Stjórnarfundir LSE 2018

120. stjórnarfundur

Fundargerð 120. stjórnarfundar

Landssamtök skógareigenda (LSE)

Bændahöll, 6. júní 2018

Fundarmenn:

Jóhann Gísli Jóhannsson, formaður LSE

Hraundís Guðmundsdóttir, varaformaður LSE (í fjarfundarbúnaði)

María E. Ingvadóttir, gjaldkeri LSE

Sighvatur Jón Þórarinsson, ritari LSE (í fjarfundarbúnaði)

Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi LSE

Hlynur Gauti Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSE/fundarritari

Fundur hófst kl. 10:15.

1. Landbúnaðarsýning

Hlynur hafði beðið Kolbrúnu Guðmundsdóttur, innanhússarkitekt, að sjá um útstillingu á bás LSE á sýningunni. Hún sat fundinn við þessa umræðu.

Hugmyndir og umræður:

Bekkir og borð: Setbekkjum yrði komið fyrir vítt og breitt um Laugardalshöllina, t.d. innan um aðra bása og við innganga. Bekkirnir yrðu að vera unnir úr viði frá skógarbændum og helst búnir til af þeim líka. Merkingar LSE og framleiðanda yrðu að vera nokkuð áberandi á þeim. Fang, framleiðir bekki eftir íslenskri hönnun en margar gerðir af bekkjum og borðum eru til um allt land. Annars vegar þyrfti að athuga hvaða smiðir hefðu áhuga á að sýna bekkina sína og hins vegar á hvaða básum væri vilji að hafa þá.

Skjáir: Hafa mætti „sjónvarps“skjá, eða skjái, þar sem myndband yrði látlaust í gangi sem sýndi ýmsa starfsemi meðal skógarbænda. Hlynur tekur að sér að útbúa myndböndin.

Veggklæðning: Panill frá Bjarka í Skógarafurðir eða skífur frá Guðmundi á Flúðum gætu þakið vegginn. Auk plöntubakka eða hvað eina.

Lófabæklingur: Hlynur hefur hafið hönnun á litlum bæklingi í umbroti ca. 5 cm. x 5 cm. þar sem eru myndir og stuttur texti af ávinningi af skógi í bland við annan landbúnað og fleira því tengt. Skógræktin og Bændasamtökin hafa sýnt þessu verkefni áhuga.

Súkkulaði: Ekki er vinalegt að stuðla að sykuráti í formi rjómasúkkulaðis þó svo að umbúðir kunni að vera úr skógarafurð (pappír). Tekið var fyrir hugmyndir með að gefa súkkulaði.

Fræðsluerindi: Hlynur hyggst halda stutt erindi á sýningunni um skógmælingar með LiDAR landupplýsingatækni í samvinnu við Svarmi- drónafyrirtæki.

Samvinna: Skógræktin hefur lýst yfir áhuga á samvinnu við undirbúning sýningarinnar. Það getur t.a.m. falið í sér mismunandi áherslur á hvað skal sýna. Stjórn leist ágætlega á.

Þátttakendur: Fáir skógarbændur hafa lýst yfir áhuga á þátttöku enn sem komið er enda lítið verið kallað eftir henni. Maríu og Hlyni falið að gera uppdrátt að bréfi sem formenn félaganna myndu koma áleiðis til félagsmanna. Þar væru tilmæli:

-Þátttökugjald/aðgangseyrir yrði 10.000 kr.

-Sýningarsvæði hvers og eins tæki mið af þátttöku.

-Væntanlega yrðu tveir til þrír einstaklingar sem stæðu vaktina á sýningunni og að þeir yrðu allir að gera öllum afurðum jafnt undir höfði sem og kunna góð skil á starfi LSE.

Kostnaður: Þegar hefur verið greitt 10 % staðfestingargjald fyrir 18 fermetra sýningarsvæði að upphæð 43.850 kr. Ætla má að heildarkostnaður á verkefninu verði hátt í milljón krónur. Ekki hefur verið sótt eftir styrkjum.

2. Yfirlit fyrri fundar

2.1. Fundargerð 119 fundar.

Kvittað var upp á fundargerð síðasta fundar.

