FsS fyrir okkur árið 2050.


Fundarmenn fóru í hugarflug, og margt kom fram. Andrea skráði það allt niður og mun það birtast síðar.


Þá er eftir að hugsa betur um hver GILDI félagsins eigi að vera. Stjórnarmenn hafa áður komið með yfir 30 tillögur/hugmyndir að gildum, en munu nú hugsa það betur fyrir næsta fund.


Ákveðið að við höldum okkur við að kynningarfundur á stefnumótun FsS, verði á Hótel Selfossi 8. okt nk.


Annar fundur verður síðan með Andreu eftir fundinn 8.október.


Seinni hluti fundarins, stjórnarfundur, hófst kl 11:45


Björn fór yfir starf félagsins í sumar og hvað framundan er.


Formaður mun f.h. FsS taka á móti 2 hópum nú í september. Fyrst mun Björn taka á móti finnskum ráðgjöfum í skóginum í Hrosshaga, þann 9. september þar sem þeir verða fræddir m.a. um bændaskógrækt.


Þá hefur FsS skipulagt skógarprógramm fyrir sænska nemendur úr Háskólanum í Umeå, dagana 15. – 18. september. Nokkrir aðilar innan skógargeirans munu taka á móti hópnum, auk þess sem formaður mun ferðast með hópnum um uppsveitir.


Þá fór formaður sl. mánudag í ferð um uppsveitir Árnessýslu með eiganda Artic Pland slf, til að kynna fyrir honum möguleika á nýtingu á íslensku timbri til margs konar nota.


Jónsmessuganga skógarbænda í Þórsmörk gekk vel. Rúmlega 40 manns tóku þátt í ferðinni, enda þótt nokkrir sem höfðu skráð sig, komust ekki með vegna Covid. Hallur Björgvinsson, Hálfdán Ómar á Ytra-Seljalandi, Ásgeir í Stóru-Mörk og Hreinn Óskarsson sáu um leiðsögn í ferðinni, sem tókst vel í alla staði.


Rætt um að gott væri að ákveða fljótlega Jónsmessugöngu næsta árs, stað og stund.


Ákveðið að Skógardagur sem frestað var sl sumar, verði haldinn með svipaðri dagskrá í maí-júní 2023.

Stefnt að því að halda fræðslufund fyrir félagsmenn líklega 12. nóvember.


Ákveðið að miða við að stjórnarfundir verði 1. miðvikudaga í hverjum mánuði, og jafnvel oftast á Teams, því það hefur komið vel út. Næsti fundur verður 5. okt kl 20.


Vinna þarf að því að koma upp virkari fésbókarsíðu, því sú sem við erum með er lokuð og það kemur ekki nógu vel út, og allt of fáir eru þar inni.


Sólveig spyr hvað hafi komið upp á og hvers vegna hafi verið hætt við málþingið 22. okt. Björn útskýrði að þar hefðu nokkur atriði komið til. M.a. kom í ljós að verð í gistingu var of há og vestlendingar töldu að áhættan væri of mikil fyrir FsV ef skráningar yrðu fáar. Einng telja nokkrir formenn skógarbændafélaga að samkomur sem þessar eigi að vera í nafni Skóg-BÍ.


Ákveðið hefur verið að 12. ágúst verði skógarganga í Borgarfirði sem vestlendingar muni sjá um. Gangan mun verða opin fyrir öllum skógarbændum á landinu.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 12:30


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


8. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 23.5.2022 kl 20:00


Mætt voru

Björn B. Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Hrönn Guðmundsdóttir og Rafn A. Sigurðsson.


Björn B. Jónsson setti fundinn


1) Skipun embætta innan stjórnar FsS. Hrönn gefur kost á sér áfram sem gjaldkeri og Sigríður gefur kost á sér sem ritari. Hvoru tveggja var samþykkt.


2) Jónsmessuganga. Upp hefur komið hugmynd um að fara inn í Þórsmörk. Björn hefur skoðað ýmsa möguleika síðustu daga varðandi nánara skipulag. Farið verður sunnudaginn 26. júní. Gert er ráð fyrir að fara með rútu kl 8 að morgni frá Reykjavík og vera komin til baka kl 9 að kvöldi. Fararstjóri verður Hreinn Óskarsson, en hann er sérfræðingur í gróðurfari Þórsmerkur.


3) Fréttir af Skóg-Bí. Björn hefur undanfarið mætt á 2 teamsfundi og sagði frá þeim. Annar þeirra var aukafundur í LSE. 1 tillaga lá fyrir þeim fundi og var hún samþykkt. Hún fjallaði um að ef LSE yrði lagt niður, þá færu eigur félagsins til skógarbændafélaganna. Hrönn sagði að næsti stjórnarfundur Skóg-BÍ sá áætlaður næsta miðvikudag.


4) Önnur mál. Leshópar eru að fara af stað fljótlega.

Halda þarf næsta stjórnarfund fyrir Jónsmessugönguna. Einnig var ákveðið að halda stjórnarfundi 2. miðvikud. í hverjum mánuði kl 20. Sá fyrsti verður í ágúst.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 20:30

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir7. Stjórnarfundur/vinnufundur

Vinnufundur stjórnar Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS ásamt gestum,

haldinn á Selfossi 19.maí kl 9:00


Mætt voru; Björn B Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsd. Sólveig Pálsd. Agnes Geirdal og Rafn A. Sigurðsson. Einnig Andrea Rafnar, Hallur Björgvinsson og Gunnar Sverrisson. Ragnheiður var í sambandi með fjarfundarbúnaði og Hrönn boðaði forföll.

BBJ setti fund, sem er eingöngu vinnufundur með Andreu vegna stefnumótunarvinnu. Stjórnarfundur hefur verið boðaður næsta mánudagskvöld á teams, því stjórn á eftir að skipta með sér verkum ofl.

BBJ byrjaði á hugarflugi og fór yfir stöðuna hvað varðar samskipti FsS og Skógræktarinnar og ýmsa fleiri þætti hvað varðar stöðu félagsins, hlutverk o.fl.

Andrea tók við og stýrði umræðunni. Til að byrja með, í beinu framhaldi af hugleiðingum Björns, um stöðu félagsins gagnvart Skógræktinni. Síðan tók við vinna við að yfirfara og ræða ýmsa þætti sem fram komu á vinnufundi með leshópum, þegar þeir fóru af stað.

Ákveðið að vinnufundur stjórnar með Andreu vegna stefnumörkunar verði 1. setember n.k. klukkan 9:00 á Selfossi og síðan fundur með skógarbændum um stefnumörkun 29. september (1. okt til vara).


Fundi slitið kl 11:30

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


6. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 25.4.2022 kl 17


Mætt voru Björn B. Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal, Andrea Rafnar og Hallur Björgvinsson. Hrönn Guðmundsdóttir boðaði forföll.

1) Stefnumótun og aðalfundur

Björn og Andrea ræddu það sem kom út úr fundinum með leshópunum. Andrea mun kynna það á aðalfundinum nk föstudag. Hún nefnir verkefnið „Fræ til framtíðar“ og voru allir ánægðir með það.

