Search Results

530 items found

Blog Posts (474)

 • Stjórnarfundir FsS 2020-2022

  8. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 23.5.2022 kl 20:00 Mætt voru Björn B. Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Hrönn Guðmundsdóttir og Rafn A. Sigurðsson. Björn B. Jónsson setti fundinn 1) Skipun embætta innan stjórnar FsS. Hrönn gefur kost á sér áfram sem gjaldkeri og Sigríður gefur kost á sér sem ritari. Hvoru tveggja var samþykkt. 2) Jónsmessuganga. Upp hefur komið hugmynd um að fara inn í Þórsmörk. Björn hefur skoðað ýmsa möguleika síðustu daga varðandi nánara skipulag. Farið verður sunnudaginn 26. júní. Gert er ráð fyrir að fara með rútu kl 8 að morgni frá Reykjavík og vera komin til baka kl 9 að kvöldi. Fararstjóri verður Hreinn Óskarsson, en hann er sérfræðingur í gróðurfari Þórsmerkur. 3) Fréttir af Skóg-Bí. Björn hefur undanfarið mætt á 2 teamsfundi og sagði frá þeim. Annar þeirra var aukafundur í LSE. 1 tillaga lá fyrir þeim fundi og var hún samþykkt. Hún fjallaði um að ef LSE yrði lagt niður, þá færu eigur félagsins til skógarbændafélaganna. Hrönn sagði að næsti stjórnarfundur Skóg-BÍ sá áætlaður næsta miðvikudag. 4) Önnur mál. Leshópar eru að fara af stað fljótlega. Halda þarf næsta stjórnarfund fyrir Jónsmessugönguna. Einnig var ákveðið að halda stjórnarfundi 2. miðvikud. í hverjum mánuði kl 20. Sá fyrsti verður í ágúst. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 20:30 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 7. Stjórnarfundur/vinnufundur Vinnufundur stjórnar Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS ásamt gestum, haldinn á Selfossi 19.maí kl 9:00 Mætt voru; Björn B Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsd. Sólveig Pálsd. Agnes Geirdal og Rafn A. Sigurðsson. Einnig Andrea Rafnar, Hallur Björgvinsson og Gunnar Sverrisson. Ragnheiður var í sambandi með fjarfundarbúnaði og Hrönn boðaði forföll. BBJ setti fund, sem er eingöngu vinnufundur með Andreu vegna stefnumótunarvinnu. Stjórnarfundur hefur verið boðaður næsta mánudagskvöld á teams, því stjórn á eftir að skipta með sér verkum ofl. BBJ byrjaði á hugarflugi og fór yfir stöðuna hvað varðar samskipti FsS og Skógræktarinnar og ýmsa fleiri þætti hvað varðar stöðu félagsins, hlutverk o.fl. Andrea tók við og stýrði umræðunni. Til að byrja með, í beinu framhaldi af hugleiðingum Björns, um stöðu félagsins gagnvart Skógræktinni. Síðan tók við vinna við að yfirfara og ræða ýmsa þætti sem fram komu á vinnufundi með leshópum, þegar þeir fóru af stað. Ákveðið að vinnufundur stjórnar með Andreu vegna stefnumörkunar verði 1. setember n.k. klukkan 9:00 á Selfossi og síðan fundur með skógarbændum um stefnumörkun 29. september (1. okt til vara). Fundi slitið kl 11:30 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 6. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 25.4.2022 kl 17 Mætt voru Björn B. Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal, Andrea Rafnar og Hallur Björgvinsson. Hrönn Guðmundsdóttir boðaði forföll. 1) Stefnumótun og aðalfundur Björn og Andrea ræddu það sem kom út úr fundinum með leshópunum. Andrea mun kynna það á aðalfundinum nk föstudag. Hún nefnir verkefnið „Fræ til framtíðar“ og voru allir ánægðir með það. BBJ leggur til að við frestum því fram á haustið eða síðsumars, að vinna áfram að stefnumótun félagsins. Nú er komið að annatíma hjá skógarbændum. Samþykkt. Rætt um að stjórn hittist um miðjan ágúst, og farið verði dýpra yfir það sem komið er, áður en það verður kynnt fyrir félagsmönnum. AR segir að við þurfum trúlega að hittast 1-3 sinnum og móta stefnuna, þurfum að fara vel yfir þetta áður en það verður kynnt fyrir félagsmönnum. Stefnt verður að næsta stjórnarfundi 19. maí kl 9:00. ÍGP spyr hve miklu sé nú þegar búið að kosta til þessarar vinnu. Svarið er að það er um helmingur af því sem áætlað er að eyða í þetta verkefni. BBJ. Gaman væri ef komin yrði nokkuð góð beinagrind að stefnunni í haust, þannig að hægt yrði að kynna hana, þegar skógarbændur af landinu öllu munu hittast í október. Ekki gafst tími til að yfirfara nákvæmlega hvern lið sem kom fram á fundi með leshópunum, en þeir sem eru með punkta, munu senda þá til Andreu. 2) Skógardagur Ákveðið að stefna að því að skógardagur og ferðalag, sem var frestað sl ár, verði síðsumars eða í haust. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 17:30 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 5. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 19.4.2022 kl 15 Mætt voru Björn B. Jónsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Andrea Rafnar. Hrönn Guðmundsdóttir boðaði forföll. Björn B. Jónsson setti fundinn og bauð Andreu Rafnar velkomna á fundinn. Þegar leshópunum var komið af stað, þá var vinnufundur með stjórn og þátttakendum í leshópunum. Andrea er búin að taka saman það sem kom út úr þeirri vinnu. Hún vinnur nú við að taka saman fyrstu drög að framtíðar stefnu FsS til stjórnar félagsins. Boðað verður til nýs stjórnarfundar mánudaginn 25. apríl, þar sem farið verður yfir drögin. Hallur Björgvinsson hjá Skógræktinni verður boðaður á þann fund. Rætt var lítilega um stefnuna og hvað hún mun innihalda. Samþykkt að fresta frekari umræðu fram til næsta stjórnarfundar FsS. Fundi slitið kl 15:30 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 4. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 10.4.2022 kl 17. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir og Sigríður J. Sigurfinnsdóttir. Tæknileg vandamál komu upp hjá Sólveigu og Agnesi með fundinn og Ísólfur Gylfi boðaði forföll. Björn setti fundinn, sem var eingöngu undirbúningur fyrir aðalfund félagsins. 1) Lagabreytingar. Eftir vinnufund stjórnar með Andreu Rafnar, í febrúar sl , kom fram þörf á lítils háttar lagabreytingum. Samþykkt að senda þær tillögur með aðalfundarboði. 2) Stefnumótunarvinnan. Andrea mun kynna stefnumótunarvinnuna á aðalfundinum, stjórn þarf að fara yfir þau atriði með Andreu. Reynum að halda stjórnarfund, með hrenni, 19. apríl, ef það gengur upp. 3) Tillögur fyrir aðalfund. Stjórn ákvað að leggja 2 tillögur fyrir aðalfund. A) Að hvetja félaga til að mæta á málþing og árshátíð á Vesturlandi 22. okt nk. B) Að skora á menntamálaráðherra að tryggja framtíð Garðyrkjuskólans að Reykjum. 4) Fundarstjóri og fundarritari. Ekki er alveg frágengið hver verður fundarstjóri, en ritari félagsins mun sjá um að rita aðalfundargerð. 5) Stjórnarkjör. Þetta ár á Hrönn ganga út úr stjórn, hún gefur kost á sér til áframhaldandi starfa. Ísólfur Gylfi hefur óskað eftir að ganga úr stjórn, en hann var kosinn fyrir ári síðan, til 3ja ára. Kjósa þarf því um 1 aðalmann til 2ja ára og annan til 3ja ára. Agnes gefur kost á sér áfram i varstjórn, á fundinum kom ekki fram með aðra varamenn, hvort þeir gefi kost á sér áfram. 6) Önnur mál. Á aðalfundinum mun Hallur Björgvinsson segja frá því helsta frá Skógræktinni. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 17:30 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 3. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS Vinnufundur haldinn á Selfossi 11. febrúar 2022 kl. 13. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Andrea Rafnar. Björn setti fund. Fór hann yfir ýmsa þætti í starfi félagsins og af hverju við viljum marka okkur stefnu. - Við viljum gefa okkur góðan tíma í vinnuna, hvar viljum við vera eftir t.d. 20 ár 30 ár ? - Nytjaskógrækt á Íslandi er u.þ.b. 30 ára og var hún frumkvöðlastarf unnin af bændum. - Félagskerfi skógarbænda í landinu er á tímamótum og því viljum við grípa inn í núna. - Sumir skógarbændur eru hættir að hugsa um gróðursetningar og komnir í umhirðu skóga og farnir að huga að úrvinnslu. - Við viljum, á einhverjum tímapunkti, kynna þessa stefnumótun fyrir félögum annars staðar á landinu. - Við miðum við að stefnumótunina verði hægt að kynna fyrir félagsmönnum á aðalfundi FsS sem er fyrirhugaður 29. apríl nk. - Hallur Björgvinsson fulltrúi frá Skógræktinni vill vera með okkur og taka þátt í þessari vinnu. - Markaðssetja þarf skógana sem fjölskyldufyrirtæki/skógafyrirtæki. - Björn mun senda fundarmönnum heimsíður norrænu skógarsamtakanna til að menn geti áttað sig á og séð fyrirmyndir að framtíðarformi félagasamtaka skógarbænda á Íslandi. Andrea fór yfir áætlun um hvernig við munum vinna að stefnumótuninni. Síðan byrjuðu stjórnarmenn þá vinnu, og hófst hún með hugmyndaflæði um gildi félagsins og tilgang/markmið. Einnig Svót-greiningu um styrkleika/veikleika og tækifæri/ógnir. Rætt um hvenær verði hægt að koma leshópum af stað, en það hefur dregist vegna covid og nú sem stendur er mikill ófriður af veðri og færð. Ákveðið að láta fólk vita af þvi, að þeir fari sem fyrst af stað, eða um leið og aðstæður leyfa. Stjórn hefur áhuga á að heimsækja og skoða hinn nýja Kvistabæ. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 16 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 2. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 7.2.2022 kl 17 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Agnes Geirdal. 1) Auglýsing frá Kolviði. Reynir Kristinsson stjórnarformaður Kolviðar, hefur óskað eftir að komast í tengingu við landeigendur og skógræktarfólk á Suðurlandi. Hann sendi ritara nýlega bréf þess efnis. Stjórn samþykkti að áframsenda bréfið á netfangalista FsS og ritara falið að sjá um það. 2) Start á leshópum. Vegna covid hefur dregist að koma leshópum af stað. Rætt um hvort við ættum að stefna á byrjun mars. Stutt er í næsta stjórnarfund, vinnufund sem verður næsta föstudag og verður þetta þá rætt betur. 3) Aðalfundur FsS. Stefnt er að því að halda aðalfund 29. apríl kl 15 á Reykjum í Ölfusi. 4) Fjámál FsS og uppfært félagatal. Rætt um fjárhag félagsins, en hann er nokkuð góður. Einnig um undirbúning vegna aðalfundar, eins og t.d. hvort þörf sé á lagabreytingum. Til að byrja með tekur Björn að sér að lesa yfir lögin og senda til stjórnarmanna ef einhverjar hugmyndir kvikna um breytingar á lögunum. Stjórnarmenn eru langt komnir með að yfirfara félagatalið, en þvi hefur verið skipt á milli manna. 5) Teams fundur með Gunnari formanni BÍ og Hlyni Gauta starfsmanni BÍ, þann 14. febr nk. Stjórn BÍ býður félögum í búgreinadeild skógarbænda til tölvufundar og fagnar aðild skógarbænda að nýrri skógardeild BÍ. Björn hvatti stjórnarmenn til að mæta á fundinn. 6) Búgreinaþing BÍ. 3 mars nk. Ekki er enn ákveðið hvort fundurinn verði líka á netinu. Fram kom að mörgum stjórnarmönnum finnist lítið lýðræði og margt óljóst varðandi uppbyggingu kerfisins og val á þingfulltrúum. 