2.2. Girðingareglur, tillaga.

Engin skrifleg svör Skógræktarinnar hafa komið við tillögu að girðingareglum sem LSE skilaði fyrir samráðsfund í fyrra.

2.3. Viðarmagnsúttekt á landsvísu

Ætlunin er að nýta styrkinn frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu upp á 1,5 milljón til viðarmagnsúttektar. Landkönnunarfyrirtækið Svarmi (drone-myndatökur), Skógræktin og LSE eru í óformlegu samstarfi um skógmælingar með LiDAR tækni. Svarmi og Verkís hafa keypt tæki sem kemst vonandi í notkun í águst.

2.4. Gróðureldar

Bæklingurinn um gróðurelda er kominn út og hefur verið formlega kynntur. LSE hefur fengið 1200 bæklinga í hendur. Leitað verður til Skógræktarfélags Íslands um samvinnu við dreifingu þar sem (félagatöl) óþarfi þykir að senda marga bæklinga á sama heimilið þar sem sumir félagsmenn LSE eru einnig félagar í skógræktarfélögum.

2.5 Skógarfang

Skógarfang-teymið stefnir á að halda fund á Suðurlandi í ágúst og skoða afurðarmál.

3. Skýrsla framkvæmdastjóra

3.1 Facebook- BOOST

Námskeið í „Viðburðarstjórn í skógrækt“ á Norðurlandi fékk vikuauglýsingu á LSE-Facebook (700 kr.). Ekki varð af námskeiði.

3.2 Hlynur til Brussel 18.maí.

Nýverið fór Hlynur til Brussel og fór á fund með Laura Salo, skrifstofustjóra (office manager) og Hélène Koch, ráðgjafi (CEPF Policy Advisor). Tilgangur fundarins var að kynna sér starf þeirra og minna á okkur hjá LSE.

3.3 Fundur með landbúnaðarráðherra

Fyrir hádegi 9. maí. áttu Jóhann Gísli Jóhannsson, Hlynur Gauti Sigurðsson og Sigurður Eyþórsson (BÍ) fund með Kristjáni Þór Júlíussyni landbúnaðarráðherra og aðstoðarmanni hans, Rebekku Hilmarsdóttur. Fylgt var eftir ályktun sem var samþykkt á Búnaðarþingi 2018.

3.4 Fundur með fulltrúum umhverfisráðherra

Eftir hádegi 9. maí áttu Jóhann Gísli Jóhannsson og Hlynur Gauti Sigurðsson (LSE) fund með Birni Barkarsyni, sérfræðing hjá umhverfisráðuneytinu og Orra Páli Jóhannessyni, aðstoðarmanni umhverfisráðherra. Farið var yfir innspýtingu í jólatrjáarækt og enn brýnt á mikilvægi snemmgrisjunar og lagt til að aukið yrði fjármagn í hvoru tveggja. Nefnd var 120 milljón króna innspýtingu á landsvísu í snemmgrisjun sem þyrfti að koma inn á allra næstu árum ef illa á ekki að fara fyrir ungri auðlindinni. Kolefnismál komu til umræðu og umdeilt eignarhald á þeim. Minnst var á ágætt framtak í aðgerðum á kolefnislosun með uppfyllingu í skurði en bent á að það er mjög umdeilt meðal bænda auk þess sem ávinningur af skógrækt í framræstu landi er árangursríkari leið til að binda kolefni. Að síðustu var komið inn á hið ómögulega, þ.e. að fá samtal samtímis með ráðherrum umhverfis, landbúnaðar og mögulega nýsköpunar.

3.5 Fjárlaganefnd

Fjárlaganefnd boðaði Málafylgjuteymi skógaræktar á fund 16. maí. Aðal inntak fundarins var hvernig betur mætti gera skil á fjármagni frá ríki til skógræktar. Teymið lagði til að taka yrði sérstaklega fram þá fjármuni sem ætti að leggja til skógræktar, en ekki fella það undir umhverfismál. Auk þess benti teymið á hækkandi kolefnisverð á heimsmarkaði (þvert á spár) og umtalsvert meiri ávinning af kolefnisbindingu í asparskógi í Sandlækjarmýri en búist var við, saman ber síðasta erindi af Fagráðstefnu skógræktar á Akureyri fyrir nokkru.