BBJ leggur til að við frestum því fram á haustið eða síðsumars, að vinna áfram að stefnumótun félagsins. Nú er komið að annatíma hjá skógarbændum. Samþykkt.

Rætt um að stjórn hittist um miðjan ágúst, og farið verði dýpra yfir það sem komið er, áður en það verður kynnt fyrir félagsmönnum.

AR segir að við þurfum trúlega að hittast 1-3 sinnum og móta stefnuna, þurfum að fara vel yfir þetta áður en það verður kynnt fyrir félagsmönnum.

Stefnt verður að næsta stjórnarfundi 19. maí kl 9:00.

ÍGP spyr hve miklu sé nú þegar búið að kosta til þessarar vinnu. Svarið er að það er um helmingur af því sem áætlað er að eyða í þetta verkefni.

BBJ. Gaman væri ef komin yrði nokkuð góð beinagrind að stefnunni í haust, þannig að hægt yrði að kynna hana, þegar skógarbændur af landinu öllu munu hittast í október.

Ekki gafst tími til að yfirfara nákvæmlega hvern lið sem kom fram á fundi með leshópunum, en þeir sem eru með punkta, munu senda þá til Andreu.

2) Skógardagur

Ákveðið að stefna að því að skógardagur og ferðalag, sem var frestað sl ár, verði síðsumars eða í haust.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 17:30

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir5. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 19.4.2022 kl 15


Mætt voru Björn B. Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Andrea Rafnar. Hrönn Guðmundsdóttir boðaði forföll.

Björn B. Jónsson setti fundinn og bauð Andreu Rafnar velkomna á fundinn. Þegar leshópunum var komið af stað, þá var vinnufundur með stjórn og þátttakendum í leshópunum. Andrea er búin að taka saman það sem kom út úr þeirri vinnu. Hún vinnur nú við að taka saman fyrstu drög að framtíðar stefnu FsS til stjórnar félagsins.

Boðað verður til nýs stjórnarfundar mánudaginn 25. apríl, þar sem farið verður yfir drögin. Hallur Björgvinsson hjá Skógræktinni verður boðaður á þann fund.

Rætt var lítilega um stefnuna og hvað hún mun innihalda.

Samþykkt að fresta frekari umræðu fram til næsta stjórnarfundar FsS.

Fundi slitið kl 15:30

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


4. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 10.4.2022 kl 17.


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir og Sigríður J. Sigurfinnsdóttir.

Tæknileg vandamál komu upp hjá Sólveigu og Agnesi með fundinn og Ísólfur Gylfi boðaði forföll.

Björn setti fundinn, sem var eingöngu undirbúningur fyrir aðalfund félagsins.

1) Lagabreytingar. Eftir vinnufund stjórnar með Andreu Rafnar, í febrúar sl , kom fram þörf á lítils háttar lagabreytingum. Samþykkt að senda þær tillögur með aðalfundarboði.

2) Stefnumótunarvinnan. Andrea mun kynna stefnumótunarvinnuna á aðalfundinum, stjórn þarf að fara yfir þau atriði með Andreu. Reynum að halda stjórnarfund, með hrenni, 19. apríl, ef það gengur upp.

3) Tillögur fyrir aðalfund. Stjórn ákvað að leggja 2 tillögur fyrir aðalfund. A) Að hvetja félaga til að mæta á málþing og árshátíð á Vesturlandi 22. okt nk. B) Að skora á menntamálaráðherra að tryggja framtíð Garðyrkjuskólans að Reykjum.

4) Fundarstjóri og fundarritari. Ekki er alveg frágengið hver verður fundarstjóri, en ritari félagsins mun sjá um að rita aðalfundargerð.

5) Stjórnarkjör. Þetta ár á Hrönn ganga út úr stjórn, hún gefur kost á sér til áframhaldandi starfa. Ísólfur Gylfi hefur óskað eftir að ganga úr stjórn, en hann var kosinn fyrir ári síðan, til 3ja ára. Kjósa þarf því um 1 aðalmann til 2ja ára og annan til 3ja ára. Agnes gefur kost á sér áfram i varstjórn, á fundinum kom ekki fram með aðra varamenn, hvort þeir gefi kost á sér áfram.

6) Önnur mál. Á aðalfundinum mun Hallur Björgvinsson segja frá því helsta frá Skógræktinni.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 17:30

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir3. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS

Vinnufundur haldinn á Selfossi 11. febrúar 2022 kl. 13.


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Andrea Rafnar.

Björn setti fund. Fór hann yfir ýmsa þætti í starfi félagsins og af hverju við viljum marka okkur stefnu.

- Við viljum gefa okkur góðan tíma í vinnuna, hvar viljum við vera eftir t.d. 20 ár 30 ár ?

- Nytjaskógrækt á Íslandi er u.þ.b. 30 ára og var hún frumkvöðlastarf unnin af bændum.

- Félagskerfi skógarbænda í landinu er á tímamótum og því viljum við grípa inn í núna.

- Sumir skógarbændur eru hættir að hugsa um gróðursetningar og komnir í umhirðu skóga og farnir að huga að úrvinnslu.

- Við viljum, á einhverjum tímapunkti, kynna þessa stefnumótun fyrir félögum annars staðar á landinu.

- Við miðum við að stefnumótunina verði hægt að kynna fyrir félagsmönnum á aðalfundi FsS sem er fyrirhugaður 29. apríl nk.

- Hallur Björgvinsson fulltrúi frá Skógræktinni vill vera með okkur og taka þátt í þessari vinnu.

- Markaðssetja þarf skógana sem fjölskyldufyrirtæki/skógafyrirtæki.

- Björn mun senda fundarmönnum heimsíður norrænu skógarsamtakanna til að menn geti áttað sig á og séð fyrirmyndir að framtíðarformi félagasamtaka skógarbænda á Íslandi.


Andrea fór yfir áætlun um hvernig við munum vinna að stefnumótuninni.

Síðan byrjuðu stjórnarmenn þá vinnu, og hófst hún með hugmyndaflæði um gildi félagsins og tilgang/markmið. Einnig Svót-greiningu um styrkleika/veikleika og tækifæri/ógnir.


Rætt um hvenær verði hægt að koma leshópum af stað, en það hefur dregist vegna covid og nú sem stendur er mikill ófriður af veðri og færð. Ákveðið að láta fólk vita af þvi, að þeir fari sem fyrst af stað, eða um leið og aðstæður leyfa.

Stjórn hefur áhuga á að heimsækja og skoða hinn nýja Kvistabæ.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 16

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


2. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 7.2.2022 kl 17


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Agnes Geirdal.

1) Auglýsing frá Kolviði. Reynir Kristinsson stjórnarformaður Kolviðar, hefur óskað eftir að komast í tengingu við landeigendur og skógræktarfólk á Suðurlandi. Hann sendi ritara nýlega bréf þess efnis. Stjórn samþykkti að áframsenda bréfið á netfangalista FsS og ritara falið að sjá um það.