7) Önnur mál. Aðeins rætt um fyrirhugaðann vinnufund með Andreu Rafnar, nk föstudag. Fundi slitið kl 18 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 1. Stjórnarfundur 2022 Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 5.1.2022 kl 14 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal, Hallur Björgvinsson og Andrea Rafnar. Björn B. Jónsson setti fundinn og bauð sérstaklega velkomin þau Hall Björgvinsson frá Skógræktinni og Andreu Rafnar, en hún hefur aðstoðað ýmsa aðila við að móta sína framtíðar stefnu. Það er einmitt aðal og eina efni fundarins; að byrja að ræða og vinna að mótun framtíðarstefnu fyrir Félag skógareigenda á Suðurlandi. Björn óskaði öllum gleðilegs árs og þakkaði fyrir liðið ár. Hann fór lauslega yfir síðustu verkefni stjórnar. Björn sagði frá því að honum þætti betra að hafa fulltrúa frá Skógræktinni með okkur, taldi gott að Skógræktin væri upplýst um starfsemi félagsins. Einnig kynnti hann félagið og uppbyggingu LSE, ásamt öðrum þáttum skógræktarstarfsemi á Íslandi fyrir Andreu. Einnig var Agnes búin að vera í sambandi við Andreu og hefur kynnt félagið fyrir henni. Stjórn hefur rætt og haft áhuga á að fá óháðan aðila til að vinna markmiðasetningu fyrir félagið til framtíðar. Og þetta er fyrsti fundur með Andreu til að kanna hvort hún vilji og geti unnið með okkur að því. AR: Markmiðasetning er hluti stefnumótunar sem og mótun framtíðarsýnar, hlutverks og markmiða. Lokaafurð stefnumótunarvinnunnar er síðan aðgerðaáætlun sem sýnir hvaða aðgerða þarf að grípa til til að ná markmiðum og framtíðarsýn. Í aðgerðaáætlun kemur fram hver á að gera hvað, hvenær og hvernig. BBJ: Ein hugmynd er að nýta leshópana, sem fara af stað þegar covid leyfir, fá hópana til að vera með í hugarflæði og stefnumótun. Það eru um 30 manns skráðir í leshópana. Síðan ættu að verða fundir með félögunum. AR: Hún myndi halda svokallaða „brainstorming“ fundi, eða hugarflæði, þar sem allir skrifa niður sínar hugmyndir og hún síðan vinna úr því. BBJ: Við þurfum að skoða dáldið hver stefnan hefur verið á norðurlöndunum. Kynna okkur þau mál betur. Spá í hvað við viljum ganga langt. Félag eins og Sötra í Svíþjóð er t.d. með 3000 manns í vinnu. AR: Þurfum við ekki að hittast, hún og stjórnin og taka 1 fund í hugarflæði, þessi hópur? Það væri kannski gott að byrja þar. Félagar tóku vel í þessa hugmynd. AR: Félög kosta oft miklu til í svona vinnu, en svo gerist ekkert í framhaldinu. Því er eftirfylgni stefnumótunarvinnunnar einn mikilvægasti hluti hennar, ef eftirfylgnin er ekki í lagi er allt unnið fyrir gýg. Rætt var um starf félaganna í öðrum landshlutum. Félögin vinna ekki öll á sama máta. Sum hafa einbeitt sér meira að kjarabaráttunni. En menn voru sammála um að svona stefnumótun þarf að vinna á landsvísu og gott væri að hafa samband við hin félögin seinna meir. HB: Einnig er mikið að gerast í skógræktarfélögunum út um allt. BBJ: Öll félögin innan LSE eru búin að samþykkja að á haustin verði fræðsludagur og síðan árshátíð í framhaldi. Næsta haust gætum við hugsanlega kynnt þessa vinnu okkar, og jafnvel sagt frá henni á aðalfundinum í vor. Rætt var um kostnað við vinnu Andreu, hún ætlar að leggja fram hugmyndir að kostnaði til formanns og gjaldkera til að byrja með. Stefnum á stjórnarfund eftir hálfan mánuð, þar sem tekin veður ákvörðun um hvort Andrea verði ráðin í þetta verkefni. Ef svo yrði, verður stefnt að vinnufundi með Andreu þann 11. febrúar. Fundi slitið kl 15 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 14. Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 17.12.2021 kl 10 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal. Björn B. Jónsson setti fundinn 1) Frá því síðast. Skógræktin er nú komin aftur í Landbúnaðarráðuneytið og stjórn fagnar því. 2) Fundur formanna skógarbændafélaga. Björn sagði frá því að formenn allra skógarbændafélaganna hafa nýlega haldið 2 teams fundi. M.a. var eftirfarandi samþykkt og bókað: „Árlegur hittingur skógarbænda. Samþykkt að halda málþing skógarbænda og árshátíð, þriðju helgina í október ár hvert. Vesturland byrjar á næsta ári, síðan Vestfirðir, Norðurland, Austurland og að lokum Suðurland árið 2026 áður en nýr hringur verður farinn. Samþykkt að allar stjórnir bóki um þessa samþykkt á sínum fundum.“ Stjórn fagnar þessari ákvörðun. 3) Skipulag til framtíðar. Núverandi stjórn nýrrar skógar-búgreinadeildar mun leggja tillögu fyrir búgreinaþing í byrjun mars um hvort ný stjórn verði skipuð 3 eða 5 mönnum. Stjórn ræddi um hvort væri betra, en ákvað að taka aðra umræðu um málið á nýju ári. Rætt um fyrirhugaða stefnumótun/markmiðasetningu fyrir FsS. Agnes sagði frá undirbúningsvinnu sinni, og að hún hefur talað við Andreu Rafnar um það hvort hún hugsanlega myndi taka að sér vinnu við stefnumótunina. Hún mun væntanlega vera með okkur á næsta stjórnarfundi í byrjun janúar til að skoða þetta mál betur með okkur. Einnig var rætt um að slík vinna þyrfti að fara fram á landsvísu. 4) Nafnið á félaginu. Í ljós hefur komið að þó félaginu hafi fyrir all mörgun árum verið breytt úr Félagi skógarbænda á Suðurlandi yfir í Félag skógareigenda á Suðurlandi, þá hafi sú breyting ekki náð áfram í kerfinu, þannig erum við skógarbændur hjá Þjóðskrá og Skattinum, þó í lögum félagsins standi skógareigendur. Fundarmenn voru sammála um að breyta nafninu aftur í Félag skógarbænda á Suðurlandi, en til þess þarf lagabreytinu. Samþykkt að endurskoða lög félagsins. 5) Uppfært félagatal. Vinna stendur yfir við að lagfæra félagatalið og bæta inn í skráningu eftir þörfum. 6) Samráðsfundur Skógræktar og skógarbænda 15. des sl. Sagt frá nýrri reglugerð um viðhald á girðingum, en nú fá skógarbændur aftur greitt fyrir viðhaldsvinnu. Einnig var rætt um Kolefnisvottun, ekki síst á eldri skógræktarjörðum. Þröstur Eysteinsson sagði að það væri mikið að gerast í þessum málum og hröð þróun í vottunarmálum eldri skóga. Sigríður Júlía sagði frá þjónustukönnun Skógræktarinnar. Einnig var rætt um plöntumál og þær góðu fréttir hafa nýlega komið að Finnar hafi loks náð talsverðu af lerkifræi. Reyna á að fjölga þessum samráðsfundum. 7) Jólakort. Nú er komið úr prentun jólakort sem stjórn mun senda félagsmönnum, með fallegri mynd eftir Agnesi Geirdal. 8) Stjórnarfundur SkógBÍ. Stjórnarfundur skógardeildar var í síðustu viku. Mörg mál voru rædd, og mörg mál þarf að ræða á næstu vikum og mánuðum. T.d. hvað verði um LSE, en samtökin eiga sannanlega helmingshlut í Kolefnisbrúnni og því ekki hægt að stinga því bara ofan í skúffu, þó hlutverk þess sé ekki orðið mikið. Ekki hafa margir skógarbændur gengið í Bændasamtökin, og er spurning hvað gerist og hvernig hlutirnir þróast ef ekki fjölgar í þeirra hópi. 9) Næsti fundur og önnur mál. Lítillega rætt um síðustu fundargerð. Næsti fundur ákveðinn 5. janúar nk kl 13, annað hvort Teams fundur eða í fundarsal BSSL á Selfossi. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 11:20 Sigríður J. SigurfinnsdóttirStjórnarfundur 13. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 11.11. 2021 kl 10:00 Mætt voru Björn B Jónsson, Sigríður Jóna Sigurfinnsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Sólveig Pálsdóttir, Agnes Geirdal og Hrönn Guðmundsdóttir sem ritaði fundargerð 1. a. Frá síðast. Búið er að fresta málþingi um kolefnisbrúna og árshátíð skógarbænda um óákveðinn tíma. Lítið er að gerast í nýrri skógardeild BÍ og hefur BBJ óskað eftir fundi í deildinni eða í stjórn LSE en ekki hefur orðið við því fyrr en nú, en búið er að boða til örfundar til að taka fyrir erindi frá Skógræktinni er varðar viðhaldssktyrk girðinga til skógarbænda. b. Seint og illa gengur að auka inngöngu skógareigenda að bændasamtökunum, en einungis eru 12 sunnlenskir skógareigendur skráðir í BÍ, sem skógarbændur af 198, sem eru skráðir í FsS. c. BBJ ásamt fleirum sem tengdust stjórn FsS fóru á fund bændasamtakanna, sem haldinn var á Hótel Selfossi í október síðastliðinn. Þar var farið inn á félagsaðild og störf deilda innan BÍ, en þar kom fram að ekki er gert ráð fyrir neinu fjármagni til handa deildum úr sameiginlegum sjóði BÍ og eru fulltrúar deildanna að mestu ólaunaðir. c. BBJ hefur óskað eftir fundi með formönnum Félaga skógarbænda á landsvísu og verður sá fundur fimmtudaginn 18. nóv. d. Rætt var um eflingu félagsstarfsins og mikilvægi þess að skógareigendur vissu af félaginu okkar og lagði Agnes Geirdal til að stjórnin sendi jólakort á alla félagsmenn. Sigríði Jónínu var falið að heyra í prentsmiðju varðandi prentun jólakorta með fallegum texta og undirskrift stjórnarinnar og fá tilboð í verkið. Agnes tekur að sér að sjá um listræna hlið málsins. e. Félagatal FsF er að nálgast 200 félaga. Lagt var til að stjórnin færi yfir félagatalið og lagfærði villur þar sem við sjáum. BBJ byrjar og lætur ganga til næsta og þannig koll af kolli. Félagtalið endar svo hjá SJS sem kemur leiðréttingunum inn í félagatalið. Einnig var lagt til að stjórnarmenn fari yfir nafnaskrá félagatalsins og bjóði þeim sem eru vinir þeirra á fésbókinni að gerast aðilar að síðu FsS á Facebook. Gott væri ef hver stjórnarmaður setti tvær fréttir af skógræktinni sinni á síðuna okkr til að halda henni lifandi og skemmtilegri. 2. Fjárhagur FsS. HG fór yfir stöðu fjármála félagsins en staðan er fín. Rukkun félagsgjalda gengur vel og einungis 20 félagar sem eiga eftir að greiða. 3. Leshópar. Nú þegar eru 36 einstaklingar búnir að skrá sig í leshópa. Eftir er að fá endanlega staðfestingu frá fimm aðilum þannig að búið er að manna 3 hópa. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu er búið að fresta því að hóparnir fari af stað fram í byrjun febrúar. Stefnt er að því að boða alla hópana á fund í sal BsS fimmtudaginn 3. febrúar þar sem þeim verður startað af stað, hópstjóri kynntur til sögunnar og aðilar fái kynningu á Skógræktinni. Fyrsti hópur mætir kl 16, næsti kl. 17, og svo þriðji kl 18. BBJ sendir hugmynd að skiptingu félaga niður í leshópa. Hópstjórar verða Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður Jóna Sigurfinnsdóttir og Agnes Geirdal. Grein um leshópana birtist væntanlega í næsta Bændablaði. Það gæti kveikt í fleirum að taka þátt í leshópum 4. Stefnumörkun FsS til framtíðar. Mikilvægt er að Félag skógareigenda á Suðurlandi marki sér stefnu um hlutverk félagsins til framtíðar. AG kom með tillögu að spurning þess efnis verði löggð fyrir leshópana og málin rædd. BBJ lagði til að AG ræddi við hugsanlegan verkefnastjóra fyrir næsta stjórnarfund sem verður í desember. Stefnt er að því að vera búin að móta drög að stefnumótun FsS og kynna á næsta aðalfundi FsS. Ekki fleira gert HG 12. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, Uppsölum í Fljótshlíð, 5. okt 2021 kl 15 Mætt voru Björn B. Jónsson (BBJ) , Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal (AG) og þau Hallur Björgvinsson (HB) og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir (SJ) starfsmenn Skógræktarinnar. Helsta efni fundarins var að ræða um samstarfið við Skógræktina og hvernig það er að þróast og einnig um stöðu skógarbændafélaganna og þar með LSE, og framtíðina innan Bændasamtakanna. Björn B. Jónsson setti fundinn og bauð Sigríði Júlíu sérstaklega velkomna. Til hafði staðið að hún ásamt Þresti Eysteinssyni skógræktarstjóra kæmu á Skógardaginn sem félagið ætlaði að standa fyrir síðsumars, en þurfti að fresta í tvígang út af covid. Vonandi verður Skógardagurinn haldinn næsta vor. BBJ segir að margt sé umhugsunarvert á breyttum tímum. Það þurfi að vera tenging milli félaganna og Skógræktarinnar. Vantanlega mun Hallur mæta á stjórnarfundi hjá okkur og er það liður í að auka samvinnuna og samstarfið. SJ veltir fyrir sér hvert sé núna hlutverk stjórnar LSE, því stjórnin er enn til. BBJ segir að LSE sé með kennitölu og það á hlut í Kolefnisbrúnni. Það þurfi því að vera stjórn áfram, það þarf að halda utan um fjármálin og að halda aðalfund, þrátt fyrir að félagið sé í raun skúffufyrirtæki. Þegar Búnaðarþing verður haldið, í febrúar, þá heldur skógardeildin aðalfund og kýs nýja stjórn. Ekki er búið að ákveða hvernig aðalfundur verður haldinn. Í raun þurfa að vera að lágmarki 300 félagar í BÍ. SJ segir að það séu 625 þinglýstir samningar til. BBJ: Eftir er að móta starf skógarbænda innan Bændasamtakanna. Við þurfum að átta okkur á hlutverki félagsins. Á félagið t.d. að koma inn í afurða og markaðsmál eða að sinna verktakamálum? SJ; Það myndi gera öllum gott ef félagið kæmi inn í að koma á verktakamenningu. BBJ; Það þarf að vera samráð við Skógræktina og marka stefnuna til næstu 20-30 ára hvað varðar verktakamál, gæðamál vegna umhirðu og ekki síst fræðslumál, nú þegar þau eru í miklu uppnámi vegna óvissu með framtíð Garðyrkjuskólans. Við þurfum að fara í þessa vinnu, að móta samvinnuna, starf og hlutverk. SJ veltir fyrir sér, hvernig samvinnan verði, milli skógarbændafélaganna innan LSE. E.t.v. ætti öll stjórn félaganna að vera á Samráðsfundum Skógræktarinnar, en ekki bara formenn og varaformenn eins og nú er. Það myndi auka tengingu milli landshlutafélaganna. BBJ telur að Samráðsfundir með því sniði myndu gera gagn, en veltir því fyrir sér hver verði samnefnari við alla aðila. Vísar hann í Swot greininguna sem gerð var áður en gengið var inn í BÍ. Rætt um af hverju sumir vilja ekki ganga í Bændasamtökin. Fólk spyr hvað það græði á því, og hvað með félagslega þáttinn? HB spyr hvernig valið verði á aðalfund og í stjórn skógardeildarinnar. Félögin eru til en vantar tengingu inn í BÍ. BBJ segir að tengingin geti ekki orðið í gegn um félögin, því hver og einn skógarbóndi þarf sjálfur að ganga í Bændasamtökin. AG segir að margir skógarbændur hafi enga tengingu við BÍ, þekkja ekki kerfið, þekkja ekki báknið. Og spyrja, hvað á ég að gera í Bændasamtökin? BBJ talar um kröfuna um að skógarþjónustan fari yfir í RML. Einnig talar hann um hvernig samskiptin séu núna milli Skógræktarinnar og félaganna ,og hvað megi gera betur. Nefnir hann sem dæmi að að hann fái ófá símtöl frá fólki sem skilur ekki alveg uppgjörið við bændur. SJ talar um þjónustukönnun sem gerð var. Eftir er að rýna hana betur. Einnig að skoða hvernig árið hefur verið og hvort þau geti bætt þjónustuna. BBJ segir að ráðgjafaþjónustan skipti miklu máli og skógarbændur séu ánægðir með þjónustuna, en heimsóknir til bænda séu einn mikilvægastur þáttur í þjónustunni. AG talar um nauðsyn endurmenntunar og að það vanti námskeið eins og Grænni skóga. SJ; Grunnnámskeið er fyrir alla nýja aðila, líka við kynslóðaskipti. Í tíð Landshlutaverkefnanna var gerður samningur við LBHÍ um fræðslu. En nú sé fræðsla á vegum LBHÍ fyrir skógarbændur af skornum skammti. BBJ; Grænni skógar 3 er tilbúið til kennslu, en tekst ekki að koma því af stað vegna óvissu með garðyrkjunám á Reykjum. AG; Skógræktin þyrfti að beita sér og pressa á að leysa þessi vandamál. SJ segir frá því að uppgjör verði fljótlega tengt við island.is. BBJ þakkar Sigríði Júlíu kærlega fyrir komuna. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 16:40 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 11. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 30.9. 2021 kl 9 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Hallur Björgvinsson starfsmaður Skógræktarinnar. Björn B. Jónsson setti fundinn 1) Undibúningur v fundarferða í næstu viku. Ýmislegt rætt. Fundarstjórar skipuleggja dagskrá og setja tímaramma. Hallur mun m.a. koma inn á kolefnisbindingu og Kolefnisbrúna. Ísólfur Gylfi segir Skógarsögu. Leshópar verða kynntir. Bændasamtökin munu senda 2 fulltrúa á hvern fund. 2) Fundur m. fulltrúa frá Skógræktinni. Sigríður Júlía frá Skógræktinni mun hitta stjórn að Uppsölum fyrir fundinn í Fljótshlíð. 3) Auglýsingar. Ekki tókst nógu vel til hjá „Dagskránni“ sem átti að birta auglýsingu um fundina, þar sem hún var ekki birt vegna mistaka starfsmanna. Ýmissa leiða er leitað til að koma auglýsingum á framfæri, bæði netið og fjölmiðlar. Ekki síst þarf að ná til bænda á Suðurlandi. ÍGP og BBJ semja fréttatilkynningu til fjölmiðla. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 9:40 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 10. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 1.9. 2021 kl 9:30 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Rafn A. Sigurðsson. Björn B. Jónsson setti fundinn 1) Félagsgjöld voru ákveðin kr 10 þús á síðasta aðalfundi, en nú þarf ekki lengur að greiða hluta þeirra til LSE. Stjórn ákvað því að lækka gjaldið í 5 þúsund kr. 2) Skógarferð 8. september. Rætt um hvort eigi að fresta skógardeginum til næsta árs. Stjórnarmenn voru tvístígandi í þessu máli og rætt var fram og aftur um útfærslu og ýmsa möguleika. Ákveðið að fresta ferðinni til næsta vors. 3) Styrkur LSE til FsS. Samþykkt var á síðasta stjórnarfundi LSE að veita styrki til aðildarfélaganna. FsS mun fá 552 þús kr í styrk. Hann verður notaður til að efla allt starf félagsins. 4) Fundir í byrjun október. Formanni falið að gera 1. drög að dagskrá fundanna og auglýsinga vegna þeirra. 5) Leshópar. Þá þarf að kynna vel á fundunum og í auglýsingu til allra skógarbænda. Opnað verður fyrir skráningu í leshópana, á fundunum. 6) Skóg-BÍ. Fyrsti fundur í Skógardeild BÍ var haldinn í síðustu viku, einnig var stjórnarfundur í LSE haldinn en þeim fundi var síðan frestað. Einungis 52 skógarbændur hafa skráð sig í BÍ, og komu fram áhyggjur af því hvað verður ef mjög fáir munu skrá sig. AG spyr hvað muni gerast ef þetta virkar ekki. BBJ telur að þá komi til greina að endurreisa LSE. BBJ: LSE á í raun að vera til áfram, og þá sem nokkurskonar „skúffufélag“, en spurning hvort ekki þurfi þá ný lög fyrir félagið. Það þarf að vera til stjórn og halda ársfundi til að halda utan um þá peninga og eignir sem eru til. Því miður er ekki kominn neinn kraftur í að byggja upp innra starfið hjá Skógardeild BÍ og lítið farið að gera í félagskerfinu. Einnig velti BBJ fyrir sér hvort rétt sé að stjórn deildarinnar eigi að vera 3ja manna eða 5-6 manna. Enn séu margir lausir endar sem ekki er farið að ræða. SJS spyr um heimasíðuna og BBJ segir að það sé verið að vinna í því að halda henni opinni. 7) Önnur mál. Engin önnur mál. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 10:30 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 9. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 5.8.2021 kl 20 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir og Sólveig Pálsdóttir. Agnes Geirdal og Ísólfur Gylfi Pálmason boðuðu forföll. Björn setti fundinn Einungis eitt mál á dagskrá, rætt um hvort fresta eigi fyrirhuguðum Skógardegi/skógarferð 9. ágúst nk. Allir voru sammála um að fresta Skógardeginum. Ekki sé forsvaranlegt í ljósi ástandsins vegna Covid að fara í ferð með 60 manns í rútu. Þó svo öllum smitvörnum hefði verið við komið og farið í tveimur rútum. Ferðinni er frestað til fimmtudagsins 9. september með fyrirvara um hvort lykilfólk komist þann dag. Tilkynning mun verða send út með góðum fyrirvara. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 20:15 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 8. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 26.7.2021 kl 9. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Rafn A Sigurðsson og Agnes Geirdal. Ísólfur Gylfi Pálmason boðaði forföll. Björn setti fundinn 1) Undirbúningur fyrir Skógardaginn 9. ágúst. Rætt um ýmis praktísk atriði sem þarf að huga að varðandi undirbúning. Nú þegar hafa 44 skráð sig í ferðina, þar af um 25 skógarbændur. Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu, þurfum við að passa vel upp á grímuskyldu og að hafa sprittbrúsa. Einnig þarf að vera rúmt í rútunum. Samþykkt að athuga með kaup á hátalara og míkrafón, sem er hentugra en gjallarhorn, en eitthvað slíkt er nauðsynlegt og væri oft gott að félagið myndi eiga sjálft. 2) Önnur mál. Búið er að ganga frá pöntunum á fundaraðstöðu fyrir fræðslufundi sem stjórn ætlar að halda í byrjun október. Þeir verða: 4. okt á Götum í Mýrdal kl 5 4. okt á Hótel Klaustri kl 8 5. okt í Goðalandi Fljótshlíð kl 5 5. okt á Hótel Selfossi kl 8 Þessa daga verður m.a. kynning á leshópunum og skráning hefst í þá. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 9:45 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 7. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, haldinn á Selfossi 25. júní 2021 kl 10:10 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Rafn A. Sigurðsson. Sólveig Pálsdóttir var þátttakandi rafrænt, á fundinum. Björn setti fundinn. 1) Jónsmessuganga. Gangan er fyrirhuguð 27. júni nk, og verður að Bugum í Ölfusi, í landi Aðalsteins Sigurgeirssonar. Rætt um útfærslu og praktísk mál varðandi veitingar. 2) Skógardagur 9. ágúst. Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri og Sigríður Júlía sviðsstjóri skógarþjónustu munu heimsækja FsS í ágúst og hefur stjórn skipulagt ferð með þeim um uppsveitir Árnessýslu. Ýmsum gestum sem tengjast skógrækt og skógarþjónustu, fulltrúum stjórnmálaflokkanna og ekki síst hinum almenna félagsmanni í FsS er boðið í ferðina. Rætt um undirbúning og útfærslu á skógardeginum. 3) Skógardeild BÍ. Nokkur óvissa er með hvernig skógarbændur muni ganga inn í Bændasamtökin. Formanni falið að óska eftir fundi með fráfarandi stjórn LSE eða nýrri stjórn Búgreinadeildar BÍ. 4) Félagsfundir í haust. Þá er loks að styttast í fundarferð stjórnar sem hefur dregist út af covid. Stefnt er að fundarferð fyrstu vikuna í október. Fundir verða 4. október á Klaustri og í Vík, en 5. október á Hvolsvelli og Selfossi. 