Taxtar 2019

Skógrækt á lögbýlum Taxtar sem eigendum eða umsjónarfólki lögbýla með skógræktarsamning er greitt eftir fyrir unnin verk

 

Taxtar 2019

1. Gróðursetning Krónur/planta 2019

67-gata bakki 15,85 kr

40-gata bakki 18,73 kr

35-gata bakki 21,51 kr

24-gata bakki 23,06 kr

Stiklingar 13,86 kr

 

2. Áburðargjöf á nýgróðursetningu 8,72 á eldri plöntur 11,48 kr

3. Handflekking 12,22 kr

4. Erfið handflekking 15,94 kr

5. Umsjónargjald 6,38 kr

6. Íbætur/íblöndun 4,68 kr

7. Plöntuflutningar kr. á plöntu

Innan við 24,9 km frá dreifingarstöð 1,59 kr

25-74,9 km frá dreifingarstöð 2,66 kr

Yfir 75 km frá dreifingarstöð 3,72 kr

8. Jarðvinnsla á hektara 38.045,kr

9. Skjólbelti sjá skýringu 9

10. Millibilsjöfnun í lerkiskógi

A) fyrir tré/stofna grennri en 7 cm DBH eru greiddar kr. 81,92

B) fyrir tré/stofna sverari en 7 cm DBH eru greiddar kr. 125,48

Skýringar:
1. Gróðursetning. Mismunandi gjald er greitt fyrir hverja gróðursetta plöntu eftir bakkastærð.


2. Áburður og áburðargjöf. Mismunandi gjald er greitt fyrir áburðargjöf. Annars vegar á
nýgróðursetningar þar sem miðað er við 12,5 gr. pr. plöntu sem dreift er u.þ.b. 5 cm frá plöntu
og ofan við standi hún í halla. Inní gjaldinu er styrkur til áburðarkaupa en miðað er við að
notaður sé áburður með N og P innihaldi. Algeng hlutföll af N-P eru 26-13, 25-5, 23-12, 24-9.
Hins vegar áburðargjöf á eldri gróðursetningar, þar er átt við ársgamlar gróðursetningar og
eldri. Þá miðast magnið við 25 gr. pr. plöntu sem dreift er eins og á nýgróðursetta plöntu.
Samráð skal haft við skógræktarráðgjafa ef talin er þörf á áburðargjöf á eldri gróðursetningar.


3. Handflekking. Þegar gróðurhula ca. 20 x 20 cm. er rifin af til að bæta skilyrði fyrir gróðursetta
plöntu.


4. Erfið handflekking. Eins og handflekking en á við um mjög grasgefið land og þéttan hrísmóa.
 

5. Umsjónargjald. Til umsjónar telst umhirða og flutningur á plöntum á gróðursetningarsvæði,
útfylling og skil á kortum og gróðursetningarskýrslum.
 

6. Íbætur/íblöndun. Greitt er fyrir íblöndun þegar gróðursett er inn í eldri gróðursetningar. Á
eingöngu við eftir ráðleggingar og samþykki ráðunauts.
 

7. Plöntuflutningar. Greitt er fyrir hverja plöntu, fast gjald.
 

8. Jarðvinnsla. Viðmiðunargjald ef bóndi sér sjálfur um jarðvinnslu (plæging, tæting, herfing
osfrv.).
 

9. Um styrki til skjólbeltaræktar á jörðum gilda eftirfarandi reglur.
Skógræktin annast skipulagningu skjólbelta í samráði við ábúanda/landeiganda, eftirlit með
framvindu þeirra og veita leiðbeiningar um meðferð þeirra. Ábúandi/landeigandi sér um
jarðvinnslu, áburðargjöf, fergingu, plastlagningu og vörslu skjólbeltanna (t.d. girðingar).
Af fjárveitingum Skógræktarinnar til skjólbeltagerðar mun fastur vélastyrkur lækka niður í
andvirði innskatts af efniskaupum (plöntur og plast). Útborgun verði þar með engin, en
ábúandi/landeigandi innheimti virðisaukaskatt efnisreikninga. Innihald styrks í
skjólbeltasamningi verður því eftirfarandi:
a. Ráðgjöf og skipulag
b. Plöntur og íbætur
c. Gróðursetning skv. taxta
d. Plastdúkur
Ábúandi/landeigandi skal fara eftir ráðleggingum starfsmanns Skógræktarinnar varðandi
skipulag, jarðvinnslu, plastlagningu, gróðursetningu, áburðargjöf, umhirðu og vörslu
skjólbeltanna. Fari ábúandi/landeigandi ekki eftir þeim ráðleggingum fær hann ekki
áframhaldandi framlög til skjólbeltaræktar.
Þau skjólbelti sem verða til á þann hátt sem að framan greinir verða að öllu leyti í eigu
ábúanda/landeiganda.
 

10. Greiðslur fyrir millibilsjöfnun í lerkiskógi og fyrir fyrstu grisjun (svæði minni en 3 ha.) í
ungskógum er tvískiptur og er greitt eftir fjölda felldra trjáa. Öll grisjun umfram 3 hektara
verður boðin út. Skógarbónda verður gert kleift að ganga inn í lægsta tilboð á sinni jörð ef hann
óskar þess.

 Landssamtök skógareigenda (LSE)  - Bændahöllinni við Hagatorg  - 107 Reykjvaík  -  GSM: 775 1070  -  hlynur@skogarbondi.is - kt 660897-2089