2) Start á leshópum. Vegna covid hefur dregist að koma leshópum af stað. Rætt um hvort við ættum að stefna á byrjun mars. Stutt er í næsta stjórnarfund, vinnufund sem verður næsta föstudag og verður þetta þá rætt betur.

3) Aðalfundur FsS. Stefnt er að því að halda aðalfund 29. apríl kl 15 á Reykjum í Ölfusi.

4) Fjámál FsS og uppfært félagatal. Rætt um fjárhag félagsins, en hann er nokkuð góður. Einnig um undirbúning vegna aðalfundar, eins og t.d. hvort þörf sé á lagabreytingum. Til að byrja með tekur Björn að sér að lesa yfir lögin og senda til stjórnarmanna ef einhverjar hugmyndir kvikna um breytingar á lögunum. Stjórnarmenn eru langt komnir með að yfirfara félagatalið, en þvi hefur verið skipt á milli manna.

5) Teams fundur með Gunnari formanni BÍ og Hlyni Gauta starfsmanni BÍ, þann 14. febr nk. Stjórn BÍ býður félögum í búgreinadeild skógarbænda til tölvufundar og fagnar aðild skógarbænda að nýrri skógardeild BÍ. Björn hvatti stjórnarmenn til að mæta á fundinn.

6) Búgreinaþing BÍ. 3 mars nk. Ekki er enn ákveðið hvort fundurinn verði líka á netinu. Fram kom að mörgum stjórnarmönnum finnist lítið lýðræði og margt óljóst varðandi uppbyggingu kerfisins og val á þingfulltrúum.

7) Önnur mál. Aðeins rætt um fyrirhugaðann vinnufund með Andreu Rafnar, nk föstudag.


Fundi slitið kl 18

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


1. Stjórnarfundur 2022

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 5.1.2022 kl 14


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal, Hallur Björgvinsson og Andrea Rafnar.

Björn B. Jónsson setti fundinn og bauð sérstaklega velkomin þau Hall Björgvinsson frá Skógræktinni og Andreu Rafnar, en hún hefur aðstoðað ýmsa aðila við að móta sína framtíðar stefnu. Það er einmitt aðal og eina efni fundarins; að byrja að ræða og vinna að mótun framtíðarstefnu fyrir Félag skógareigenda á Suðurlandi.

Björn óskaði öllum gleðilegs árs og þakkaði fyrir liðið ár. Hann fór lauslega yfir síðustu verkefni stjórnar. Björn sagði frá því að honum þætti betra að hafa fulltrúa frá Skógræktinni með okkur, taldi gott að Skógræktin væri upplýst um starfsemi félagsins. Einnig kynnti hann félagið og uppbyggingu LSE, ásamt öðrum þáttum skógræktarstarfsemi á Íslandi fyrir Andreu. Einnig var Agnes búin að vera í sambandi við Andreu og hefur kynnt félagið fyrir henni. Stjórn hefur rætt og haft áhuga á að fá óháðan aðila til að vinna markmiðasetningu fyrir félagið til framtíðar. Og þetta er fyrsti fundur með Andreu til að kanna hvort hún vilji og geti unnið með okkur að því.

AR: Markmiðasetning er hluti stefnumótunar sem og mótun framtíðarsýnar, hlutverks og markmiða. Lokaafurð stefnumótunarvinnunnar er síðan aðgerðaáætlun sem sýnir hvaða aðgerða þarf að grípa til til að ná markmiðum og framtíðarsýn. Í aðgerðaáætlun kemur fram hver á að gera hvað, hvenær og hvernig.

BBJ: Ein hugmynd er að nýta leshópana, sem fara af stað þegar covid leyfir, fá hópana til að vera með í hugarflæði og stefnumótun. Það eru um 30 manns skráðir í leshópana. Síðan ættu að verða fundir með félögunum.

AR: Hún myndi halda svokallaða „brainstorming“ fundi, eða hugarflæði, þar sem allir skrifa niður sínar hugmyndir og hún síðan vinna úr því.

BBJ: Við þurfum að skoða dáldið hver stefnan hefur verið á norðurlöndunum. Kynna okkur þau mál betur. Spá í hvað við viljum ganga langt. Félag eins og Sötra í Svíþjóð er t.d. með 3000 manns í vinnu.

AR: Þurfum við ekki að hittast, hún og stjórnin og taka 1 fund í hugarflæði, þessi hópur? Það væri kannski gott að byrja þar.

Félagar tóku vel í þessa hugmynd.

AR: Félög kosta oft miklu til í svona vinnu, en svo gerist ekkert í framhaldinu. Því er eftirfylgni stefnumótunarvinnunnar einn mikilvægasti hluti hennar, ef eftirfylgnin er ekki í lagi er allt unnið fyrir gýg.

Rætt var um starf félaganna í öðrum landshlutum. Félögin vinna ekki öll á sama máta. Sum hafa einbeitt sér meira að kjarabaráttunni. En menn voru sammála um að svona stefnumótun þarf að vinna á landsvísu og gott væri að hafa samband við hin félögin seinna meir.

HB: Einnig er mikið að gerast í skógræktarfélögunum út um allt.

BBJ: Öll félögin innan LSE eru búin að samþykkja að á haustin verði fræðsludagur og síðan árshátíð í framhaldi. Næsta haust gætum við hugsanlega kynnt þessa vinnu okkar, og jafnvel sagt frá henni á aðalfundinum í vor.

Rætt var um kostnað við vinnu Andreu, hún ætlar að leggja fram hugmyndir að kostnaði til formanns og gjaldkera til að byrja með.

Stefnum á stjórnarfund eftir hálfan mánuð, þar sem tekin veður ákvörðun um hvort Andrea verði ráðin í þetta verkefni. Ef svo yrði, verður stefnt að vinnufundi með Andreu þann 11. febrúar.

Fundi slitið kl 15

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


14. Stjórnarfundur

Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 17.12.2021 kl 10


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal.

Björn B. Jónsson setti fundinn

1) Frá því síðast. Skógræktin er nú komin aftur í Landbúnaðarráðuneytið og stjórn fagnar því.

2) Fundur formanna skógarbændafélaga. Björn sagði frá því að formenn allra skógarbændafélaganna hafa nýlega haldið 2 teams fundi. M.a. var eftirfarandi samþykkt og bókað: „Árlegur hittingur skógarbænda. Samþykkt að halda málþing skógarbænda og árshátíð, þriðju helgina í október ár hvert. Vesturland byrjar á næsta ári, síðan Vestfirðir, Norðurland, Austurland og að lokum Suðurland árið 2026 áður en nýr hringur verður farinn. Samþykkt að allar stjórnir bóki um þessa samþykkt á sínum fundum.“ Stjórn fagnar þessari ákvörðun.

3) Skipulag til framtíðar. Núverandi stjórn nýrrar skógar-búgreinadeildar mun leggja tillögu fyrir búgreinaþing í byrjun mars um hvort ný stjórn verði skipuð 3 eða 5 mönnum. Stjórn ræddi um hvort væri betra, en ákvað að taka aðra umræðu um málið á nýju ári.