5) Leshópar, skipulag o fl. Skógræktendum sem eru í Félagi skógareigenda á Suðurlandi, verður boðin þátttaka í leshópum í haust. Í boði er eftirfarandi þema fyrir leshópana; 1. áhugasamir um skjólbeltarækt 2. þeir sem eru í nytjaskógrækt og með samning við Skógræktina 3. þeir aðrir félagsmenn FsS sem eru með skógrækt 6) FsS – hlutverk, starfið, áherslur mm. Rætt um þessa þætti. Nú er félagsstarf skógareigenda á tímamótum og því þarf að skerpa á starfinu. Á hvað skal leggja áherslur, hvernig getum við komið hinum faglega þætti skógræktar betur inn í starf okkar t.d. hvað varðar gæðamál og afurðamál. 7) Ársreikningur FsS 2020. Reikningurinn er tilbúinn og verður sendur út í næstu viku. Í kjölfarið verða félagsgjöld 2021 send út. 8) Nýjir félagar. Formanni falið að kanna með hvaða hætti nýjum skógarbændum verði boðin félagsaðild að FsS. 9) Önnur mál. Rætt um heimasíðu LSE og þar með heimasíðu okkar félags FsS. Stefnt er að næsta stjórnarfundi í lok júlí. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 11:40 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 6. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 3.6.2021 kl 17. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Agnes Geirdal. Björn setti fundinn. 1) Reikningar félagsins 2021. Hrönn fór yfir reikninga félagsins sem nú eru tilbúnir til endurskoðunar. Hún baðst á ný afsökunar á þeim mistökum og misskilningi sem olli því að þeir voru ekki tilbúnir á réttum tíma og fór yfir ástæður þess. Stjórn mun skrifa undir reikninga eftir helgi. 2) Jónsmessuganga/göngur. Stjórn er sammála um að stefna að 1 góðri Jónsmessugöngu í stað þess að halda nokkrar smærri eins og stefnt hefur verið að vegna covid samkomutakmarkanna. Rætt um nokkra mögulega staði og líklegt að gangan verði sunnudaginn 27. júní. 3) Aðalfundur LSE. Björn, Sigríður og Agnes fóru á fundinn og sögðu frá honum. Þar var samþykkt að ganga í Bændasamtökin, og það mun leiða til gjörbreytts hlutverks LSE. Stjórn samþykkir að félagsgjöld fyrir 2021 verði lækkuð um 6500 kr frá því sem hefði átt að vera vegna þessara breytinga. 4) Skógardagur í ágúst. Skógræktarstjóri og sviðsstjóri skógarþjónustu, hafa óskað eftir að fá að koma í heimsókn til okkar í ágúst. Björn leggur til að gera mikið úr deginum. Fara í ferð um uppsveitir Árnessýslu og bjóða félagsmönnum og ýmsum gestum sem tengjast starfi skógarbænda. Það var samþykkt og stefnt að fimmtudeginum 5. ágúst. 5) Önnur mál. A) Landsáætlun í skógrækt var lítillega rædd, Björn hefur kynnst sér hana og sagði sína skoðun, honum líst mjög vel á hana. B) Agnes talaði um þörf á umræðu um framtíð FsS. Rætt um að halda 1 fund þar sem eingöngu yrði rætt um það. C) Lítillega rætt um fyrirhugaða fundarferð í haust og á hvaða stöðum ætti að halda fundi. D) Stefnt er að næsta stjórnarfundi í júní, en að enginn fundur verði í júlí. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 18 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 5. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 30.4.2021 kl 9 árdegis. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Ísólfur Gylfi Pálmason. Björn setti fundinn. 1) Farið yfir aðalfundinn og stjórn skiptir með sér verkum. Nokkur vandkvæði virtust vera í upphafi aðalfundar. Ljóst var að ekki væri hægt að bera fram reikninga, vegna mistaka við uppsetningu þeirra og baðst Hrönn innilegrar afsökunar á því, en hún er að vinna í reikningunum, en það dregst örlítið vegna veikinda endurskoðanda sem er til aðstoðar. Þeir verða sendir út um leið og hægt verður. Hreinn sá um að boða teamsfund fyrir aðalfund en fundarboðið var ekki virkt í tölvum fólks. Hann sendi nýtt fundarboð á síðustu stundu og vonandi að sem flestir hafi þar með komist inn á fundinn. Fundarritari skráði nöfn þeirra sem mættu og hefur vonandi náð öllum nöfnum réttum. Ísólfur Gylfi leggur áherslu á að koma þurfi reikningum sem fyrst réttum frá okkur í stjórn. Ákveðið að sama verkaskipting verði í stjórn og hefur verið sl ár. Hrönn er gjaldkeri, Sigríður ritari og Ísólfur Gylfi og Sólveig meðstjórnendur. 2) Starfið framundan. Rætt um hvort eigi að halda eina Jónsmessugöngu eins og venjulega eða halda sig við nokkrar litlar. Þetta er aðeins óljóst vegna sóttvarnareglna, en ákvörðun um þetta verður tekin um miðjan maí. Rætt um að við þurfum að sinna öllum félagsmönnum, líka þeim sem eru lengst í austri, þeir hafa margir ekki tekið mikinn þátt í starfinu, etv vegna fjarlægðar. Stjórn vonast til að hægt verði að fara í fundarferðir í lok ágúst eða byrjun sept. Einnig er stefnt að því að þá verði hægt að kynna og undirbúa leshópana. 3) Landsáætlun í skógrækt. Skógræktin er með nýja landsáætlun og þarf stjórnin öll að lesa hana og kynna sér. 4) Aðalfundur LSE. Nú er stefnt að aðalfundi LSE 15. maí nk. Enn er óljóst hvernig form verður á fundinum, en líklegast þykir að einungis nokkrir fulltrúar megi koma frá hverju félagi, gætu orðið 8 manns frá okkur. Aðal mál fundarins mun verða atkvæðagreiðsla um inngöngu í Bændasamtökin. Sólveigu finnst fráleitt að fáir fulltrúar fái að kjósa um þetta mikilvæga mál, og er ósátt við að þetta sé gert á þessum tíma. Ísólfur Gylfi telur að við höfum ekki aðra möguleika en inngöngu í BÍ. Björn segir að FsS sé eina skógarbændafélagið sem hafi gert athugasemdir og spurt spurninga um fyrirhugaða inngöngu í BÍ. Strax eftir helgi munu koma nánari upplýsingar um aðalfundinn. 5) Önnur mál. Hrönn spyr um Kolefnisbrúna. Björn svarar, þar eiga LSE og BÍ sitt hvor 50%, og það jákvæða er að LSE muni áfram verða eigendur að henni. Ekki verði hægt að taka það af skógarbændum, þeir eiga hana áfram hvort sem þeir ganga í Bændasamtökin eða ekki. Það verður kannski eina hlutverk LSE, etv auk félagslega þáttarins í samtökum skógareigenda. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 10 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 4. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 30.3.2021 kl. 15 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Rafn A. Sigurðsson. Ísólfur Gylfi var fjarverandi. Björn setti fundinn. Aðal efni fundarins er að undirbúa aðalfund félagsins, sem fyrirhugaður er laugardaginn 17. apríl kl 10. Upphaflega stóð til að fundurinn yrði með nokkuð hefðbundnu sniði, en þó yrði hann einnig sendur út á Teams fyrir þá sem ekki treysta sér til að mæta. En í ljósi nýjustu fjöldatakmarkana, er líklegra að hann verði eingöngu á Teams, nema breyting verði aftur á sóttvarnareglum og fjöldinn megi fara upp í 50 manns. Stjórn fór yfir fyrirhugaða dagskrá aðalfundarins. Ísólfur Gylfi og Sólveig eiga að ganga úr stjórn. Gefa þau bæði kost á sér áfram. Björn sagði frá og skýrði eftirfarandi: 1) Bændasamtökin ákváðu á Búnaðarþingi nýlega að breyta samtökunum, og ljóst að skógræktardeild verður stofnuð innan þeirra, óháð því hvað við viljum eða segjum. Þetta mun verða betur kynnt á aðalfundi FsS og síðan á aðalfundi LSE, sem er fyrirhugaður 24. apríl nk., þar sem kosið verður um tillöguna. Því er ljóst að ef þetta verður fellt á aðalfundi LSE þá verður samt til skógardeild. Og ef þetta verður samþykkt, verður LSE lagt niður 2022. Hætta er á að talsverður hluti skógareigenda verði ekki í landssamtökunum, á hvorn veginn sem þetta fer. Umræður um málið, en fram kom hjá Sólveigu að hún sé ekki sátt við inngöngu í Bændasamtökin. 2) Björn hefur fundað með Skógræktinni, Skógræktarfélagi Árnesinga, Límtré og Eflu þar sem rætt hefur verið um vinnu í afurða- og markaðsmálum sem snúa m.a. að þurrkun á timbri á Suðurlandi. Hugmyndin er að sækja um styrk til Evrópusambandsins á næsta ári til þessarar vinnu. Rætt áfram um fyrirhugaðan aðalfund FsS. Stjórn ákvað að leggja til óbreytt árgjald fyrir næsta ár. Rætt um starfsáætlun FsS fyrir næsta ár, sem verður lögð fyrir aðalfund. Dagskrá aðalfundar FsS fylgir með þessari fundargerð. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 16:10. Sigríður J. Sigurfinnsdóttir Aðalfundur FsS DRÖG AÐ FUNDARBOÐUN: Félags skógareigenda á Suðurlandi heldur aðalfund sinn á netinu (teamsfundur) laugardaginn 17. apríl n.k. klukkan 10:00. Fundarstjóri verður Hreinn Óskarsson og mun hann senda fundarboð á Teams nokkrum dögum fyrir fundinn. Dagskrá: 1. Fundarsetning. 2. Skýrsla stjórnar og reikningar félagsins 3. Kosningar. - Tveir fulltrúar í stjórn félagsins. Ísólfur Gylfi Pálmason og Sólveig Pálsdóttir eiga að ganga úr stjórn, en þau gefa bæði kost á sér áfram. Aðrir sem vilja gefa kost á sér í stjórn láti formann FsS vita fyrir aðalfund 17. apríl nk. , bjorn@bjarndal.is. - 3 varafulltrúar í stjórn - Skoðunarmenn reikninga - Tilnefning fulltrúa í stjórn LSE 4. Árgjald félagsins 5. Hugsanleg innganga í Bændasamtók Íslands. (Hlynur Gauti Sigurðsson) Umræður 6. Kynning á skýrslu Skógarfangs- Horft fram á við (Björn B. Jónsson) 7. Kynning á Kolefnisbrúnni (Hlynur Gauti Sigurðsson) 8. Stafsáætlun FsS fyrir starfsárið 2021 til 2022 9. Umræður og önnur mál 10. Fundarslit 3. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 19.3.2021 kl 17 Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Rafn A. Sigurðsson. Ísólfur Gylfi Pálmason kom síðar inn á fundinn. Björn setti fundinn. 1) Aðalfundur FsS. Rætt um aðalfund Félags skógareigenda á Suðurlandi. Stefnt á að hann verði laugard, 17. Apríl, en eftir er að ákveða staðsetningu. Reynt verður að streyma frá fundinum. Hugsanlega koma formaður eða framkvæmdastjóri LSE og segja frá fyrirhugaðri inngöngu í Bændsamtökin. 2) Málefni Garðyrkjuskólans. Að öllum líkindum mun Garðyrkjuskólinn að Reykjum, fara undir stjórn FSu á næstunni. Margt er þó enn óljóst og staðan er erfið. Skólinn að Reykjum hefur haldið utan um grunnnám í skógrækt og því skiptir þetta máli fyrir skógarbændur. Sigurður Sigursveinsson vinnur að þessum tilflutningi. 3) Innganga í BÍ. Nú er að verða nokkuð ljóst hvernig fyrirkomulagið verður. Stjórn mun fá kynningarefni þar um á næsta stjórnarfundi, eða fyrr. Í nýjum bændasamtökum verður sérstök skógardeild. Formaður segir að einu áhyggjurnar séu, hvað verði um þá skógarbændur sem ekki munu ganga í BÍ. Rafn spyr hvort rætt hafi verið um hvort félögin geti gengið inn í samtökin sem slík, í stað einstaklinga. Það hefur verið rætt en því var alfarið hafnað. 4) Aðalfundur LSE. Líklega verður aðalfundur LSE haldinn á Hótel Hamri við Borgarnes, síðla í apríl. Þar mun fara fram atkvæðagreiðsla um inngöngu skógarbænda í BÍ. 5) Starfið framundan. Rætt um hvernig stjórn ætlar að koma starfi félagsins af stað á ný, en vegna covid hefur allt almennt félagsstarf legið niðri í heilt ár. Tímabært er t.d. orðið að koma leshópum af stað, e.t.v. í ágúst. Rætt um hvernig Jónsmessugangan gæti orðið. Etv. verða nokkrar göngur t.d. 2-4 í stað einnar, vegna fjöldatakmarkana. 