Þann 3. júní kom opinbert nefndarálit.

... 5. Lögð er áhersla á að forgangsraðað sé til skógræktarmála. Framlög til þeirra drógust mjög saman árin eftir bankahrunið en fjárfesting í þeim málaflokki styður við mörg markmið stjórnvalda í umhverfismálum. ...

3.6 Markaðsmál Bændasamtakanna

Bændasamtök Íslands héldu fund 3. maí með aðildarfélögum BÍ. Viðbragðsáætlun (bæklingur) við fjölmiðlaáreiti var kynnt og hefur hún nýst vel þeim sem eru í forystu BÍ.

4. Taxtar

Heimasíða Skógræktarinnar liggur niðri og því eru taxtar, sem Skógræktin gaf út fyrir árið 2018, birtir og aðgengilegir á skogarbondi.is.

Á samráðsfundi, sem haldinn var á Mógilsá 7. mars 2018, skilaði LSE frá sér tillögum um taxta í skógrækt. Tekið var mark á þeim. Þó er ýmsu ósvarað. Skógræktinni verður boðið að halda erindi um taxtamálin á aðalfundi LSE í október. Einnig verður Skógræktinni boðið að halda erindi um árangur af sameiningu Skógræktar ríkisins og Landshlutaverkefnanna sem varð að Skógræktinni árið 2017. Taxtamál verða einnig til umræðu á fyrirhuguðum samráðsfundi LSE og Skógræktarinnar í nóvember.

Hraundís víkur af fundi.

5. Aðalfundur 2018 á Hellu

Freyja Gunnarsdóttir hefur samþykkt að vera aðalritari eins og fyrri ár.

Fyrir fund hafði Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir boðið fram erindi frá Félagi kvenna í skógrækt á Norðurlöndum. Samhljómur var að þiggja það boð.

Hlyni er falið að kanna nafnspjöld og nafnspjaldavasa fyrir fundinn.

Upp kom sú hugmynd að breyta fyrirkomulagi stjórnarlauna þannig að laun verði ákveðin fyrir fram á aðalfundum en ekki eftir á eins og nú tíðkast. Einnig að útborgun launa verði tvisvar á árinu, t.d. 1. júní og 1. desember.

6. Ársreikningur og yfirlit

Skrifað var undir Ársreikning 2017.

7. Austurbrú

Reikningur upp á 58.000 kr. barst LSE frá Austurbrú um endurnýjun á samstarfssamningi. Ákveðið var að rifta samstarfssamningnum við Austurbrú 2018. Samstarf hefur verið gott en þar sem engin augljós samstarfsverkefni eru í burðarliðnum er ekki talin þörf fyrir endurnýjun að svo stöddu.

8. Við skógareigendur

Á síðasta stjórnarfundi var ákveðið að kalla til nýrrar ritnefndar skipuð einum frá hverjum landshluta. Komnir eru 3 í ritnefnd. Fulltrúi frá Norðurlandi er Helga Þórðardóttir, frá Vesturlandi er Sigurkarl Stefánsson og frá Vestfjörðum er Kristín Álfheiður Arnórsdóttir.

Ákveðið var að reyna nýja útgáfu á blaðinu „Við skógareigendur“ og verður það ekki gefið út í því broti sem það hefur verið hingað til. Þess í stað verður leitað samstarfs við Bændablaðið um að gefa það út sem „kálf“ í miðju blaðsins, sem yrði minnst 4 síður (4-8-12-16...). Vinna við auglýsingaöflun minnkar eða verður engin fyrir LSE. Dreifing blaðsins nær til fleiri. Mögulegt er að gefa út fleiri „kálfa“ yfir árið með stuttum fyrirvara. Auk „kálfsins“ má senda inn óháðar greinar í blaðið hvenær sem er.

9. Talnagögn frá skógarbændum

Hlynur og Arnór Snorrason hafa unnið að könnun fyrir skógareigendur. Tilgangurinn er að afla gagna um vinnuframlag við skógrækt í hinum ýmsu myndum. Arnóri er falið að safna þessum gögnum vegna Evrópsk utanumhalds. Könnunin er sett upp í Google-Form og verður svarað á netinu. Ákveðið var að leggja höfuð áherslu á að útvega gögn fyrir árið 2017 en viðbúið er að þær verði skeikular. Stefnt er að því að „vinnuframlag 2017“ opni 1. júlí og ljúki 1. ágúst. Vonandi verður önnur könnun, sem snýr að starfi LSE, opnuð 1. september og ljúki 1. okt. og niðurstöður gætu komið til birtingar á aðalfundi á Hellu.