Rætt um fyrirhugaða stefnumótun/markmiðasetningu fyrir FsS. Agnes sagði frá undirbúningsvinnu sinni, og að hún hefur talað við Andreu Rafnar um það hvort hún hugsanlega myndi taka að sér vinnu við stefnumótunina. Hún mun væntanlega vera með okkur á næsta stjórnarfundi í byrjun janúar til að skoða þetta mál betur með okkur. Einnig var rætt um að slík vinna þyrfti að fara fram á landsvísu.

4) Nafnið á félaginu. Í ljós hefur komið að þó félaginu hafi fyrir all mörgun árum verið breytt úr Félagi skógarbænda á Suðurlandi yfir í Félag skógareigenda á Suðurlandi, þá hafi sú breyting ekki náð áfram í kerfinu, þannig erum við skógarbændur hjá Þjóðskrá og Skattinum, þó í lögum félagsins standi skógareigendur. Fundarmenn voru sammála um að breyta nafninu aftur í Félag skógarbænda á Suðurlandi, en til þess þarf lagabreytinu. Samþykkt að endurskoða lög félagsins.

5) Uppfært félagatal. Vinna stendur yfir við að lagfæra félagatalið og bæta inn í skráningu eftir þörfum.

6) Samráðsfundur Skógræktar og skógarbænda 15. des sl. Sagt frá nýrri reglugerð um viðhald á girðingum, en nú fá skógarbændur aftur greitt fyrir viðhaldsvinnu. Einnig var rætt um Kolefnisvottun, ekki síst á eldri skógræktarjörðum. Þröstur Eysteinsson sagði að það væri mikið að gerast í þessum málum og hröð þróun í vottunarmálum eldri skóga. Sigríður Júlía sagði frá þjónustukönnun Skógræktarinnar. Einnig var rætt um plöntumál og þær góðu fréttir hafa nýlega komið að Finnar hafi loks náð talsverðu af lerkifræi. Reyna á að fjölga þessum samráðsfundum.

7) Jólakort. Nú er komið úr prentun jólakort sem stjórn mun senda félagsmönnum, með fallegri mynd eftir Agnesi Geirdal.

8) Stjórnarfundur SkógBÍ. Stjórnarfundur skógardeildar var í síðustu viku. Mörg mál voru rædd, og mörg mál þarf að ræða á næstu vikum og mánuðum. T.d. hvað verði um LSE, en samtökin eiga sannanlega helmingshlut í Kolefnisbrúnni og því ekki hægt að stinga því bara ofan í skúffu, þó hlutverk þess sé ekki orðið mikið. Ekki hafa margir skógarbændur gengið í Bændasamtökin, og er spurning hvað gerist og hvernig hlutirnir þróast ef ekki fjölgar í þeirra hópi.

9) Næsti fundur og önnur mál. Lítillega rætt um síðustu fundargerð. Næsti fundur ákveðinn 5. janúar nk kl 13, annað hvort Teams fundur eða í fundarsal BSSL á Selfossi.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 11:20


Sigríður J. SigurfinnsdóttirStjórnarfundur


13. Stjórnarfundur


Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 11.11. 2021 kl 10:00


Mætt voru Björn B Jónsson, Sigríður Jóna Sigurfinnsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Sólveig Pálsdóttir, Agnes Geirdal og Hrönn Guðmundsdóttir sem ritaði fundargerð


1. a. Frá síðast. Búið er að fresta málþingi um kolefnisbrúna og árshátíð skógarbænda um óákveðinn tíma. Lítið er að gerast í nýrri skógardeild BÍ og hefur BBJ óskað eftir fundi í deildinni eða í stjórn LSE en ekki hefur orðið við því fyrr en nú, en búið er að boða til örfundar til að taka fyrir erindi frá Skógræktinni er varðar viðhaldssktyrk girðinga til skógarbænda.

b. Seint og illa gengur að auka inngöngu skógareigenda að bændasamtökunum, en einungis eru 12 sunnlenskir skógareigendur skráðir í BÍ, sem skógarbændur af 198, sem eru skráðir í FsS.

c. BBJ ásamt fleirum sem tengdust stjórn FsS fóru á fund bændasamtakanna, sem haldinn var á Hótel Selfossi í október síðastliðinn. Þar var farið inn á félagsaðild og störf deilda innan BÍ, en þar kom fram að ekki er gert ráð fyrir neinu fjármagni til handa deildum úr sameiginlegum sjóði BÍ og eru fulltrúar deildanna að mestu ólaunaðir.

c. BBJ hefur óskað eftir fundi með formönnum Félaga skógarbænda á landsvísu og verður sá fundur fimmtudaginn 18. nóv.

d. Rætt var um eflingu félagsstarfsins og mikilvægi þess að skógareigendur vissu af félaginu okkar og lagði Agnes Geirdal til að stjórnin sendi jólakort á alla félagsmenn. Sigríði Jónínu var falið að heyra í prentsmiðju varðandi prentun jólakorta með fallegum texta og undirskrift stjórnarinnar og fá tilboð í verkið. Agnes tekur að sér að sjá um listræna hlið málsins.

e. Félagatal FsF er að nálgast 200 félaga. Lagt var til að stjórnin færi yfir félagatalið og lagfærði villur þar sem við sjáum. BBJ byrjar og lætur ganga til næsta og þannig koll af kolli. Félagtalið endar svo hjá SJS sem kemur leiðréttingunum inn í félagatalið. Einnig var lagt til að stjórnarmenn fari yfir nafnaskrá félagatalsins og bjóði þeim sem eru vinir þeirra á fésbókinni að gerast aðilar að síðu FsS á Facebook. Gott væri ef hver stjórnarmaður setti tvær fréttir af skógræktinni sinni á síðuna okkr til að halda henni lifandi og skemmtilegri.

2. Fjárhagur FsS. HG fór yfir stöðu fjármála félagsins en staðan er fín. Rukkun félagsgjalda gengur vel og einungis 20 félagar sem eiga eftir að greiða.

3. Leshópar. Nú þegar eru 36 einstaklingar búnir að skrá sig í leshópa. Eftir er að fá endanlega staðfestingu frá fimm aðilum þannig að búið er að manna 3 hópa. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu er búið að fresta því að hóparnir fari af stað fram í byrjun febrúar. Stefnt er að því að boða alla hópana á fund í sal BsS fimmtudaginn 3. febrúar þar sem þeim verður startað af stað, hópstjóri kynntur til sögunnar og aðilar fái kynningu á Skógræktinni. Fyrsti hópur mætir kl 16, næsti kl. 17, og svo þriðji kl 18.

BBJ sendir hugmynd að skiptingu félaga niður í leshópa.