6) Önnur mál. Reyna á að fá einhvern af nýjum eigendum Kvista til að segja frá starfseminni þar og stöðu mála. Næsti stjórnarfundur er ákveðinn fimmtudaginn 25. mars kl 16:30 á Selfossi. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 17:45 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 2. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 4.2.2021 kl 10:00. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Ísólfur Gylfi Pálmason. Auk þess gestur fundarins, Jóhann Gísli Jóhannsson. Björn setti fundinn og bauð gest okkar Jóhann Gísla Jóhannsson formann LSE sérstaklega velkominn. Aðal efni fundarins er að ræða um hugsanlega inngöngu skógareigenda, LSE í Bændasamtök Íslands. Jóhann Gísli (JG) fræddi stjórn um stöðuna, ferlið sem búið er og það sem framundan er. Stjórn FsS bað (á stjórnarfundi 3.12.2020) LSE um að fengið yrði mat sérfræðings til að greina kosti og galla sameiningar. LSE varð við þeirri beiðni stjórnar og er SWOT skýrsla nú komin út og stjórnarmenn hafa skoðað hana. Því var gott að fá JG á fundinn til að spyrja hann nánar um ýmis atriði. Hætta er á að við förum klofin inn í BÍ, ef ekki næst samstaða meðal skógarbænda, Það verður sérstök skógardeild í Bændasamtökunum, og Landssamtök skógareigenda í þeirri mynd sem það er í dag, mun leggjast niður. JG. Það hafa verið miklar viðræður sl mánuði, og hlutirnir hafa tekið breytingum, en nú virðist ýmislegt vera að skýrast. T.d. hvað það þýði að vera deild inni í kerfinu. Við komum til með að hafa vald yfir okkar hlutum eins og verið hefur og munum að mörgu leyti halda áfram að starfa svipað og í dag. BÍ hefur samþykkt að árgjald skógareigenda verði 15 þús fyrstu 3 árin, en mun síðan hugsanlega hækka í samræmi við gjöld annarra félagsmanna. BÍ mun leggja til að fulltrúar okkar í stjórn skógardeildar BÍ dreifist um landið, einn landshluti getur ekki orðið alls ráðandi. Búnaðarþing verður líklega 22. mars og eftir það þurfa félög skógareigenda og LSE að kynna málið fyrir sínu fólki. Spurningar og umræða: Hvað gerist ef Búnaðarþing samþykkir ekki inngöngu okkar? Hvernig skynjið þið anda skógarbænda í þessu máli? Margir eru hræddir um að hin almenni skógarbóndi vilji ekki ganga í Bændasamtökin, því árgjaldið verði of hátt, sérstaklega fyrir þá sem eru með litlar eða engar tekjur af skóginum. JG. Ef Búnaðarþing samþykkir ekki inngönguna, þá þyrfti að semja um fjármagnið af rammasamningnum. En okkur finnst vera frekar mikil jákvæðni fyrir þessu. Í sambandi við litlu skógarbændurna vona ég að það verði þannig að það verði einhver gulrót að lokum þannig að fólk vilji vera þarna inni, sjái sér hag í því. Sp. og umr: Endurtekið í umræðunni, að stjórnarmenn eru hræddir um að einhverjir vilji ekki vera þarna inni, og jafnvel að helmingur eða fleiri skógareigendur verði ekki með. Þá verði skógarbændur mjög klofnir. Mikilvægt sé einmitt að ná samstöðu. Og enn mikilvægara verður nú að fara í fundarherferð út til félaganna, eins og staðið hefur til. Það hefur dregist út af Covid, en vonandi getur orðið af því þegar fer að vora. Við þurfum að vera áberandi á Búnaðarþingi, því ef skógareigendur taka fullan þátt og stór hluti skráir sig í BÍ, þá verðum við áberandi og fjölmenn þar. Mikið tækifæri í skógrækt er í kolefnismálum, og yrði það styrkur skógareigenda innan BÍ. JG. Við munum halda því fjármagni sem við höfum, ein breytingin er að framkvæmdastjórinn, Hlynur Gauti mun færast frá að starfa fyrir LSE og yfir í Bændasamtökin. Þar munu framkvæmdastjórar stundum vinna þvert á búgreinar. Sp og umr: Líklega mun þessi breyting verða tækifæri fyrir skógareigendafélögin. Við þurfum þá að endurskoða starfsemina og laga hana að breyttu umhverfi. Eitt af því sem kom fram er að við þurfum að rífa upp gleðina í starfinu og samskiptum okkar. Eitt og annað hefur breyst við sameiningu Landshlutaverkefnanna og Skógræktarinnar, þar á meðal félagsstarfið. Og óhjákvæmilega verða áfram breytingar ef af inngöngu í BÍ verður. Við þurfum að leggja á það áherslu að njóta þess betur að hittast og gera eitthvað skemmtilegt saman, bæði að halda fræðslufundi og skemmtanir. - Næsta mánudag verður stjórnarfundur LSE. Þar verður áframhald á vinnu við samninga við BÍ. Samþykkt í stjórn að Björn B Jónsson, okkar fulltrúi haldi áfram þessari vinnu. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 11:20. Þökkuðum gesti okkar, Jóhanni Gísla fyrir komuna. Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 1. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 8.1.2021 kl 10:00. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Agnes Geirdal. Björn setti fundinn. 1. Ný Bændasamtök. Rætt um hugsanlega inngöngu LSE í Bændasamtökin. Stjórn þykir vanta samantekt á kostum og göllum sameiningarinnar, en sú vinna er farin af stað hjá LSE. Eftirfarandi bókun var samþykkt og formanni FsS falið að fylgja þessu eftir: „Áskorun á stjórn Landssamtaka skógareigenda. Stjórn Félags skógareigenda á Suðurlandi skorar á stjórn Landssamtaka skógareigenda að fresta öllum viðræðum við Bændasamtök Íslands um inngöngu LSE í bændasamtökin og niðurlagningu Landssamtaka skógareigenda í þeirri mynd sem þau eru rekin í dag. Viðræður verði upp teknar þegar samkomubanni verður aflétt vegna Covid 19. Greinagerð. Með öllu er útilokað í dag, vegna Covid 19, að funda með skógareigendum þar sem kynntar eru hugmyndir um inngöngu LSE í bændasamtökin og kannaður áhugi félagsmanna á breyttu félagskerfi skógarbænda á Íslandi. Mikilvægt er að í samræðum skógareigenda geti komið fram hver vilji félagsmanna er til inngöngu í BÍ.” 2. Klasi um úrvinnslu. Nú er komin út skýrslan “Horft fram á við í afurða og markaðsmálum skóga”, en hvað með framhaldið? Formaður kynnti hugmynd að stofnun klasa um nýtingu skógarafurða. Óformlegar viðræður nokkurra aðila hafa farið fram um slíkan klasa. 3. Garðyrkjustöðin Kvistar hefur verið seld. Kaupendur sem er hópur nokkurra aðila mun taka við stöðinni 1. mars nk. 4. Kolefnisbrúin. Bændasamtökin vilja koma að stofnun hlutafélags um Kolefnisbrú. 5. Samráðsfundir LSE. Næsti samráðsfundur Skógræktarinnar hefur verið boðaður 14. jan. nk. Varaformaður FsS er boðaður á hann sem fulltrúi FsS, en formaður er eins og kom fram á síðasta stjórnarfundi í raun fulltrúi LSE. 6. Önnur mál. a) Hrönn ræddi um félagsgjöldin, og hvernig eigi að haga greiðslum til LSE. Einhver mistök urðu þegar hún sendi út rukkun um félagsgjöld, þannig að hjón fengu bæði rukkun í sumum tilvikum. Það verður leiðrétt. b) Áframhald varð á umræðum um Bændasamtökin og aðild að þeim. · Lístu margir yfir áhyggjum af því hvað verði um skógarbændur og samtök þeirra. · Hvernig á að leggja LSE niður? Lög LSE eru ekki skýr hvað það varðar. Það er mikið mál að leggja niður félag. · Hefur verið tekið saman hve margir myndu hugsanlega ganga í BÍ? Fundarmenn telja að það vanti mikið upp á að allir skógarbændur geri það, einungis hluti þeirra. · Rætt um hvort væri rétt að senda þessar hugmyndir til almennra félagsmanna til kynningar, en stjórn vantar sjálfa skýrari skilgreiningar á kostum og göllum, og óskar eftir þeim frá óháðum aðila. Þá væri hægt að kynna þetta fyrir félagsmönnum. Stjórn óskar eftir að fá formann LSE, Jóhann Gísla á fund til að fara yfir þessi mál. Næsti fundur er áætlaður 4. febrúar kl 10. Fleira ekki rætt, fundi slitið Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 4. Stjórnarfundur Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 3.12.2020 kl 10:00. Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Ísólfur Gylfi Pálmason. Björn setti fundinn. 1. Jólatrjáasala. Skógarbændur hafa verið að selja jólatré úr skógum, og þá helst furur. Stjórn óskar eftir skýrari leiðbeiningum hjá Skógræktinni um það hvort og hve mikið skógarbændur mega selja. Vísað til samráðsfundar með Skógræktinni. 2. Ný bændasamtök. Stjórn fór yfir nýjar tillögur Bændasamtakanna um sameiningu búgreinafélaganna og að LSE verði deild innan BÍ. Stjórn FsS þykir margt óljóst og þörf á að skoða málið miklu betur. T.a.m. hvað þýðir þetta peningalega fyrir venjulegan skógarbónda, hvernig yrði deildin skipuð og sömuleiðis var rættum hvað verður um skjólbeltabændur í nýju fyrirkomulagi? Eins var rætt um þá hættu að ákvarðanataka um málefni skógarbænda á eftir að fjarlægjast og ekki fyrirséð hvort skógarbændur geti komið að lokaákvörðun um einstök mikilvæg mál eins og verið hefur. Eftirfarandi er bókað: “Stjórn telur mjög óljóst hvaða hag LSE hafi af því að ganga í Bændasamtökin og telur þörf á að fá sérfræðing til að meta kosti og galla þess. Sérfræðimat þyrfti að vinna hratt og vera lokið 20. janúar 2021.” 3. Breyttar uppgjörsreglur hjá skógarbændum. Skógræktin er að undirbúa nýjar uppgjörsreglur fyrir skógarbændur sem taka mið af Stafrænu Íslandi. Nýjar uppgjörsreglur taka gildi 1. janúar 2022, en kynning fer fram á næsta ári. 4. Samtal FsS við Skógræktarfélag Árnesinga. Formaður Skógræktarfélags Árnesinga og Björn B Jónsson formaður FsS hafa rætt um aukið samstarf í markaðs og afurðamálum, sem er sameiginlegt hagsmunamál beggja aðila. 5) Afmæli Skógræktarfélags Íslands. Í tilefni af 90 ára afmæli félagsins sendi stjórn FsS, Skógræktarfélaginu styrktarlínu í Skógræktarritið. 6) Fésbókarsíða FsS er orðin til og nú þurfa allir að vera duglegir að nota hana. 7) Ný skýrsla um afurða- og markaðsmál. Út er komin skýrslan “Horft fram á við í afurða- og markaðsmálum skóga” sem teymishópurinn Skógarfang hefur unnið að sl. 3 ár á vegum LSE og Skógræktarinnar. Hún mun verða aðgengileg á skogarbondi.is. Einnig er komið út rit um “Gæðafjalir, viðskiptaflokkun á timbri” sem er að finna á www.treprox.eu og hægt að hlaða bókinni niður endurgjaldslaust. 8) Kolefnisbrúin. Mikill áhugi er á verkefninu og margir skógarbændur eða tilvonandi skógarbændur á Suðurlandi hafa sótt um þátttöku í tilraunaverkefni Kolefnisbrúarinnar. 9) Greiðsla vegna aksturs stjórnarmanna. Lagt til að þeir stjórnarmenn sem þurfa að keyra langar leiðir á fundi fái greiðslu fyrir akstur. Stjórn samþykkir að félagið borgi 50 kr /km umfram 30 km vegalengd að heiman og á fundarstað. 10) Samráðsfundir LSE. Stjórn leggur til að varaformaður FsS sitji samráðsfundi yfirstjórnar Skógræktarinnar, stjórnar LSE og formanna aðildarfélaganna, þar sem það fer saman að formaður FsS er einnig í stjórn LSE. 11) Önnur mál. A) Farið yfir stöðuna á félagatali og störf gjaldkera nú í lok árs. B) Samþykkt að senda jólakveðju til félagsmanna á Rúv, einnig í pósti og á fésbók. C) Fundarferð verður vonandi í vor, auka þarf tengingu við félagsmenn. Stefnt að næsta stjórnarfundi 7. janúar. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 11:20 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 3. Stjórnarfundur ​​ Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, “Teams” fjarfundur 1.10.2020 kl 9 árdegis Mætt voru Björn B. Jónsson, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Agnes Geirdal og Rafn A. Sigurðsson 1. Frestun aðalfundar LSE Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu er nokkuð óljóst hvenær aðalfundur LSE verður haldinn og hafa nokkrar tillögur komið fram. Stjórn LSE stefnir að því að halda hann í nóvember. Önnur hugmynd er að eingöngu örfáir fulltrúar komi frá hverju aðildarfélagi til að afgreiða aðalfundarstörf sem nauðsynleg eru. Í gær kom síðan tillaga frá Félagi skógareigenda á Austurlandi um að fresta honum um 1 ár og halda 2 fundi að ári. Stjórn mun velta fyrir sér hugmyndum að tillögum fyrir fundinn á næstunni, eða þegar að fundinum kemur. 2. Kolefnisbrúin Rætt um þetta nýja verkefni sem er komið á fljúgandi siglingu. Mikið er búið að vinna í því og góð viðbrögð hjá landeigendum. Fyrirtækið kemur til með að sjá um kaup og sölu, og jafnframt að fá skóga vottaða hjá þar til bærum vottunaraðilum. E.t.v. munu þeir skógarbændur sem þegar eru með samning geta selt kolefnisbindingu, þannig að þetta verkefni er mjög áhugavert fyrir skógareigendur. 3. Fundir FsS í október Fræðslu og kynningarfundir sem stjórn ætlaði sér að vera með á Suðurlandi í október verður frestað um tíma vegna covid. Stjórn mun taka stöðuna þegar fer að vora og reyna að halda fundi þá ef ástandið verður betra í þjóðfélaginu. 4. Heimsókn til Aðalsteins Sigurgeirssonar út í Ölfus Stjórn stefnir áfram á að heimsækja Aðalstein á næstunni, en mun gæta fyllstu varúðar vegna aðstæðna. 5. Fjármál og félagatal Loksins er prókúra Hrannar komin í gegn og hún getur farið að sinna verkefnum gjaldkera. Netfangalisti félaga er orðinn nokkuð réttur. 6. Fréttir af LSE Björn upplýsti stjórn um ýmis mál. Skógræktin er heldur að draga úr greiðslum vegna ýmissa þátta sem þó eiga að vera inni, eins og t.d. fyrir áburðargjöf á eldri gróðursetningar. Annað mál er viðhald á girðingum og er lögfræðingur að athuga það mál fyrir skógarbændur.Verkefni sem ekki hefur fengist fjármagn í en hefur verið rætt, er að opna vefsvæði eða heimasvæði þar sem hver skógarbóndi getur haft aðgang að öllum upplýsingum um sína jörð, trjátegundir í reitum o.s.frv. Alltaf er verið að ræða taxta og girðingamál. Það er stefnt að því að halda stóra ráðstefnu um girðingamál. 7. Fésbókarsíða FsS Agnes Geirdal er búin að opna fésbókarsíðu fyrir félagið og var rætt um hana. Ákveðið að hún verði eingöngu fyrir félagsmenn FsS. 8. Önnur mál Næsti stjórnarfundur verður haldinn 5. nóvember. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 10 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 2. Stjórnarfundur ​​ Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, haldinn á Selfossi, 17.08.2020 kl 10:15 Mætt voru Björn B. Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Hrönn Guðmundsdóttir, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Sólveig Pálsdóttir og Rafn A. Sigurðsson Björn setti fundinn og Sigríður las fundargerð síðasta fundar og var hún samþykkt. Ákveðið að nefndarmenn hafi 2 daga til að gera athugasemdir við fundargerðir þegar þær hafa verið sendar út. 1. Skógargangan að Núpum í sumar Mikil ánægja var með skógargönguna, skógurinn að Núpum er fjölbreyttur og sérstaklega skemmtilegt að sjá hve mikið er af Hlyn. Stjórnin vill leggja það til við forsvarsmenn Skógræktarinnar að skógarbændum verði boðið upp á úrval ýmissa trjátegunda, t.d að þeir geti fengið 1 bakka á ári af ýmsum „sjaldgæfari“ tegundum. Allir voru sammála um að skógargöngur eigi áfram að vera eitt af verkefnum okkar og við þurfum að hafa hugann við það hvar næsta skógarganga ætti að verða, gott að ákveða það fljótlega eftir áramót. 2. Fjármál Hrönn er að vinna að því að virkja prókúruna. 3. Félagatal Björn var búinn að sjá af hverju voru mistök í skráningu netfanga og hefur leiðrétt þau að mestu. Stjórn skipti á milli sín að yfirfara félagatalið betur. Talsverð fækkun hefur verið í félaginu sl ár og gæti það stafað af því að ekki er lögð jafnmikil áhersla á skjólbelti og áður. Stjórn FsS telur að Skógræktin þyrfti að auka skjólbeltarækt aftur og koma henni í fyrra horf. Einnig ætlar stjórnin að skoða sérstaklega hvort ekki séu áhugasamir einstaklingar sem stunda annars konar skógrækt en nytjaskógrækt, sem hefðu áhuga á að ganga í félagið og að starfa með því. Ritari heldur utan um félagatalið og þarf að fá að vita um allar breytingar. 4. Starfið framundan a) Fundir Stefnt er að því að halda opna fundi í hverri sýslu fyrir skógarbændur og aðra áhugasama. Auglýstur verður „Umræðufundur um skógrækt – opinn öllum áhugasömum um skógrækt“. Reynt verður að halda þessa fundi eftir miðjan október. b) Heimasíðan Heimasíða FsS er vistuð hjá heimasíðu LSE. Þar setjum við inn fundargerðir, fréttir og af starfi okkar. Heimasíðan þarf að vera lifandi og við þurfum að koma henni á framfæri. c) Fésbók Stefnum að því að opna fésbókarsíðu FsS. d) Leshópar Björn lýsir yfir áhuga sínum á að FsS stofni leshópa. Hægt væri að kynna þá á fundunum í október. Hámark 12 manns yrðu í hverjum hóp og gott væri að hafa bókina „Kraftmeiri skógur“ til að styðjast við. Hópunum yrði væntanlega skipt þannig að áhugasamir um t.d. skjólbeltarækt yrðu saman í hóp, þeir sem væru í nytjaskógrækt saman og þeir sem væru með skógrækt í smærri stíl o.s.frv. Leshópar yrðu einungis fyrir félagsmenn í FsS. 5. Aðalfundur LSE Áætlað er að halda aðalfund LSE að Hamri við Borgarnes 2.-4. okt nk. Nokkur óvissa er með fundarhöld vegna Covid. Björn ætlar að leggja það til í stjórn LSE að eingöngu muni mæta ca 5 fulltrúar frá hverju félagi. Ákveðið að styrkja þá sem fara á fundinn á svipaðan hátt og verið hefur. 6. Elmia Wood Á 4ra ára fresti er stór tækjasýning í skógrækt, í suður Svíþjóð, Elmia Wood. Björn hefur tekið að sér, f.h. LSE að skipuleggja hópferð á næstu sýningu, sem verður 17.-19. maí 2021. 7. Úrvinnslumál - Kvistar Rætt um framtíð garðyrkjustöðvarinnar á Kvistum. Stjórn vonast til að þar verði áframhaldandi plöntuframleiðsla. 8. Jólamarkaður Rætt um möguleika á hvort félagið gæti hugsanlega haldið jólamarkað, þar sem skógarbændur gætu komið sínum afurðum í sölu, í stíl við jólamarkaðinn í Heiðmörk. Ekki er gert ráð fyrir að jólamarkaður verði á þessu ári, en félagsmenn þurfa að ræða þessa hugmynd. 9. Stjórnarfundir FsS Samþykkt að halda stjórnarfundi kl 9:00 árdegis fyrsta fimmtudag í mánuði, oftast gert ráð fyrir að funda á netfundum. 10. Önnur mál Björn var spurður um sitt álit á því hvernig Skógræktin virkaði, varðandi samskipti við skógarbændur, samanborið við Landshlutaverkefnin áður. Hann telur að sameiningin hafi ekki tekist eins vel að öllu leyti og hann vonaðist til, m.a. vegna þessa að boðleiðirnar eru oft of langar. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 12. Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 1. Stjórnarfundur ​​nýrrar stjórnar Stjórnarfundur nýrrar stjórnar FsS, haldinn á Selfossi 21. júní 2020 kl 17:30 Mætt voru Björn B. Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Hrönn Guðmundsdóttir og Sólveig Pálsdóttir og Sigríður J. Sigurfinnsdóttir var tengd við fundinn með síma. Björn setti fundinn. 1. Skipting innan stjórnar. Stjórn skipti með sér verkum þannig að Hrönn er gjaldkeri, Sigríður er ritari og Ísólfur Gylfi og Sólveig meðstjórnendur. Þau síðast nefndu eru kosin til 1 árs, Hrönn 2ja ára og Sigríður til 3ja ára. 2. Tilkynning til skattstjóra um breytingu á stjórn. Ný stjórn og varastjórn, ásamt meirihluta fyrri stjórnar þarf að skrifa undir „Tilkynningu um breytingu á stjórn“ sem verður send skattstjóra. Hrönn tekur að sér að safna undirskriftum og koma þeim til skila. 3. Prókúra. Hrönn er nýr gjaldkeri og verður því prókúruhafi FsS. 4. Félagatal. Formanni og ritara falið að yfirfara félagatal. 5. Varastjórn. Samþykkt að varamenn fái alltaf fundarboð og hafi möguleika á að mæta á fundi, þó ekki sé ætlast til þess, nema þeir þurfi að mæta vegna forfalla einhvers. Einnig að þeir fái fundargerðir sendar. 6. Skógarganga á Núpum. Skógarganga verður að kvöldi þessa dags að Núpum í Ölfusi í boði skógarbænda þar, Guðmundar og Unnar. Gangan hefst kl 19:00, áætluð 1 og ½ tíma ganga, og síðan sér stjórn FsS um að grilla pylsur. Ísólfur Gylfi kemur með gítar og söngskrá er tilbúin. Fleira ekki rætt, fundi slitið kl 18:00. Sigríður J. Sigurfinnsdóttir 1. Stjórnarfundur ​​2020 Stjórnarfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, haldinn 3.mars 2020 að Víðihvammi 10, Kópavogi, klukkan 16:00. Mættir: María E. Ingvadóttir, Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir, Hannes Lentz, Hrönn Guðmundsdóttir, Októ Einarsson, Sigríður J. Sigurfinnsdóttir og Sigurður Karl Sigurkarlsson. 1. Fundargerð frá síðasta stjórnarfundi var samþykkt samhljóða og án athugasemda. 2. Starfið framundan: Þann 6. mars mun FsS heimsækja verksmiðju Límtrés á Flúðum kl. 17:00. Þaðan verður haldið að Efra-Seli í Hrunamannahreppi, þar sem snæddur verður kvöldverður að loknum almennum félagsfundi Í boði FsS. Gengið var frá dagskrá fyrir félagsfundinn. 3. Viðhorfskönnun fyrir félagsmenn í FsS var kynnt. Októ og Bjarnheiður útbjuggu könnunina og fundurinn samþykkti að leggja hana fram á félagsfundinum á Efra-Seli og hafa í framhaldi umræður um fyrirhugaða könnun sem send verður til allra meðlima FsS. 4. Skv. landslögum þarf að skrá raunverulega eigendur FsS í Fyrirtækjaskrá. Gengið var frá eyðublöðum fyrir slíka skráningu og þau undirrituð af fundarmönnum. 5. Ákveðið var að halda aðalfund FsS að Reykjum 28. mars n.k. Leitað hefur verið til Ólafs Oddssonar um að halda fræðsluerindi í tengslum við aðalfundinn. Að loknum aðalfundarstörfum verður boðið upp á heimsókn í fyrirtækið Pure North Recycling, áður Fengur. Pure North Recycling hyggst endurnýta allt plast sem fellur til á landinu í framtíðinni. 6. Rætt var um kosningu nýrra félagsmanna til stjórnarsetu. Enginn af núverandi fulltrúum í aðalstjórn FsS gefur kost á sér til endurkjörs. Það þarf að kjósa formann til tveggja ára; tvo stjórnarmenn til eins árs; einn stjórnarmann til tveggja ára; og einn stjórnarmann til þriggja ára. 7. Jónsmessuferð félagsins í ár verður að Núpum í Ölfusi 21. júní. Mæting að Núpum er kl. 19:00. Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 18:00. Fundarritari Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir

 • Aðalfundargerð FsS 2022

  Aðalfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi, FsS, haldinn að Reykjum í Ölfusi 29. apríl 2022, kl 15 Fundur settur. Fundarstjóri og fundarritari kosnir. Alls voru 37 manns mætt á aðalfundinum. Björn B. Jónsson formaður FsS setti fund og bauð gesti velkomna. Hann minntist látinna félaga og bað menn að rísa á fætur. Hann bauð velkomna gesti fundarins, þá Hlyn Gauta Sigurðsson starfsmann Skógardeildar BÍ og Jóhann Gísla Jóhannson formann Skógardeildar BÍ. Formaður tilnefndi Ísólf Gylfa Pálmason fundarstjóra og Sigríði J. Sigurfinnsdóttur fundarritara. Var það samþykkt samhljóða. ÍGP tók við fundarstjórn. Skýrsla stjórnar og reikningar félagsins Björn flutti ársskýrslu stjórnar, og fylgir hún hér neðan við fundargerðina. Reikningar áranna 2020 og 2021 Hrönn skýrði reikninga 2020 og 2021. Vegna mistaka við uppsetningu reikninga 2020 var ekki hægt að skýra þá og fá þá samþykkta á síðasta aðalfundi. Skýrsla stjórnar og reikningar bornir upp til atkvæða og var allt samþykkt. Reikningar beggja áranna eru neðan við fundargerðina. Kosningar Kjósa átti um 1 aðalmann í stjórn til 3ja ára. Það var Hrönn Guðmundsdóttir sem átti að ganga úr stjórn. Hún gaf kost á sér áfram. Ekki komu önnur framboð og var hún samþykkt með lófaklappi. Ísólfur Gylfi óskaði eftir að hætta í stjórn og var því kosið um nýjan aðalmann til 2ja ára. Rafn A. Sigurðsson gaf kost á sér, ekki komu fleiri framboð og var það samþykkt. Þá voru kosnir 3. varamenn til 1 árs. Þessi gáfu kost á sér og voru þau samþykkt. Agnes Geirdal, Þórarinn Þorfinnsson og Ragnheiður Aradóttir, en hún kemur ný inn í stjórn. Skoðunarmenn reikninga voru kosnir til 1 árs. Tilnefnd og samþykkt voru: Ragnar G. Ingimarsson og Sigríður Heiðmundsdóttir. Upplýst var um það á fundinum að fulltrúi í stjórn Skógardeildar Bændasamtakanna er Hrönn Guðmundsdóttir. Árgjald félagsins Lagt til að árgjald verði 5 þúsund kr. sem er óbreytt frá fyrra ári. Tillaga kom um að hækka árgjaldið í 6 þús. Umræða var um það, og þótti sumum óþarfi að vera að hækka, því góður sjóður er til. BBJ sagði eftir fyrirspurn þar um, að við séum búin að eyða 300 þús í stefnumörkunina, og þurfum að eyða öðru eins. Staðan sé góð, en hluti af eignum á að fara í afurða og markaðsmál. Tillagan var dregin til baka. Samþykkt 5 þús kr í árgjald. Hallur Björgvinsson ráðgjafi Skógræktarinnar, fór yfir gróðursetningar vorsins og það helsta sem er á döfinni hjá Skógræktinni Plöntusamningar Skógræktarinnar 2022, hljóðuðu upp á 6,3 milljón plöntur. Þar af fara 2,3 millj til Suðurlands. Af því fara 620 þús plöntur til skógarbænda, en á síðasta ári plöntuðu sunnlenskir skógarbændur 777 þúsund plöntum, þannig að það er fækkun frá síðasta ári. Hekluskógar, Þorláksskógar og önnur verkefni á vegum Skógræktarinnar fá 1,7 millj. plantna. Frést hefur af afföllum hjá framleiðendum nú í vor. Vonir eru til að góð afhending á plöntum skili sér í haustgróðursetningu. Skógræktin hefur undanfarin ár keypt 75-95% framleiðslunnar en ný staða er komin upp þegar stór verkefni og einkaverkefni vilja rækta skóg með kolefnishugsjónina að leiðarljósi, og eru þar buissness menn á ferð. Framleiðendurnir í Sólskógum og Kvistabæ eru að stækka við sig og líkur á að ný stöð fari af stað. Á Suðurlandi eru 86 virkar samningsjarðir, þar af 53 í skógrækt og 33 í skjólbeltarækt. Hlutfall trjátegunda skiptist þannig að stafafura er 27%, birki 25% og alaskaösp 24%. Lauftré eru nálægt helmingur á móti helming barrtrjáa. Þessi skipting hefur verið svipuð síðustu árin, en greni var stærri hluti. Varðandi millibil plantna í skógum bænda, þá þarf að taka hringmælingar af og til og laga ef plantað hefur verið of þétt, en það er nokkuð algengt að sé gert. Þá þarf að saga niður umframplöntur og ekki bíða með það of lengi. Mörkin eru að það eiga að vera 2500pl/ha. Það þarf að passa vel upp á þetta. Hallur var spurður hvort einhverjar breytingar yrðu varðandi dreifingarstöðvar. Sagði hann það ekki vera. Einnig var spurt hvort skógarbændur hafi forgang fram yfir ríkið? Hallur telur það ekki vera, það er skorið niður hjá öllum. Andrea Rafnar ráðgjafi í stefnumótun kynnir vinnu við framtíðarstefnu FsS Andrea kynnt. Sagði hún frá vinnu sinni, sem hún kallar: Fræ til framtíðar. Hún hefur verið að aðstoða stjórnina við að móta framtíðarstefnu félagsins. Í byrjun febrúar hélt stjórn vinnufund með hugarflæði og í apríl, þegar leshóparnir hittust fyrst, þá var unnið með þeim. Því miður komu færri en við áttum von á á leshópafundinn. Við höfum lika hist á nokkrum fjarfundum. Ætlum næst að hittast í maí og aftur seinni partinn í ágúst. Stefnan er síðan að kynna drög að framtíðarstefnu félagsins fyrir skógarbændum annars staðar á landinu í október. Góðir hlutir gerast hægt, og mikilvægt að taka réttar ákvarðanir, og ekki ana að hlutunum. Þarf að forgangsraða. Andrea fór yfir það hvað stefnumótun er, hvar erum við, hvert stefnum við og hvernig ætlum við að komast þangað. Fyrsti fasi er gildi, hlutverk/tilgangur, og svót greining. Annar fasi er framtíðarsýn og markmið. Þriðji fasi er síðan aðgerðir. Andrea fór yfir hvernig vinnan var við hugarflæðið, hvernig við unnum að framtíðarsýn, hvernig viljum við sjá félagið okkar eftir 3, 5 eða 10 ár. Svót greining er til að meta stöðuna eins og hún er í dag, styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnanir. T.d. getum við skoðað út frá því, hvernig við getum nýtt styrkleika okkar sem tækifæri. Við þurfum að setja okkur markmið, skýr, mælanleg, raunhæf, tímasett, og aðgerðamiðuð. Síðan stillum við upp aðgerðaáætlun. Þegar loks kemur að innleiðingunni hjá fyrirtækjum eða félögum, eftir svona vinnu, þá vill það oft misheppnast, og mikilvægt er að einhver sé ábyrgur fyrir framhaldinu. Eftir það verður vonandi hægt að boða til almenns félagsfundar um stefnumótunina og bjóða öllum sem áhuga hafa upp á að taka þátt í vinnunni. Lagabreytingar og tillögur Stjórn gerir eftirfarandi tillögur að lagabreytingum; 1. grein laganna var þannig: Félagið heitir Félag skógareigenda á Suðurlandi. Félagssvæði þess er Suðurland og Reykjanes. Greinagerð: (nafni félagsins var breytt fyrir nokkrum árum, en var ekki fylgt eftir. Lagt er því til að nafn félagsins verði eins og það var upphaflega, þ.e.a.s. Félag skógarbænda á Suðurlandi). Breytingatillagan var samþykkt og er því 1. grein laganna þannig: 1. grein Félagið heitir Félag skógarbænda á Suðurlandi. Félagssvæði þess er Suðurland og Reykjanes. 3. grein laganna var þannig: Markmið félagsins eru: a) Að vera samtök og málsvari þeirra, sem áhuga hafa á að vinna að skógrækt og ræktun nytjaskóga á félagssvæðinu. b) Annast samskipti og samningagerð fyrir hönd félagsmanna við þá aðila sem félagsmenn óska eftir og tilefni er til. c) Að sjá til þess að félagsmenn eigi kost á fræðslu og leiðbeiningum í skógrækt eins og þörf er á á hverjum tíma. d) Að leita markaða fyrir skógarafurðir. Breytingatillagan var samþykkt og er því 3. grein laganna þannig: 3. grein Tilgangur félagsins er: a) Að vera samtök og málsvari þeirra sem áhuga hafa á að vinna að hvers kyns trjá- og skógrækt og ræktun nytjaskóga og skjólbelta á félagssvæðinu´ b) Að tryggja að félagsmenn eigi kost á/hafi aðgang að fræðslu og leiðbeiningum í skógrækt, umhirðu skóga, vinnslu og nytjar eins og þörf er á á hverjum tíma. c) Annast samskipti og samningagerð fyrir hönd félagsmanna við þá aðila sem félagsmenn óska eftir og tilefni er til. d) Að horfa til framtíðar og styðja og hvetja til hvers kyns vinnslu skógarafurða. Stjórn lagði fram eftirfarandi tillögur fyrir aðalfund 2022 1. Aðalfundur FsS haldinn að Reykjum 29. apríl 2022, skorar á stjórn félagsins að halda áfram vinnu við stefnumótunarvinnu fyrir félagið, sem lögð verði fram á næsta aðalfundi til samþykktar. 2. Aðalfundur FsS haldinn að Reykjum 29. apríl 2022, hvetur félaga FsS að mæta vel á fræðaþing og árshátíð skógarbænda sem verður haldið í Reykholti í Borgarfirði 22. október n.k. Greinagerð: Öll félög skógarbænda á landsvísu hafa ákveðið að halda árlegt fræðaþing og árshátíð skógarbænda. Skógarbændafélögin munu halda þessa samkomu til skiptis. Fyrst vesturland 2022, vestfirðir 2023, norðurland 2024, austurland 2025 og suðurland 2026. 3. Aðalfundur FsS haldinn að Reykjum 29. apríl 2022, skorar á menntamálaráðherra að tryggja framtíð Garðyrkjuskólans á Reykjum til framtíðar. Greinagerð. Garðyrkjuskólinn á Reykjum hefur verið miðstöð grunn- og endurmenntunar fyrir skógarbændur á landsvísu síðustu áratugi. Mikil þekking og reynsla er því til staðar á Reykjum sem mikilvægt er að tryggja að haldist þar til framtíðar. Tillögurnar voru allar samþykktar án athugasemda. Aðrar tillögur Aðalfundur FsS haldinn að Reykjum 29. apríl 2022, skorar á aðalfund LSE, sem halda á 16. maí n.k., að tryggja að allir félagsmenn í LSE eigi sama rétt til að gegna trúnaðarstörfum fyrir samtökin. Þar eru margir skógarbændur sem ekki eru í bændasamtökunum og einkennilegt að þeir sem ekki eru þar inni hafa ekkert um LSE að segja. Sólveig Pálsdóttir skógarbóndi Agnes styður tillöguna og hvetur fólk til þess líka. Jóhann Gísli, formaður skógardeildar: Þegar skógarbændur samþykktu að fara inn í Bændasamtökin var sett skilyrði að LSE yrði sett í „skúffu“ í þrjú ár meðan reynslutími á starf Skógrdeildar BÍ væri í gangi. Ef þetta hefði ekki verið samþykkt þá hefði það verið eriðara að framkvæma þessa breytingu. Í rammasamningi eru 14 millj. í ár, helmingur fer til kolefnisbrúarinnar, Ef það hefði gerst þannig að LSE hefði fellt það að ganga í BÍ, hefði LSE sennilega ekki fengið neinn pening. Félagsgjald er 15 þús á ári. Bændasamtökin hafa verið með 1 mann að vinna að málum skógarbænda, og eru mest að byggja upp kolefnisbrúna. Alls kyns fléttur, því margir vilja koma inn í þessi kolefnismál. Hann hvetur alla til að ganga í bændasamtökin. Umræða skapaðist um kolefnismál og peningamál í kring um það. Ísólfur Gylfi spyr, viltu útskýra af hverju eigum við að ganga þarna inn? JG Við höfum heilmikinn stuðning af öðrum greinum, ýmsar tengingar þarna inni, við komum miklu sterkari út í gegn um ráðuneytin. Á eftir að verða enn öflugra. Okkar stærsti galli er hvað við erum fá þarna inni. Agnes. af hverju erum við svona fá þarna inni. JG erfitt að vita. Jóhanna. Talað um að LSE verði skúffufélag í 3 ár, og hvað þá með peningamálin ef LSE verður lagt niður. JG Þá ganga fjármunirnir til félaganna í hlutfalli við fjölda félaga Agnes, félagar eru tortryggnir af því að félagslegu tenglsin hverfa. Sigurður í Ásgerði. Samþykkir tillöguna, því hann segir að við eigum að vera sjálfstæð. Jóhann Gísli; hann