Hlynur sýndi stjórninni drög af uppsetningu könnunarinnar.

10. Önnur mál

10.1 Aðalfundur FSVfj.

Fyrirhugað er að halda aðalfund Félags skógarbænda á Vestfjörðum 30. júní að Hesti í Hestfirði.

10.2 Samstarf um jólatrjáaræktun í Evrópu

Erindi barst frá Else Möller um Evrópusamstarf í jólatrjáarækt. Að sinni var ákveðið var að vera ekki í samstarfi við Jólatrjáaræktendur í Evrópu (The Christmas Tree Grower Council of Europe, CTGCE). Hugsanlega, þegar jólatrjáaframleiðsla verður stærri búgrein, verður forsvaranlegt að vera hluti af CTGCE.

10.3. Kokteilpinnar

Á ráðstefnu um ábyrga matvælaframleiðslu sem var í Hörpu í gær hafði formaður Samtaka iðnaðarins á orði í lokaávarpi að ákall er eftir kokteilpinnum úr íslenskum viði. Stjórn tók þessari áskorun fagnandi og nú er bara vonandi að smávörur sem kokteilpinnar verði að stórum iðnaði á Íslandi.

Næsti stjórnarfundur fyrirhugaður um mánaðamótin ágúst/september.

119. stjórnarfundur ​​

Fundargerð 119. stjórnarfundar LSE

Bændahöll, 4. apríl 2018

Fundarmenn:

Jóhann Gísli Jóhannsson, formaður LSE

Hraundís Guðmundsdóttir, varaformaður LSE

María E. Ingvadóttir, gjaldkeri LSE

Sighvatur Jón Þórarinsson, ritari LSE

Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi LSE

Hlynur Gauti Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSE/fundarritari

Fundur hófst kl 10:10

1. Yfirlit fyrri fundar

1.1. Girðingareglur, tillaga

Tillaga unnin af Sighvati og Hlyni og var send með tölvupósti á Sigríði Júlí Brynleifsdóttur, 6. mars 2018

Girðingareglur, tillaga unnin af Sighvati og Hlyni

Girðingareglur Skógræktarinnar

Athugasemdir LSE

Athugasemdir við tilteknar greinar :

3. grein: Taka þarf tillit til kostnaðar við mismunandi girðingar vegna mismunandi aðstæðna (mis erfið girðingastæði).

Stofnkostnaður verði allur greiddur Þegar girðingin er uppsett og samþykktur.

9.liður: Viðhaldsgjald ( 4% af stofnframlagi ) verði, að fullu, greitt frá öðru ári samnings, svo lengi sem talin er þörf á girðingunni vegna skógræktar og skógareigandi uppfylli að öðru leyti kröfur um friðun innan skógræktargirðingarinnar. Gera ráð fyrir möguleikum á að styrkja bæði rafgirðingar og hefðbundnar net-/gaddavírs- girðingar.

Almennt um girðingareglurnar og girðingar:

Allur stofnkostnaður verði að fullu greiddur þegar girðingin er uppsett og samþykkt og viðhaldsgjald (4% af stofnframlagi) að fullu greitt frá öðru ári eftir samþykkt girðingarinnar og svo lengi sem talin er þörf á.

Þar sem girðingarstæði geta verið mis erfið og þar af leiðandi girðingar mis dýrar er eðlilegt að tekið verði tillit til þess við útreikninga á stofnframlagi til girðinga. Á rýru landi og í fjalllendi henta rafgirðingar vel en í grasgefnu landi mun síður og jafnvel alls ekki. Í girðingareglunum væri æskilegt að möguleiki væri á stofnframlagi til mismunandi girðinga vegna mismunandi aðstæðna eins og að framan er getið.

LSE vill leggja áherslu á að þar sem girðingar eru komnar /þegar girðingar eru komnar, verði veitt fjármunum til gróðursetningar innan þeirra samkvæmt áætlu