Hópstjórar verða Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður Jóna Sigurfinnsdóttir og Agnes Geirdal. Grein um leshópana birtist væntanlega í næsta Bændablaði. Það gæti kveikt í fleirum að taka þátt í leshópum

4. Stefnumörkun FsS til framtíðar. Mikilvægt er að Félag skógareigenda á Suðurlandi marki sér stefnu um hlutverk félagsins til framtíðar. AG kom með tillögu að spurning þess efnis verði löggð fyrir leshópana og málin rædd. BBJ lagði til að AG ræddi við hugsanlegan verkefnastjóra fyrir næsta stjórnarfund sem verður í desember. Stefnt er að því að vera búin að móta drög að stefnumótun FsS og kynna á næsta aðalfundi FsS.

Ekki fleira gert

HG12. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

Uppsölum í Fljótshlíð, 5. okt 2021 kl 15


Mætt voru Björn B. Jónsson (BBJ) , Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal (AG) og þau Hallur Björgvinsson (HB) og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir (SJ) starfsmenn Skógræktarinnar.


Helsta efni fundarins var að ræða um samstarfið við Skógræktina og hvernig það er að þróast og einnig um stöðu skógarbændafélaganna og þar með LSE, og framtíðina innan Bændasamtakanna.


Björn B. Jónsson setti fundinn og bauð Sigríði Júlíu sérstaklega velkomna. Til hafði staðið að hún ásamt Þresti Eysteinssyni skógræktarstjóra kæmu á Skógardaginn sem félagið ætlaði að standa fyrir síðsumars, en þurfti að fresta í tvígang út af covid. Vonandi verður Skógardagurinn haldinn næsta vor.

BBJ segir að margt sé umhugsunarvert á breyttum tímum. Það þurfi að vera tenging milli félaganna og Skógræktarinnar. Vantanlega mun Hallur mæta á stjórnarfundi hjá okkur og er það liður í að auka samvinnuna og samstarfið.

SJ veltir fyrir sér hvert sé núna hlutverk stjórnar LSE, því stjórnin er enn til.

BBJ segir að LSE sé með kennitölu og það á hlut í Kolefnisbrúnni. Það þurfi því að vera stjórn áfram, það þarf að halda utan um fjármálin og að halda aðalfund, þrátt fyrir að félagið sé í raun skúffufyrirtæki. Þegar Búnaðarþing verður haldið, í febrúar, þá heldur skógardeildin aðalfund og kýs nýja stjórn. Ekki er búið að ákveða hvernig aðalfundur verður haldinn. Í raun þurfa að vera að lágmarki 300 félagar í BÍ.

SJ segir að það séu 625 þinglýstir samningar til.

BBJ: Eftir er að móta starf skógarbænda innan Bændasamtakanna. Við þurfum að átta okkur á hlutverki félagsins. Á félagið t.d. að koma inn í afurða og markaðsmál eða að sinna verktakamálum?

SJ; Það myndi gera öllum gott ef félagið kæmi inn í að koma á verktakamenningu.

BBJ; Það þarf að vera samráð við Skógræktina og marka stefnuna til næstu 20-30 ára hvað varðar verktakamál, gæðamál vegna umhirðu og ekki síst fræðslumál, nú þegar þau eru í miklu uppnámi vegna óvissu með framtíð Garðyrkjuskólans. Við þurfum að fara í þessa vinnu, að móta samvinnuna, starf og hlutverk.

SJ veltir fyrir sér, hvernig samvinnan verði, milli skógarbændafélaganna innan LSE. E.t.v. ætti öll stjórn félaganna að vera á Samráðsfundum Skógræktarinnar, en ekki bara formenn og varaformenn eins og nú er. Það myndi auka tengingu milli landshlutafélaganna.

BBJ telur að Samráðsfundir með því sniði myndu gera gagn, en veltir því fyrir sér hver verði samnefnari við alla aðila. Vísar hann í Swot greininguna sem gerð var áður en gengið var inn í BÍ.

Rætt um af hverju sumir vilja ekki ganga í Bændasamtökin.

Fólk spyr hvað það græði á því, og hvað með félagslega þáttinn?

HB spyr hvernig valið verði á aðalfund og í stjórn skógardeildarinnar. Félögin eru til en vantar tengingu inn í BÍ.

BBJ segir að tengingin geti ekki orðið í gegn um félögin, því hver og einn skógarbóndi þarf sjálfur að ganga í Bændasamtökin.

AG segir að margir skógarbændur hafi enga tengingu við BÍ, þekkja ekki kerfið, þekkja ekki báknið. Og spyrja, hvað á ég að gera í Bændasamtökin?

BBJ talar um kröfuna um að skógarþjónustan fari yfir í RML.

Einnig talar hann um hvernig samskiptin séu núna milli Skógræktarinnar og félaganna ,og hvað megi gera betur. Nefnir hann sem dæmi að að hann fái ófá símtöl frá fólki sem skilur ekki alveg uppgjörið við bændur.

SJ talar um þjónustukönnun sem gerð var. Eftir er að rýna hana betur. Einnig að skoða hvernig árið hefur verið og hvort þau geti bætt þjónustuna.

BBJ segir að ráðgjafaþjónustan skipti miklu máli og skógarbændur séu ánægðir með þjónustuna, en heimsóknir til bænda séu einn mikilvægastur þáttur í þjónustunni.

AG talar um nauðsyn endurmenntunar og að það vanti námskeið eins og Grænni skóga.

SJ; Grunnnámskeið er fyrir alla nýja aðila, líka við kynslóðaskipti. Í tíð Landshlutaverkefnanna var gerður samningur við LBHÍ um fræðslu. En nú sé fræðsla á vegum LBHÍ fyrir skógarbændur af skornum skammti.

BBJ; Grænni skógar 3 er tilbúið til kennslu, en tekst ekki að koma því af stað vegna óvissu með garðyrkjunám á Reykjum.

AG; Skógræktin þyrfti að beita sér og pressa á að leysa þessi vandamál.

SJ segir frá því að uppgjör verði fljótlega tengt við island.is.

BBJ þakkar Sigríði Júlíu kærlega fyrir komuna.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 16:40

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


11. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 30.9. 2021 kl 9


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Hallur Björgvinsson starfsmaður Skógræktarinnar.

Björn B. Jónsson setti fundinn


1) Undibúningur v fundarferða í næstu viku. Ýmislegt rætt. Fundarstjórar skipuleggja dagskrá og setja tímaramma. Hallur mun m.a. koma inn á kolefnisbindingu og Kolefnisbrúna. Ísólfur Gylfi segir Skógarsögu. Leshópar verða kynntir. Bændasamtökin munu senda 2 fulltrúa á hvern fund.


2) Fundur m. fulltrúa frá Skógræktinni. Sigríður Júlía frá Skógræktinni mun hitta stjórn að Uppsölum fyrir fundinn í Fljótshlíð.


3) Auglýsingar. Ekki tókst nógu vel til hjá „Dagskránni“ sem átti að birta auglýsingu um fundina, þar sem hún var ekki birt vegna mistaka starfsmanna. Ýmissa leiða er leitað til að koma auglýsingum á framfæri, bæði netið og fjölmiðlar. Ekki síst þarf að ná til bænda á Suðurlandi. ÍGP og BBJ semja fréttatilkynningu til fjölmiðla.Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 9:40


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir
10. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 1.9. 2021 kl 9:30


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Rafn A. Sigurðsson.