veit ekki hvernig allt verður ef ekki fjölgar í Bændsamtökunum. Rafn. Þetta þarf að kynna betur. JG Kynning gekk ekki eins vel og skyldi og er hægt að kenna covid þar um. Ekki var hægt að halda almenna kynningarfundi, nema á netinu. Tillagan var borin upp og samþykkt með 9 atkvæðum en 3 voru á móti. All margir greiddu ekki atkvæði. Leshópar FsS. Starf hópanna kynnt Sigríður J. Sigurfinnsdóttir kynnti og sagði frá leshópunum. Mælti hún með bókinni; Skógarauðlindin fyrir þátttakendur og fyrir skógarbændur almennt. Björn B. Jónsson segist hafa fengið fyrirspurnir um hvort verði fleiri hópar, og upplýsir hann að það sé jafnvel möguleiki á einum hóp í viðbót. Skógardagur og Jónsmessuganga Björn B. Jónsson kynnti þá hugmynd að Jónsmessugangan yrði etv. í Þórsmörk að þessu sinni og það yrði þá dagsferð. Einnig sagði hann frá því að skógardagur sem átti að vera í fyrra sé sannarlega enn á dagskrá, það sé magnað að halda svona dag. Planið er til og við reynum næsta haust að fara svona skógardags-ferð. Skógardeild BÍ - Hlynur Gauti Sigurðsson starfsmaður BÍ Gaman að sjá hvað mikið er að gerast hjá FsS, starfið hennar Andreu er magnað. Fór yfir það hverjir eru í stjórn Skóg-BÍ (starfsheiti Skógardeildar Bændasamtakanna) núna, Jóhann Gísli Jóhannsson, Sigrún Þorsteinsdóttir, Guðmundur Sigurðsson, Hrönn Guðmundsdóttir og Sighvatur Jón Þórarinsson. Verkefnin eru mörg og margvísleg. Skógarbændur skráðir í BÍ voru 149 um áramót og núna eru 178 félagar. Það er hlustað á okkur innan bændasamtakanna, þó við séum fá. Bændasamtökin vilja hafa skógarbændur með í BÍ, því það eru þó nokkur atriði sem tengjast skógrækt beint. Skógrækt á heima með öllum búgreinum. Bændasamtökin sættust á að hækka ekki árgjöld, því skógarbændur hafa litlar tekjur. Hlynur sagði frá ýmsu sem er framundan; Má þar nefna. Elmia wood, landbúnaðarsýninguna 14. okt og samkomu skógarbænda á landsvísu 22. okt. Hann vill sjá fleiri skógarbændur koma inn í bændasamtökin. Skýrslan; “Horft fram á við” er mikilvægt innlegg. Einnig það að unnið er að svansvottun, og ekki útilokað að vottunin muni ná yfir íslenskt timbur í framtíðinni. Þá ræddi hann um plöntuframleiðslu, endurmenntun og samvinnu við skógræktina. Einnig sagði hann frá Kolefnisbrúnni, en LSE á 51 % í henni. Öll markmið Sameinuðu þjóðanna sameinast undir merkjum Kolefnisbrúarinnar. Við erum að leggja upp í eflingu landbúnaðar með möguleikum á sölu kolefnisbindingar. Kolefnisbrúin gengur út á það að binda kolefni úr andrúmsloftinu með trjám. Nú er það að gerast að efnamenn, eða stórfyrirtæki vilja rækta skóg, og binda kolefni. Hafa jafnvel áður mengað og vilja núna hreinsa til eftir mengunina. ÍG spyr á ekki ríkið kolefnisbindinguna eftir ríkisstyrkta skógrækt eins og Suðurlandsskóga ? Svar, jú. Ekki er hægt að nota gömlu skógana í þetta. Það er ljóst. En í nýskógrækt getur verið um að ræða sölu á kolefni. Hlynur fór yfir ýmis mál varðandi vottun og hvernig þau mál eru að þróast. Starfið framundan og önnur mál Hrönn, fyrir hönd stjónar, þakkar Ísólfi Gylfa fyrir samstarfið. Hrönn sagði að stjórnarmenn ættu eftir að sakna hans, hann sér líka alltaf spaugilegu og skemmtilegu hliðarnar á öllum málum. Hann fékk Sýrenu að gjöf frá félaginu. Ísólfur Gylfi þakkaði fyrir sig og samstarfið. Björn B. Jónsson þakkar fundarstjóra fyrir góða fundarstjórn og góða veru í stjórninni. Jafnframt bauð hann Rafn velkominn til starfa í aðalstjórn. Hlakkar til næsta árs og hausts, því margt skemmtilegt er framundan. Það verður gaman ef við getum farið inn í Þórsmörk, og haft skógardag í haust. Spenntur að framkvæma það sem framundan er. Björn þakkar fyrir fundinn í dag og vonar að allir eigi góða heimferð. Fundarslit kl 17:30 Sigríður J. Sigurfinnsdóttir

View All

Pages (56)

 • Skogarbondi.is | Landssamtök skógareigenda (LSE) | Iceland

  Keldur Keldur 1/1 Félag skógarbænda á Suðurlandi Stjórn FsS Aðalfundur FSS 2022 Aðalfundur FSS 2022 Aðalfundur Félags skógarbænda á Suðurlandi var haldinn að Reykjum við Hveragerði, föstudaginn 29.apríl 2022. Fundur... Aðalfundur FsS 29.apríl Aðalfundur Félags skógarbænda á Suðurlandi verður haldinn að Reykjum í Ölfusi 29. apríl klukkan 15:00. Dagskrá fundarins: Venjuleg... HORFT TIL FRAMTÍÐAR! HORFT TIL FRAMTÍÐAR! Opnir fundir um skóg- og skjólbeltarækt. Félag skógareigenda á Suðurlandi (FsS), í samstarfi við Skógræktina, boða... 1 2 3 4 5 kjörin á aðalfundi 29.apríl 2022. Björn Bjarndal Jónsson Formaður FSS Kluftum Sigríður Jónína Sigurfinnsdóttir Ritari Hrosshaga Hrönn Guðmundsdóttir Gjaldkeri Þorlákshöfn Sólveig Pálsdóttir Meðstjórnandi Prestsbakkakoti Rafn A. Sigurðsson Meðstjórnandi Kópavogi ​ Skráðir félagar: 232 Fjöldi jarða: 194 Fjöldi Sveitafélaga : 19 október 2018 Lög félags skógarbænda á Suðurlandi Lög Félags skógarbænda á Suðurlandi (FsS) 1.grein Félagið heitir Félag skógarbænda á Suðurlandi. Félagssvæði þess er Suðurland og Reykjanes. 2.grein Heimilisfang þess og varnarþing er að Austurvegi 1, 800 Selfossi. 3.grein Tilgangur félagsins er: a) Að vera samtök og málsvari þeirra sem áhuga hafa á að vinna að hvers kyns trjá- og skógrækt og ræktun nytjaskóga og skjólbelta á félagssvæðinu. b) Að tryggja að félagsmenn eigi kost á/hafi aðgang að fræðslu og leiðbeiningum í skógrækt, umhirðu skóga, vinnslu og nytjar eins og þörf er á á hverjum tíma. c) Annast samskipti og samningagerð fyrir hönd félagsmanna við þá aðila sem félagsmenn óska eftir og tilefni er til. d) Að horfa til framtíðar og styðja og hvetja til hvers kyns vinnslu skógarafurða 4. grein Félagar geta þeir orðið sem eru eigendur og/eða ábúendur lögbýla og/eða jarðarhluta á Suðurlandi og stunda hvers konar skógrækt á jörðum sínum. Eitt félagsgjald greiðist fyrir lögbýli og/eða jarðarhluta. 5. grein Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins og skal haldinn eigi síðar en 1. júní ár hvert og til hans boðað með sannanlegum hætti með minnst 10 daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Stjórn félagsins getur boðað til félagsfundar þegar hún telur ástæðu til þess og/eða 1/3 hluti félagsmanna æskir þess. Skal þá boðað til hans með sama hætti og til aðalfundar. Verkefni aðalfundar skal vera: 1) Leggja fram skýrslu stjórnar ásamt endurskoðuðum reikningum félagsins til samþykktar. 2) Kosning stjórnar. 3) Kosning fulltrúa í stjórnir, ráð og félagasamtök sem félagið er aðili að hverju sinni. 4) Aðalfundur ákveður árgjöld félagsins. 5) Önnur mál 6. grein Aðalstjórn félagsins skipa 5 félagsmenn og 3 til vara og fer hún með framkvæmdastjórn félagsins á milli aðalfunda. Stjórnin má ekki skuldbinda félagið fjárhagslega umfram það sem fram kemur í samþykktum aðalfundar. Kosningar skulu vera skriflegar og leynilegar og uppástungur því aðeins leyfðar að fundurinn samþykki. a) Kjósa skal formann sérstaklega til þriggja ára í senn. b) Aðra aðalmenn skal kjósa sameiginlegri kosningu og skiptir stjórn með sér verkum að öðru leyti. Kjörtímabilið er 3 ár. c) Ritari gegnir stöðu varaformanns. d) Kjósa skal 3 varamenn til eins árs í senn. e) Skoðunarmenn eru tveir og tveir til vara kjörnir til eins árs í senn. 7. grein Ákvörðun um slit félagsins er tekin á aðalfundi, með einföldum meirihluta atkvæða og renna þá eignir félagsins, ef einhverjar eru, til málefna er samræmast tilgangi félagsins. 8. grein Lög þessi tóku gildi með samþykki aðalfundar 28.03.1998 og síðari breytingum frá 23. apríl 2010, 5. maí 2012, 21. apríl 2018 og 29. apríl 2022. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn félagsins fyrir 1. mars. Tillögur til lagabreytinga skulu sendar út með boðun aðalfundar. Til breytinga á lögum þessum þarf minnst 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi. Lög þessi voru endurskoðuð og samþykkt á aðalfundi Félags skógarbænda á Suðurlandi 29. apríl 2022 Fundargerðir á Suðurlandi Stjórnarfundir FsS 2020-2022 Aðalfundargerð Fss 2020-2021 Lífsstílskaffi I „Hvað er bak við tréð?" Möguleikar sem liggja í íslenskum nytjaskógum. Aðalfundir FsS Stjórnarfundir FsS 2019 Stjórnarfundir FsS 2018 Fundir FsS- 2018 Fundir FSS 2017 Stjórnarfundir FSS 2017 Lög FSS Um FsS Félag skógarbænda á Suðurlandi FsS er hagsmunafélag skógarbænda og félagssvæðið er Suðurland, frá Reykjanesskaga til Hornafjarðar. Markmið félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna og hafa samskipti við yfirvöld um málefni félagsins, stuðla að fræðslu til félagsmanna og nýjum leiðum til nýtingar skógarafurða. FsS er málsvari þeirra sem hafa áhuga á skógrækt og bættri stöðu skógræktar sem atvinnugreinar. Sambærileg félög starfa í öðrum landshlutum og regnhlífarsamtök þeirra eru Landssamtök skógareigenda LSE. Félagið tilnefnir einn mann í stjórn Landssamtaka skógareigenda, en það starfar líkt og önnur búgreinasamtök. Landssamtökin eru félagar í Bændasamtökum Íslands og eiga fulltrúa á Búnaðarþingi. Við hvetjum alla skógarbændur á Suðurlandi til að ganga í félagið. Við hvetjum einnig skógarbændur til að taka þátt í félagsstörfum og skemmtiferðum á vegum félagsins. Upplýsingar um félagsfundi og aðra atburði á vegum félagsins er að öllum jafnaði komið á framfæri við félagsmenn með tölvupósti eða á fésbókarsíðu félagsins. Fundargerðir birtast á heimasíðunni, skogarbondi.is ​ Nánari upplýsingar veitir Björn Bjarndal Jónsson í síma 899 9302, eða í tölvupósti á netfangið bjorn@bjarndal.is Með skógarkveðju, Félag skógareigenda á Suðurlandi Merki félags skógarbænda á Suðurlandi Skógarvinnsla á Suðurlandi Nóv2017.pdf

 • Skogarbondi.is | Landssamtök skógareigenda (LSE) | Iceland

  Fréttir Elmia wood – alltaf stuð í skóginum Skógtæknisýningin, Elmia Wood, er haldin fjórða hvert ár í sveitahéraðinu Vaggeryd í Svíþjóð. Á rólegheitadegi tekur um hálfa klukkustund... Þakkir fyrir þáttöku í könnun LBHI-nema Helgi Guðmundsson, nýútskrifaður skógfræðingur (vor 2022) frá LBHI, vill koma þakklæti til allra þeirra sem lögðu honu lið við gerð... Skógar Íslands til umfjöllunar í fjölmiðlum í Svíþjóð Nýverið voru íslenskir skógarmenn á vappi um Svíþjóð á vegum verkefnisins TreProX, sem betur má lesa um á síðunni treprox.eu... mæli... Ísland er fyrirheitna landið Hugtakið „kolefnisbinding“ er tilkomið vegna mengunar, þ.e. andstæðan við mengun. Mengun veldur hlýnun jarðar. Afleiðingarnar eru... Úrskurður vegna girðingaviðhalds Meðfylgjandi er úrskurður umhverfis og auðlindaráðuneytinu þar sem kemur skýrlega fram að viðhald girðinga er samþykktur kostnaður í... 1 2 3 4 5 .is Skráning í skógarbændafélag Kynning á LSE Aðildarfélögin Viðburðir PLÖNTULEIT Vikulokin Heimsóknir frá 1.jan 2022 31.des 2021 voru komnar 12602 heimsóknir 31.des 2020 voru komnar 9963 heimsóknir 2022 2021 2020 2018

View All