Björn B. Jónsson setti fundinn

1) Félagsgjöld voru ákveðin kr 10 þús á síðasta aðalfundi, en nú þarf ekki lengur að greiða hluta þeirra til LSE. Stjórn ákvað því að lækka gjaldið í 5 þúsund kr.


2) Skógarferð 8. september. Rætt um hvort eigi að fresta skógardeginum til næsta árs. Stjórnarmenn voru tvístígandi í þessu máli og rætt var fram og aftur um útfærslu og ýmsa möguleika. Ákveðið að fresta ferðinni til næsta vors.


3) Styrkur LSE til FsS. Samþykkt var á síðasta stjórnarfundi LSE að veita styrki til aðildarfélaganna. FsS mun fá 552 þús kr í styrk. Hann verður notaður til að efla allt starf félagsins.


4) Fundir í byrjun október. Formanni falið að gera 1. drög að dagskrá fundanna og auglýsinga vegna þeirra.


5) Leshópar. Þá þarf að kynna vel á fundunum og í auglýsingu til allra skógarbænda. Opnað verður fyrir skráningu í leshópana, á fundunum.


6) Skóg-BÍ.

Fyrsti fundur í Skógardeild BÍ var haldinn í síðustu viku, einnig var stjórnarfundur í LSE haldinn en þeim fundi var síðan frestað.

Einungis 52 skógarbændur hafa skráð sig í BÍ, og komu fram áhyggjur af því hvað verður ef mjög fáir munu skrá sig. AG spyr hvað muni gerast ef þetta virkar ekki. BBJ telur að þá komi til greina að endurreisa LSE.

BBJ: LSE á í raun að vera til áfram, og þá sem nokkurskonar „skúffufélag“, en spurning hvort ekki þurfi þá ný lög fyrir félagið. Það þarf að vera til stjórn og halda ársfundi til að halda utan um þá peninga og eignir sem eru til. Því miður er ekki kominn neinn kraftur í að byggja upp innra starfið hjá Skógardeild BÍ og lítið farið að gera í félagskerfinu. Einnig velti BBJ fyrir sér hvort rétt sé að stjórn deildarinnar eigi að vera 3ja manna eða 5-6 manna. Enn séu margir lausir endar sem ekki er farið að ræða. SJS spyr um heimasíðuna og BBJ segir að það sé verið að vinna í því að halda henni opinni.


7) Önnur mál.

Engin önnur mál.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 10:30


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir9. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 5.8.2021 kl 20


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir og Sólveig Pálsdóttir. Agnes Geirdal og Ísólfur Gylfi Pálmason boðuðu forföll.


Björn setti fundinn


Einungis eitt mál á dagskrá, rætt um hvort fresta eigi fyrirhuguðum Skógardegi/skógarferð 9. ágúst nk.


Allir voru sammála um að fresta Skógardeginum. Ekki sé forsvaranlegt í ljósi ástandsins vegna Covid að fara í ferð með 60 manns í rútu. Þó svo öllum smitvörnum hefði verið við komið og farið í tveimur rútum.


Ferðinni er frestað til fimmtudagsins 9. september með fyrirvara um hvort lykilfólk komist þann dag.

Tilkynning mun verða send út með góðum fyrirvara.Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 20:15


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir8. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

“Teams” fjarfundur 26.7.2021 kl 9.


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Rafn A Sigurðsson og Agnes Geirdal. Ísólfur Gylfi Pálmason boðaði forföll.


Björn setti fundinn

1) Undirbúningur fyrir Skógardaginn 9. ágúst. Rætt um ýmis praktísk atriði sem þarf að huga að varðandi undirbúning. Nú þegar hafa 44 skráð sig í ferðina, þar af um 25 skógarbændur. Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu, þurfum við að passa vel upp á grímuskyldu og að hafa sprittbrúsa. Einnig þarf að vera rúmt í rútunum.

Samþykkt að athuga með kaup á hátalara og míkrafón, sem er hentugra en gjallarhorn, en eitthvað slíkt er nauðsynlegt og væri oft gott að félagið myndi eiga sjálft.


2) Önnur mál. Búið er að ganga frá pöntunum á fundaraðstöðu fyrir fræðslufundi sem stjórn ætlar að halda í byrjun október. Þeir verða:

4. okt á Götum í Mýrdal kl 5

4. okt á Hótel Klaustri kl 8

5. okt í Goðalandi Fljótshlíð kl 5

5. okt á Hótel Selfossi kl 8

Þessa daga verður m.a. kynning á leshópunum og skráning hefst í þá.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 9:45


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


7. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS,

haldinn á Selfossi 25. júní 2021 kl 10:10


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Rafn A. Sigurðsson. Sólveig Pálsdóttir var þátttakandi rafrænt, á fundinum.

Björn setti fundinn.

1) Jónsmessuganga. Gangan er fyrirhuguð 27. júni nk, og verður að Bugum í Ölfusi, í landi Aðalsteins Sigurgeirssonar. Rætt um útfærslu og praktísk mál varðandi veitingar.


2) Skógardagur 9. ágúst. Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri og Sigríður Júlía sviðsstjóri skógarþjónustu munu heimsækja FsS í ágúst og hefur stjórn skipulagt ferð með þeim um uppsveitir Árnessýslu. Ýmsum gestum sem tengjast skógrækt og skógarþjónustu, fulltrúum stjórnmálaflokkanna og ekki síst hinum almenna félagsmanni í FsS er boðið í ferðina. Rætt um undirbúning og útfærslu á skógardeginum.


3) Skógardeild BÍ. Nokkur óvissa er með hvernig skógarbændur muni ganga inn í Bændasamtökin. Formanni falið að óska eftir fundi með fráfarandi stjórn LSE eða nýrri stjórn Búgreinadeildar BÍ.


4) Félagsfundir í haust. Þá er loks að styttast í fundarferð stjórnar sem hefur dregist út af covid. Stefnt er að fundarferð fyrstu vikuna í október.

Fundir verða 4. október á Klaustri og í Vík, en 5. október á Hvolsvelli og Selfossi.


5) Leshópar, skipulag o fl. Skógræktendum sem eru í Félagi skógareigenda á Suðurlandi, verður boðin þátttaka í leshópum í haust. Í boði er eftirfarandi þema fyrir leshópana;

1. áhugasamir um skjólbeltarækt

2. þeir sem eru í nytjaskógrækt og með samning við Skógræktina

3. þeir aðrir félagsmenn FsS sem eru með skógrækt


6) FsS – hlutverk, starfið, áherslur mm. Rætt um þessa þætti. Nú er félagsstarf skógareigenda á tímamótum og því þarf að skerpa á starfinu. Á hvað skal leggja áherslur, hvernig getum við komið hinum faglega þætti skógræktar betur inn í starf okkar t.d. hvað varðar gæðamál og afurðamál.


7) Ársreikningur FsS 2020. Reikningurinn er tilbúinn og verður sendur út í næstu viku. Í kjölfarið verða félagsgjöld 2021 send út.


8) Nýjir félagar. Formanni falið að kanna með hvaða hætti nýjum skógarbændum verði boðin félagsaðild að FsS.


9) Önnur mál. Rætt um heimasíðu LSE og þar með heimasíðu okkar félags FsS.

Stefnt er að næsta stjórnarfundi í lok júlí.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 11:40

Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


6. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 3.6.2021 kl 17.


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Agnes Geirdal.


Björn setti fundinn.

1) Reikningar félagsins 2021. Hrönn fór yfir reikninga félagsins sem nú eru tilbúnir til endurskoðunar. Hún baðst á ný afsökunar á þeim mistökum og misskilningi sem olli því að þeir voru ekki tilbúnir á réttum tíma og fór yfir ástæður þess. Stjórn mun skrifa undir reikninga eftir helgi.


2) Jónsmessuganga/göngur. Stjórn er sammála um að stefna að 1 góðri Jónsmessugöngu í stað þess að halda nokkrar smærri eins og stefnt hefur verið að vegna covid samkomutakmarkanna. Rætt um nokkra mögulega staði og líklegt að gangan verði sunnudaginn 27. júní.


3) Aðalfundur LSE. Björn, Sigríður og Agnes fóru á fundinn og sögðu frá honum. Þar var samþykkt að ganga í Bændasamtökin, og það mun leiða til gjörbreytts hlutverks LSE. Stjórn samþykkir að félagsgjöld fyrir 2021 verði lækkuð um 6500 kr frá því sem hefði átt að vera vegna þessara breytinga.


4) Skógardagur í ágúst. Skógræktarstjóri og sviðsstjóri skógarþjónustu, hafa óskað eftir að fá að koma í heimsókn til okkar í ágúst. Björn leggur til að gera mikið úr deginum. Fara í ferð um uppsveitir Árnessýslu og bjóða félagsmönnum og ýmsum gestum sem tengjast starfi skógarbænda. Það var samþykkt og stefnt að fimmtudeginum 5. ágúst.


5) Önnur mál. A) Landsáætlun í skógrækt var lítillega rædd, Björn hefur kynnst sér hana og sagði sína skoðun, honum líst mjög vel á hana.

B) Agnes talaði um þörf á umræðu um framtíð FsS. Rætt um að halda 1 fund þar sem eingöngu yrði rætt um það.

C) Lítillega rætt um fyrirhugaða fundarferð í haust og á hvaða stöðum ætti að halda fundi.

D) Stefnt er að næsta stjórnarfundi í júní, en að enginn fundur verði í júlí.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 18


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


5. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 30.4.2021 kl 9 árdegis.


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Ísólfur Gylfi Pálmason.

Björn setti fundinn.


1) Farið yfir aðalfundinn og stjórn skiptir með sér verkum.

Nokkur vandkvæði virtust vera í upphafi aðalfundar. Ljóst var að ekki væri hægt að bera fram reikninga, vegna mistaka við uppsetningu þeirra og baðst Hrönn innilegrar afsökunar á því, en hún er að vinna í reikningunum, en það dregst örlítið vegna veikinda endurskoðanda sem er til aðstoðar. Þeir verða sendir út um leið og hægt verður. Hreinn sá um að boða teamsfund fyrir aðalfund en fundarboðið var ekki virkt í tölvum fólks. Hann sendi nýtt fundarboð á síðustu stundu og vonandi að sem flestir hafi þar með komist inn á fundinn. Fundarritari skráði nöfn þeirra sem mættu og hefur vonandi náð öllum nöfnum réttum.

Ísólfur Gylfi leggur áherslu á að koma þurfi reikningum sem fyrst réttum frá okkur í stjórn. Ákveðið að sama verkaskipting verði í stjórn og hefur verið sl ár. Hrönn er gjaldkeri, Sigríður ritari og Ísólfur Gylfi og Sólveig meðstjórnendur.


2) Starfið framundan. Rætt um hvort eigi að halda eina Jónsmessugöngu eins og venjulega eða halda sig við nokkrar litlar. Þetta er aðeins óljóst vegna sóttvarnareglna, en ákvörðun um þetta verður tekin um miðjan maí. Rætt um að við þurfum að sinna öllum félagsmönnum, líka þeim sem eru lengst í austri, þeir hafa margir ekki tekið mikinn þátt í starfinu, etv vegna fjarlægðar. Stjórn vonast til að hægt verði að fara í fundarferðir í lok ágúst eða byrjun sept. Einnig er stefnt að því að þá verði hægt að kynna og undirbúa leshópana.


3) Landsáætlun í skógrækt. Skógræktin er með nýja landsáætlun og þarf stjórnin öll að lesa hana og kynna sér.


4) Aðalfundur LSE. Nú er stefnt að aðalfundi LSE 15. maí nk. Enn er óljóst hvernig form verður á fundinum, en líklegast þykir að einungis nokkrir fulltrúar megi koma frá hverju félagi, gætu orðið 8 manns frá okkur. Aðal mál fundarins mun verða atkvæðagreiðsla um inngöngu í Bændasamtökin. Sólveigu finnst fráleitt að fáir fulltrúar fái að kjósa um þetta mikilvæga mál, og er ósátt við að þetta sé gert á þessum tíma. Ísólfur Gylfi telur að við höfum ekki aðra möguleika en inngöngu í BÍ. Björn segir að FsS sé eina skógarbændafélagið sem hafi gert athugasemdir og spurt spurninga um fyrirhugaða inngöngu í BÍ. Strax eftir helgi munu koma nánari upplýsingar um aðalfundinn.


5) Önnur mál. Hrönn spyr um Kolefnisbrúna. Björn svarar, þar eiga LSE og BÍ sitt hvor 50%, og það jákvæða er að LSE muni áfram verða eigendur að henni. Ekki verði hægt að taka það af skógarbændum, þeir eiga hana áfram hvort sem þeir ganga í Bændasamtökin eða ekki. Það verður kannski eina hlutverk LSE, etv auk félagslega þáttarins í samtökum skógareigenda.


Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 10


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


4. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 30.3.2021 kl. 15


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Rafn A. Sigurðsson. Ísólfur Gylfi var fjarverandi.


Björn setti fundinn.

Aðal efni fundarins er að undirbúa aðalfund félagsins, sem fyrirhugaður er laugardaginn 17. apríl kl 10.

Upphaflega stóð til að fundurinn yrði með nokkuð hefðbundnu sniði, en þó yrði hann einnig sendur út á Teams fyrir þá sem ekki treysta sér til að mæta. En í ljósi nýjustu fjöldatakmarkana, er líklegra að hann verði eingöngu á Teams, nema breyting verði aftur á sóttvarnareglum og fjöldinn megi fara upp í 50 manns.


Stjórn fór yfir fyrirhugaða dagskrá aðalfundarins.

Ísólfur Gylfi og Sólveig eiga að ganga úr stjórn. Gefa þau bæði kost á sér áfram.

Björn sagði frá og skýrði eftirfarandi:

1) Bændasamtökin ákváðu á Búnaðarþingi nýlega að breyta samtökunum, og ljóst að skógræktardeild verður stofnuð innan þeirra, óháð því hvað við viljum eða segjum. Þetta mun verða betur kynnt á aðalfundi FsS og síðan á aðalfundi LSE, sem er fyrirhugaður 24. apríl nk., þar sem kosið verður um tillöguna.

Því er ljóst að ef þetta verður fellt á aðalfundi LSE þá verður samt til skógardeild. Og ef þetta verður samþykkt, verður LSE lagt niður 2022. Hætta er á að talsverður hluti skógareigenda verði ekki í landssamtökunum, á hvorn veginn sem þetta fer.


Umræður um málið, en fram kom hjá Sólveigu að hún sé ekki sátt við inngöngu í Bændasamtökin.


2) Björn hefur fundað með Skógræktinni, Skógræktarfélagi Árnesinga, Límtré og Eflu þar sem rætt hefur verið um vinnu í afurða- og markaðsmálum sem snúa m.a. að þurrkun á timbri á Suðurlandi. Hugmyndin er að sækja um styrk til Evrópusambandsins á næsta ári til þessarar vinnu.


Rætt áfram um fyrirhugaðan aðalfund FsS.

Stjórn ákvað að leggja til óbreytt árgjald fyrir næsta ár.

Rætt um starfsáætlun FsS fyrir næsta ár, sem verður lögð fyrir aðalfund.

Dagskrá aðalfundar FsS fylgir með þessari fundargerð.

Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 16:10.


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


Aðalfundur FsS DRÖG AÐ FUNDARBOÐUN:


Félags skógareigenda á Suðurlandi heldur aðalfund sinn á netinu (teamsfundur) laugardaginn 17. apríl n.k. klukkan 10:00.

Fundarstjóri verður Hreinn Óskarsson og mun hann senda fundarboð á Teams nokkrum dögum fyrir fundinn.

Dagskrá:

1. Fundarsetning.


2. Skýrsla stjórnar og reikningar félagsins


3. Kosningar.

- Tveir fulltrúar í stjórn félagsins. Ísólfur Gylfi Pálmason og Sólveig Pálsdóttir eiga að ganga úr stjórn, en þau gefa bæði kost á sér áfram. Aðrir sem vilja gefa kost á sér í stjórn láti formann FsS vita fyrir aðalfund 17. apríl nk. , bjorn@bjarndal.is.

- 3 varafulltrúar í stjórn

- Skoðunarmenn reikninga

- Tilnefning fulltrúa í stjórn LSE


4. Árgjald félagsins

5. Hugsanleg innganga í Bændasamtók Íslands. (Hlynur Gauti Sigurðsson)

Umræður

6. Kynning á skýrslu Skógarfangs- Horft fram á við (Björn B. Jónsson)

7. Kynning á Kolefnisbrúnni (Hlynur Gauti Sigurðsson)

8. Stafsáætlun FsS fyrir starfsárið 2021 til 2022

9. Umræður og önnur mál


10. Fundarslit


3. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 19.3.2021 kl 17


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Rafn A. Sigurðsson. Ísólfur Gylfi Pálmason kom síðar inn á fundinn.

Björn setti fundinn.


1) Aðalfundur FsS. Rætt um aðalfund Félags skógareigenda á Suðurlandi. Stefnt á að hann verði laugard, 17. Apríl, en eftir er að ákveða staðsetningu. Reynt verður að streyma frá fundinum. Hugsanlega koma formaður eða framkvæmdastjóri LSE og segja frá fyrirhugaðri inngöngu í Bændsamtökin.


2) Málefni Garðyrkjuskólans. Að öllum líkindum mun Garðyrkjuskólinn að Reykjum, fara undir stjórn FSu á næstunni. Margt er þó enn óljóst og staðan er erfið. Skólinn að Reykjum hefur haldið utan um grunnnám í skógrækt og því skiptir þetta máli fyrir skógarbændur. Sigurður Sigursveinsson vinnur að þessum tilflutningi.


3) Innganga í BÍ. Nú er að verða nokkuð ljóst hvernig fyrirkomulagið verður. Stjórn mun fá kynningarefni þar um á næsta stjórnarfundi, eða fyrr. Í nýjum bændasamtökum verður sérstök skógardeild. Formaður segir að einu áhyggjurnar séu, hvað verði um þá skógarbændur sem ekki munu ganga í BÍ. Rafn spyr hvort rætt hafi verið um hvort félögin geti gengið inn í samtökin sem slík, í stað einstaklinga. Það hefur verið rætt en því var alfarið hafnað.


4) Aðalfundur LSE. Líklega verður aðalfundur LSE haldinn á Hótel Hamri við Borgarnes, síðla í apríl. Þar mun fara fram atkvæðagreiðsla um inngöngu skógarbænda í BÍ.


5) Starfið framundan. Rætt um hvernig stjórn ætlar að koma starfi félagsins af stað á ný, en vegna covid hefur allt almennt félagsstarf legið niðri í heilt ár. Tímabært er t.d. orðið að koma leshópum af stað, e.t.v. í ágúst. Rætt um hvernig Jónsmessugangan gæti orðið. Etv. verða nokkrar göngur t.d. 2-4 í stað einnar, vegna fjöldatakmarkana.


6) Önnur mál. Reyna á að fá einhvern af nýjum eigendum Kvista til að segja frá starfseminni þar og stöðu mála.


Næsti stjórnarfundur er ákveðinn fimmtudaginn 25. mars kl 16:30 á Selfossi.

Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 17:45


Sigríður J. Sigurfinnsdóttir


2. Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 4.2.2021 kl 10:00.


Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Ísólfur Gylfi Pálmason. Auk þess gestur fundarins, Jóhann Gísli Jóhannsson.Björn setti fundinn og bauð gest okkar Jóhann Gísla Jóhannsson formann LSE sérstaklega velkominn.


Aðal efni fundarins er að ræða um hugsanlega inngöngu skógareigenda, LSE í Bændasamtök Íslands. Jóhann Gísli (JG) fræddi stjórn um stöðuna, ferlið sem búið er og það sem framundan er.


Stjórn FsS bað (á stjórnarfundi 3.12.2020) LSE um að fengið yrði mat sérfræðings til að greina kosti og galla sameiningar. LSE varð við þeirri beiðni stjórnar og er SWOT skýrsla nú komin út og stjórnarmenn hafa skoðað hana. Því var gott að fá JG á fundinn til að spyrja hann nánar um ýmis atriði.


Hætta er á að við förum klofin inn í BÍ, ef ekki næst samstaða meðal skógarbænda, Það verður sérstök skógardeild í Bændasamtökunum, og Landssamtök skógareigenda í þeirri mynd sem það er í dag, mun leggjast niður.